Izbor knjiga

U istoriji svijeta, religija je područje najvećih zloupotreba i manipulacije. To ne treba da nas iznenađuje ako znamo da je ova planeta pozornica sukoba Hrista i Sotone. Biblijska religija se jasno odvaja i razlikuje po upravo po tome što je definiše i usmjerava sam Bog. Kad pali čovjek preuzme stvar u svoje ruke, religija postaje sama sebi svrha tj. izopačuje se u skladu sa potrebama pale ljudske prirode. Nastavi čitati

Starogrčka riječ „tip“ prihvaćena je kao termin u modernim jezicima koji generalno označava grupu objekata, bića ili čak opštih pojmova koji imaju jednu ili više istih ili sličnih karakteristika.

Ali u hermeneutičkom kontekstu, riječ „tipos“ se u Bibliji koristi samo u Pavlovim poslanicama (1. Korinćanima 10:6,11; Rimljanima 5:14; Jevrejima 8:5 u komentaru na 2. Mojsijevu 25:40; i Jevrejima 9:24), i jedanput u 1. Petrovoj 3:21. Nastavi čitati

Izgubljena plemena Izraela

Izgubljena plemena Izraela zaista postoje. Ali sa stanovišta biblijskog otkrivenja to je daleko od dobre vijesti ili mogućnosti njihove pojave, jer se radi o gubitku za vječnost. Dva plemena Izraela nijesu uvrštena u spisak od 12 plemena, antitipskih rodonačelnika 144.000 (Otkrivenje 7:4-8). To su Dan i Jefrem. Nastavi čitati

Ašer

Kao i kod nekoliko patrijaraha, postoji malo zabilježene lične istorije Ašera, osmog Jakovljevog sina sa Zelfom, Leinom sluškinjom. Lea se veoma radovala pri njegovom rođenju i nazvala ga Ašer, što na hebrejskom znači „sreća“ (1. Mojsijeva 30:13). Nastavi čitati

Gospod je ljudima davao imena prema njihovim karakternim osobinama. Ime (šem) na hebrejskom jeziku označava osobinu, karakter, titulu, autoritet, čast.

Rodonačelnicima drevnog Izraela smatraju se Avram, Isak i Jakov. Od samog početka, Božja namjera bila je da ih blagoslovi i umnoži radi dvostrukog cilja: Nastavi čitati

Arhiva članaka