Izbor knjiga

Kao neko ko je godinama bio najbliži saradnik i prijatelj geologa, dr Miroljuba Petrovića, i neko ko je veoma dobro poznavao njegove poglede na život, razmišljanja i djelovanje, smatram da imam obavezu da se osvrnem na njegove teološke stavove koji slušaoce ili čitaoce mogu dovesti u tešku zabludu sa konkretnim posljedicama.

Miroljub Petrović je u regionu bivše Jugoslavije, kada je u pitanju kreacionizam, povezivanje nauke i Biblije, i zdravstvena reforma, definitivno najuticajnija ličnost.

Petrović je učinio da veliki broj ljudi na ovim prostorima dobije korisne informacije iz ovih oblasti, što im je, vjerujem, doprinijelo u poboljšanju kvaliteta života, upoznavanju sa osnovnim principima religije i zdravog života.

I ja sam jedan od onih koji je od Petrovića naučio puno toga, što mi je i danas od velike koristi u životu.

DSC02229

Da ne bih dalje objašnjavao Petrovićev nesporan uticaj na moj život, dovoljno je da kažem da sam godinama ranije njegove teološke stavove smatrao kao svoje.

Ono što je on naučavao ja sam to prihvatao kao jedinu istinu. Razlog za takav moj stav nije ležao jedino u činjenici da sam imao povjerenja u njega i cijenio njegov rad, već u mom nedovoljnom poznavanju Biblije. Ja sam tada radio ono što Petrović prigovara mnogima – pustio sam da neko drugi za mene čita Bibliju i na taj način formirao teološke stavove.

Onoga trenutka kada sam početo ozbiljnije da čitam i istražujem Bibliju, maltene za nekoliko dana sam se uvjerio da teološki stavovi Miroljuba Petrovića nijesu biblijski. Svakog dana sam sve više bio uvjeren da Petrović nedovoljno poznaje Biblijski koncept i da je vjerovatno u zabludi, jer neću da vjerujem da takav čovjek može svjesno manipulisati.

 

Petrovićeva teologija

U svojoj novoj knjizi „Pravoslavlje za početnike“, ranije u mini serijalu predavanja „Posljednji događaji“, kao i na svom forumu „creation6days.com“, Petrović je promovisao sopstvenu teologiju prema kojoj će se u „bliskoj budućnosti jevrejski narod obratiti svom Bogu i priznati Isusa Hrista za Mesiju, nakon čega će u Izraelu biti uspostavljena teokratska država i izgradiće se hram u kojem će se prinositi žrtve za grijehe“.

U to vrijeme, prema Petroviću, Bog će okupiti svoj narod iz svih država svijeta i dovešće ih u Izrael. I konačno, kako Petrović propagira, ovakvo Božje miješanje u tok ljudske istorije i ispoljavanje natprirodne sile, predstavljaće najveće propovijedanje jevanđelja i poslednji poziv svim narodima svijeta da se okrenu Bogu Stvoritelju.

Petrović svoje tvrdnje temelji, kako sam kaže, na Bibliji, i naglašava: „Ubjedljivo najviše tekstova u Bibliji opisuje taj budući događaj. To je događaj kojim odjekuje cijela Biblija – od Mojsijevih knjiga, preko proročkih knjiga i jevanđelja, pa do poslednje biblijske knjige Otkrivenje“.

Petrovićeva teologija, kao što ću to pokušati da objasnim u ovoj studiji, je apsolutno nebiblijska. U pitanju je pogrešna nauka u koju mogu povjerovati oni koji nedovoljno čitaju Bibliju ili prepuštaju da drugi misle umjesto njih, kao što je to bio moj slučaj godinama ranije.

 

Petrović i Elen Vajt

Petrović mi je još prije 10 godina kazao da on lično vjeruje da je Elen Vajt, jedan od pionira Adventnog pokreta, Božji prorok isto kao i apostol Pavle ili druge Božje sluge iz Biblije.

