Izbor knjiga

„A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hristos, dok smo još bili grešnici, umro za nas.“ (Rimljanima 5:8)

Hrist nije umro za grešnike u hrišćanskoj eri nego za sve od postanja svijeta (vidi Otkrivenje 13:8; uporedi sa Jevrejima 9:15; 10:14).

Tendencija Adama i Eve koja se odmah ispoljila u stanju grijeha bila je usmjerena u dva pravca: 1) izbjegavanje Boga; 2) samoopravdavanje sebe kao jedinke. Nastavi čitati

Dobra vijest o spasenju je zaista dobra i radosna zato što je spasenje priprava koju obezbjeđuje sam Bog. Ovo je od ključne važnosti, jer ako ne razumijemo jevanđelje imaćemo još jednu religiju u kojoj čovjek služi Bogu tako što ispunjava određene kriterije u nastojanju da postane dovoljno dobar da zadovolji Boga radi određene nagrade.  Nastavi čitati

U prošlom proučavanju vidjeli smo da Biblija govori o carstvu Božjem ili carstvu nebeskom u dva različita konteksta. Prvi i najbitniji za nas je carstvo nebesko u nama.

Kako nastaje carstvo nebesko u nama? Isus je to izložio u priči o sijaču i sjemenu (Matej 13:3-9, 18-30) koju je nešto kasnije dodatno pojasnio svojim učenicima (Matej 13:36-43). Nastavi čitati

Jovan Krstitelj je prije Hrista propovijedao u judejskoj pustinji i pozivao ljude na pokajanje. Šta je pokajanje? Mnogi imaju pogrešno razumijevanje ovog termina. Pokajanje doslovno označava promjenu uma koja rezultira promjenom ponašanja (Djela 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Pokajati se u odnosu na spasenje znači promijeniti svoj um u odnosu na Boga i Isusa Hrista. Pokajanje prethodi zdravoj vjeri. Nastavi čitati

„Nakon što je Jovan bio uhvaćen, Isus je otišao u Galileju, propovijedajući Božju dobru vijest o carstvu Božjem i govoreći: ‘Navršilo se vrijeme i približilo se Božje carstvo. Pokajte se i vjerujte u dobru vijest.’“ (Marko 1:14,15)

„Ali kad se vrijeme navršilo, Bog je poslao svog Sina, rođenog od žene i rođenog pod Zakonom, da kupi i oslobodi one koji su pod Zakonom, kako bi nas Bog usvojio kao sinove.“ (Galatima 4:4,5)  Nastavi čitati

Arhiva članaka