Izbor knjiga

Filozofsko-religijski koncepti

Visoka kritika i napredna svjetlost. Isus je upozorio svoje učenike protiv lažnih učenja koja su bila, i koja će nastaviti da budu, najveća prepreka za napredak istine. Susretaćemo se sa doktrinama svih vrsta, i ukoliko nijesmo dobro upoznati sa Božjom Riječi, postoji opasnost da budemo zavedeni.  Nastavi čitati

Serija predavanja Zdravka Vučinića pod naslovom „Spasi svoj život dok još nije kasno“ predočena je publici kao predstavljanje dubljeg razumijevanja problema grijeha i njegovih manifestacija u ličnom životu, te Plana spasenja iz jedne drugačije perspektive, i primjene istog u ličnom životu. Na žalost, sva ova predavanja prožeta su nebiblijskom i suptilno obmanjivačkom koncepcijom. To nipošto ne znači da je sve pogrešno što se iznosi u spornim predavanjima. Nastavi čitati

Prozelitizam se definiše kao namjerno obraćanje u neku vjeru pristalica druge vjere, pri čemu se često koriste nečasna sredstva i metode.

Prozelit (grčki pojam) prvobitno je predstavljao došljaka, pridošlicu, obraćenika koji je iz jedne vjere prešao u neku drugu. Izraz potiče od helenističkog judaizma, kada su se, u vrijeme Hristovo, ovako nazivali neznabošci koji su primili jevrejsku vjeru.  Nastavi čitati

Pentekostalizam je nastao kao jedan od pokreta obnove unutar protestantizma koji stavlja poseban naglasak na direktnom ličnom iskustvu sa Bogom kroz krštenje Svetim Duhom. Ovaj termin potiče od grčkog naziva jevrejskog Praznika sedmica.

Naime, na Pedesetnici, nakon Hristovog vaznesenja, Sveti Duh se na poseban način spustio na sledbenike Isusa Hrista i osposobio ih za djelo pronošenja dobre vijesti o spasenju u Hristu Nastavi čitati

Osnov svakog totalitarizma je u manipulisanju ljudskim slabostima. Ljudska zajednica, koju odlikuje kolektivna neodgovornost, pokušava da nadomjesti problem gušenja razuma i savjesti kroz potrebu za ideološkim autoritetom koji će da misli i odlučuje umjesto nje same. To je pretpostavka za instalaciju državnog aparata. Pošto sam čovjek nema moći da trajno riješi zajedničke egzistencijalne probleme, svaki poredak je ranjiv i podložan smjenjivosti. Nastavi čitati

Arhiva članaka