Kada sam ga kasnije jednom prilikom pitao zašto Elen Vajt ne govori o obnovi Izraela, on je odgovorio: „to joj nije dato“, odnosno da Bog nije nadahnuo Elen Vajt tim znanjem.

Kada sam lično počeo intenzivnije da čitam Elen Vajt vidio sam da ona detaljno govori o budućim događajima na Zemlji do kraja njene istorije, koje joj je, kako ona kaže, Bog pokazao. Pitao sam se da li je moguće da u svemu tome fali „karika“ zvana obnova države Izrael i obraćenje Jevreja. Ispostavilo se da nije moguće, jer sama Elen Vajt kaže u svojim knjigama (Rani spisi, Velika borba, Hristove pouke, itd.), a pozivajući se na Bibliju, da stari Jerusalim nikad više neće biti podignut i da su Jevreji izgubili svoje pravo Božjeg izabranog naroda.

Shvatio sam da Petrović nije bio u pravu kada je rekao da Eleni Vajt nije bilo dato znanje ili nadahnuće o obnovi Izraela, jer ona u tom slučaju ne bi nikad napisala da stari Jerusalim nikad više neće biti podignut i da su Jevreji izgubili svoje pravo Božjeg izabranog naroda.

Zašto sam pomenuo ovu priču o Elen Vajt? Zato što je to bio jedan od načina koji me je uvjerio da Petrović ne prihvata stvari onakve kakve jesu, već onako kako on misli da treba. Vjerovati u Elen Vajt kao Božjeg proroka, a istovremeno vjerovati u obnovu Izraela je kontradiktorno i nespojivo.

Tako sam shvatio da Petrović na isti način, vjerovatno nesvjesno, pogrešno razumije i jasna biblijska učenja, ulazi u kontradiktornosti, koristi nebiblijske teze promiješane sa stihovima iz Biblije koje slabiji poznavaoci mogu dvosmisleno da tumače. Posljedica toga su teološki stavovi o obnovi Izraela, obraćenju Jevreja, uspostavljanju hramske službe i žrtvenog sistema, koji navode na to da religiozan čovjek treba da se odseli u Izrael jer je to teritorija u kojoj Bog priprema velike događaje.

 

Izvan konteksta Biblije

Prije nego što ukažem koliko je Petrovićeva teologija nebiblijska, izdvajam iz njegove nove knjige „Pravoslavlje za početnike“ najvažniji dio poglavlja koji je nazvan „Kraj istorije“.

Veliki događaj koji je pred nama, kada se Bog bude umiješao u tok ljudske istorije, biće veoma sličan najvećem Božjem natprirodnom djelovanju u istoriji – kada su Jevreji izvedeni iz egipatskog ropstva i kada je formirana država Izrael koja je u tom trenutku bila veliko vidjelo svim narodima na svijetu. Tom prilikom Bog je činio velika natprirodna čuda kao nikad u istoriji – sa deset velikih zala je pogodio Egipat, razdvojio je Crveno more da bi Njegov narod mogao da prođe, a zatim se na nevjerovatan način obračunao sa svim neznabožačkim narodima koji su se suprotstavili Njegovom narodu na njihovom putu u Obećanu zemlju. Biblija kaže da će događaj koji je pred nama, kada se Bog ponovo bude umiješao u tok istorije na vidljivo natprirodan način, biti mnogo grandiozniji i mnogo veći nego način na koji je djelovao prilikom izlaska Jevreja iz Egipta.

