Izbor knjiga

ZdravkoV

Predstavljamo seriju predavanja Zdravka Vučinića pod naslovom „Spasi svoj život dok još nije kasno“ čiju okosnicu predstavlja dublje razumijevanje problema grijeha i njegovih manifestacija u ličnom životu, kao i Plana spasenja iz jedne drugačije perspektive, te napokon primjene istog u ličnom životu. Nastavi čitati

U knjizi Otkrivenja u 14. poglavlju je zapisana poslednja Božja opomena čovečanstvu. Radi se o poruci tri anđela, ili troanđeoskoj poruci. Dalje u Otkrivenju u 18. poglavlju se pojavljuje još jedan – četvrti anđeo, koji ponavlja poruku drugog anđela. Ko su ti anđeli?

Kao prvo, to nisu anđeli u doslovnom smislu reči, nego su grupa ljudi koji objavljuju Božju vest. I apostol Pavle sebe naziva vesnikom ili anđelom Gospodnjim. Nastavi čitati

Danas u svijetu postoje različite ideje o Bogu, od vjerovanja da postoji jedan Bog koji je sve stvorio (monoteizam), da postoji više bogova ili božanstava (politeizam), do toga da Bog ne postoji (ateizam). Hrišćani vjeruju da postoji jedan Bog koji je sve stvorio i koji je uzrok čovjekovog postojanja. Čovjek je, prema hrišćanskoj religiji, stvoren da bude Božje dijete, ali da postoji problem u čovjekovom odnosu sa Bogom. Nastavi čitati

Tada neki učitelji zakona rekoše u sebi: „Ovaj huli!“ A Isus, pošto je znao šta misle, reče: „Zašto zlo mislite u svojim srcima? Šta je lakše? Reći: ‘Opraštaju ti se grijesi’, ili reći: ‘Ustani i hodaj’? Ali, da znate da Sin čovječiji ima vlast na zemlji da oprašta grijehe…“ Onda reče oduzetome: „Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući.“ I čovjek ustade i ode kući. Kad je narod to vidio, ispuni se strahom pa poče da slavi Boga što je ljudima dao takvu vlast“ (Matej 9:3-8).
Nastavi čitati

Najveći problem čovječanstva, prema Bibliji, je grijeh – prestup Božjeg zakona, a najveća posljedica grijeha je smrt. Ovo je, kako Biblija kaže, beznadežna situacija za svakog čovjeka pojedinačno i za čovječanstvo uopšte. Ali postoji radosna vijest (jevanđelje) – Bog je u Bibliji objavio Plan spasenja čovjeka od grijeha i smrti i to je centralna tema Biblije. Možda ključna odredba u Božjem Planu spasenja je „pravednost vjerom“ Nastavi čitati

Arhiva članaka