Izbor knjiga

ZdravkoV

U knjizi Otkrivenja u 14. poglavlju je zapisana poslednja Božja opomena čovečanstvu. Radi se o poruci tri anđela, ili troanđeoskoj poruci. Dalje u Otkrivenju u 18. poglavlju se pojavljuje još jedan – četvrti anđeo, koji ponavlja poruku drugog anđela. Ko su ti anđeli?

Kao prvo, to nisu anđeli u doslovnom smislu reči, nego su grupa ljudi koji objavljuju Božju vest. I apostol Pavle sebe naziva vesnikom ili anđelom Gospodnjim. Nastavi čitati

Danas u svijetu postoje različite ideje o Bogu, od vjerovanja da postoji jedan Bog koji je sve stvorio (monoteizam), da postoji više bogova ili božanstava (politeizam), do toga da Bog ne postoji (ateizam). Hrišćani vjeruju da postoji jedan Bog koji je sve stvorio i koji je uzrok čovjekovog postojanja. Čovjek je, prema hrišćanskoj religiji, stvoren da bude Božje dijete, ali da postoji problem u čovjekovom odnosu sa Bogom. Nastavi čitati

Tada neki učitelji zakona rekoše u sebi: „Ovaj huli!“ A Isus, pošto je znao šta misle, reče: „Zašto zlo mislite u svojim srcima? Šta je lakše? Reći: ‘Opraštaju ti se grijesi’, ili reći: ‘Ustani i hodaj’? Ali, da znate da Sin čovječiji ima vlast na zemlji da oprašta grijehe…“ Onda reče oduzetome: „Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući.“ I čovjek ustade i ode kući. Kad je narod to vidio, ispuni se strahom pa poče da slavi Boga što je ljudima dao takvu vlast“ (Matej 9:3-8).
Nastavi čitati

Najveći problem čovječanstva, prema Bibliji, je grijeh – prestup Božjeg zakona, a najveća posljedica grijeha je smrt. Ovo je, kako Biblija kaže, beznadežna situacija za svakog čovjeka pojedinačno i za čovječanstvo uopšte. Ali postoji radosna vijest (jevanđelje) – Bog je u Bibliji objavio Plan spasenja čovjeka od grijeha i smrti i to je centralna tema Biblije. Možda ključna odredba u Božjem Planu spasenja je „pravednost vjerom“ Nastavi čitati

Postoji još jedna veza koja snažno povezuje papstvo, trojstvo, broj 666 i obožavanje Sotone, a ponovo sve u kontekstu obožavanja sunca. To je poseban dan – nedjelja.

Paganski narodi su za obožavanje sunca imali dan koji je nazvan dan sunca ili dan boga sunca a to je prvi dan u sedmici – nedjelja, koja se na brojnim svjetskim jezicima zove dan sunca Nastavi čitati

Arhiva članaka