Ubjedljivo najviše tekstova u Bibliji opisuje taj budući događaj. To je događaj kojim odjekuje cijela Biblija – od Mojsijevih knjiga, preko proročkih knjiga i jevanđelja, pa do poslednje biblijske knjige Otkrivenje. Svi ti tekstovi govore da će se ponoviti isti scenario i isti način Božjeg djelovanja vidljiv svim narodima svijeta, kao i u vrijeme izlaska iz Egipta. Naime, Bog je još preko Mojsija jasno rekao šta će se desiti sa generacijama Jevreja koje budu odbacile Boga, ali je isto tako naglasio da će se na kraju istorije, kada jevrejski narod bude bio u smrtnoj opasnosti od potpunog uništenja (kao u vreme Egipta), desiti veliko obraćenje jevrejskog naroda svom Bogu i da će se tada desiti najveće čudo Božjeg natprirodnog djelovanja u istoriji.

Bog u Bibliji kaže: „Evo ide dan kada se više neće govoriti ‘Neka je blagosloven Bog koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje egipatske’, nego ‘Neka je blagosloven Bog koji je izveo sinove Izraelove iz sjeverne zemlje i iz svih zemalja u koje ih je protjerao’ i oni će sjedeti u svojoj zemlji.“ Dakle, Bog o ovom događaju govori još preko Mojsija, a onda u proročkim knjigama Biblije ponavlja opis budućeg scenarija formiranja države Izrael, i to nebrojeno puta sa detaljnim opisom. U to vrijeme, Bog će okupiti svoj narod iz svih država svijeta i dovešće ih u Izrael. Opis države Izrael u to vrijeme, koji nam je dat u Bibliji, je zaista neverovatan. Bog će učiniti da država Izrael bude kao Edenski vrt, sa predivnom prirodom i životom u harmoniji, baš kao u vrijeme Adama i Eve. Biblijski tekstovi kažu da će u to vrijeme „vuk i jagnje živeti zajedno“, da će se „malo dijete igrati sa zmijom otrovnicom“, i da će ti događaji biti „znak za zbor svim narodima“.

Bog nam u Bibliji kaže da će u to vrijeme „deset ljudi iz svakog naroda uhvatiti jednog Jevrejina za ruku govoreći: ‘Idemo s vama, jer čujemo da je s vama Bog’.“ Ovakvo nevjerovatno i grandiozno ispoljavanje Božje natprirodne sile predstavljaće poslednji poziv svim narodima sveta da se okrenu Živom Bogu Stvoritelju.

Na kraju svoje nove knjige Petrović daje reference za svako poglavlje. Što se tiče poglavlja „Kraj istorije“, u dijelu koji se odnosi na navodnu obnovu Izraela i sve ono što Petrović u tom kontekstu tvrdi, kao reference naveo je više biblijskih citata iz knjiga proroka Isaije, Jeremije, Zaharije, Ezekijela.

Iako sam kaže da „ubjedljivo najviše tekstova u Bibliji opisuje taj budući događaj, od Mojsijevih knjiga, preko proročkih knjiga i jevanđelja, pa do poslednje biblijske knjige Otkrivenje“, Petrović nije naveo ni jednu referencu iz jevanđelja ili Otkrivenja kojom bi potkrijepio svoje tvrdnje o obnovi Izraela. Iz Mojsijevih knjiga je dao jednu referencu koja govori o prokletstvima ili blagoslovima koje mogu očekivati Jevreji zavisno od toga da li će poštovati ili Božji zakon koji im je dat.

Petrović često u svojim istupima, na forumu, u mini seriji predavanja „Posljednji događaji“ i sada novoj knjizi, naglašava veću važnost Starog zavjeta u odnosu na Novi. Posebno naglašava redosljed, prioritete i učenje knjiga u Starom zavjetu: Tora (učenje ili zakon), istorijske knjige, zatim 15 proročkih knjiga koje se bave opisom Božjih kazni zbog otpada i obećanja o oslobođenju, izlazak Jevreja iz ropstva, prvi i drugi Hristov dolazak.

Zanimljivo je da Petrović nigdje ne pominje aspekte trećeg Hristovog dolaska i konačne realizacije Plana spasenja i konačne obnove Zemlje kojim obiluju upravo proročke knjige Starog zavjeta – Jeremija, Isaija, Zaharija i Ezekijel.

Zato Petrović projektuje konačno oslobođenje na doslovni Izrael koji će Bog okupiti pred kraj vremena, a ne na konačno oslobođenje predviđeno Planom spasenja i obnovom Zemlje.

Kada se uzme u obzir većina konkretnih citata iz ovih proročkih knjiga koje Petrović koristi u prilog svojim tezama, jasno je da se oni odnose na konačno oslobođenje, nakon trećeg Hristovog dolaska, obnovom Zemlje. To je ono što je Božja namjera sa svojim narodom (ko je Božji narod uskoro ćemo utvrditi).

Proroci iz Starog zavjeta pišu o lokalnoj slici ropstva i izbavljenja i kroz sve to najavljuju najveći od svih događaja – konačno izbavljenje Božjeg naroda. U tim proročanstvima često se smjenjuju događaji koje u stvarnosti dijele duga vremenska razdoblja ili pripadaju različitim fazama Plana spasenja tako da je njihovim vađenjem iz ukupnog konteksta moguće dokazivati razna stanovišta.

Slične metode kao proroci koristio je Isus kada je objašnjavao učenicima posledak vremena – znači, lokalni događaj i njegova univerzalna primjena. Petrović to radi obrnuto – univerzalni događaj (konačno oslobođenje) svodi na lokalnu primjenu (oslobođenje i obnova države Izrael).

Pogledajmo jedan poznati primjer iz Biblije koji nam dosta govori o tome kakvim su se jezikom služili proroci. Prorok Ezekijel daje opis pada Sotone, kroz priču o lokalnom caru Tirskom:

„Sine čovečiji, nariči nad carem Tira i reci mu: ‘Ovako kaže Gospod: ‘Ti si pečat savršenstva, pun si mudrosti i savršeno si lijep. Bio si u Edenu, vrtu Božjem. Pokrivalo te je svako drago kamenje, rubin, topaz, jaspis, hrizolit, oniks, žad, safir, tirkiz, smaragd i zlato; tamburine i svirala bili su ti pripremljeni onog dana kad si bio stvoren. Bio si pomazani heruvim zaštitnik, ja sam te postavio. Bio si na svetoj gori Božjoj. Hodio si usred plamenih stena. Bio si besprekoran na svojim putevima od dana kad si stvoren pa sve dok se u tebi nije našla nepravednost“ (Ezekijel 28,25-26).

Preplitanje lokalnih i univerzalnih događaja može da bude zbunjujuće za čitaoce u početku, zato treba čitati cijelu Bibliju i u razmatranje uzeti čitav kontekst kada je u pitanju Božja namjera sa čovječanstvom i šta sve Plan spasenja predviđa.

Nastavak možete čitati u pdf verziji ove mini studije >>>

Zdravko Vučinić, jul 2013

Print Friendly, PDF & Email

54 odgovora na Miroljub Petrović i ja na putu za Izrael

 • Matija Runje kaže:

  pare i Judeo-Kršćansko veličanje Izraela ali i pravoslavlja …

  bio je strašan navjestitelj Dobre Vijesti ,ali pretvorio se u manipulatora

 • dorel zvani toni kaže:

  Zdravko dali mozda znas na kom jeziku je studirao u Rumuniji gde je i doktorirao?

 • popovic vera kaže:

  mnogi od ovih komentatora su dosta u pravu, ali je zbilja krajnje vrijeme da prestanu trošiti vrijeme na prepucavanja i dokazivanja, već da svoju vjeru primijene u praksi, kako savjetuju Isus i apostoli.

 • Prirodan kaže:

  Mlad covjek danas ako hoce duhovno da se oplemenjuje mora prvo da primi nekoliko duhovnih samara koji ce mu razbiti neke predrasude oko religije a narocito oko Biblije. Prvo da razdvoji danasnju Crkvu kao gradjevinu od Boga i da shvate da popovi, fratri, rabini i hodze nisu posrednici izmedju Boga i ljudi. Vecina ljudi vec na ovom koraku odustaje od bilo kakvih daljih teoloskih istrazivanja (ono u fazonu sve je to isto, Crkva, Bog, popovi, Biblija i s….trpaju u isti kos i jedno i drugo i to prolazi kod onih koji koji Bibliju u sake nikad nisu ni uzeli. Lukav trik Sotone.). E sad te duhovne samare najbolje lupa upravo Miroljub P. i to u smislu “u bre sta me snadje koji sam ja magarac bio”. Kad se srusi prepreka koju je sam Sotona izgradio oko Biblije, kako je ljudi ne bi proucavali, ostaje nam jedan ogroman prosor koji covjek nikad ne moze do kraja napuniti teoloskim znanjem…koliko god da saznas zelis vise…to se zove valjda duhovna glad. To je i mene snaslo i vrlo cesto odlutam u mislima tako da ponekad cesto zaboravim na sebe i na svoj karakter koji je takodje jedan brisan prostor kojeg treba sto kvalitetnije ispuniti…a onda dodjem sebi i kazem: Ja cu raditi i zivjeti najbolje sto mogu jer sam saznao za nesto plemenito…saznao sam da je covjeka stvorio Bog, da je taj trebao da zivi vjecno prema bozijem oblicju…da je taj covjek zgrjesio, da je Bog znao da ce zgrijesiti i da mu je odmah pripremio Plan spasenja (u neliko faza), da mu je preko Isusa Hrista poklonio zivot vjecni i da se raduje covjekovom povratku na radost svih nepobunjenih bica u svemiru (demostrativno pokazao je sta je grijeh, unistio ga i utvrdio ljubav izmedju Sebe i Svojih stvorenja).

  Pre svega hvala Bogu za sve, za Miroljuba kao i za Zdravka. Svi oni imaju svoju ulogu valjda u Planu spasenja. Mozda je i ja imam. Svi je imamo. Poslusajte me braco, ostavite razimirice po strani mnogo je duhovnih degenerika danas u svijetu…ajmo po njih dok zetva jos traje! !

 • Nesa kaže:

  Veliki pozdrav Zdravku i Pavletu, kao i svim posetiocima ovoga sajta.
  Pratim Vas sajt vec neko vreme i zaista mnogo kvalitetnih informacija skupljenih na jednom mestu. Voleo bih samo da sam “naleteo” na ovaj sajt pre nego sto sam poceo da pratim creation6days 🙂 Ali bolje ikada nego nikada zar ne? 🙂

  Unapred, da izjavim, da mi nije namera da bilo koga uvredim, ni Vas niti Miroljuba (doduse meni deluje iz njegovih postova da je jako uvredljiv tip), nego samo razmena informacija,ucenje, prica itd…tako da se moja pitanja ne protumace na pogresan nacin. Ovo za Miroljuba, ako kojim slucajem prati ovaj sajt, mada nesto ne verujem u to.

  Pa da krenemo sa nekim pitanjima, uglavnom u vezi Miroljuba, moram da priznam da mi je fascinantna pojava:)….

  Prvi put sam video za njega na RTV Palmi, ja mislim davno je bilo, pricao je o kreacionizmu.Zaista ostavio je lep utisak na mene, verovatno zato sto je pricao samo o kreacionizmu.Nisam cuo za njega posle toga duze vremena, sve dok nije otvorio forum.

  E tada je usledio sok… velicanje Legije, Arkana ( tipicnih krminalaca),nekih vojvoda, neki recnik tipa : “klaret”, blejanje, plast sena, vredjanje sagovornika, pod mac, Bog te pitaj sta sve ne…. sve mi je delovalo skroz suprotno od onog naucnika koji se predstavio na Palmi.

  Zaista, nikada nisam cuo da se neko tako izrazava ( pomislio sam ovome fali neka daska u glavi), pa mi je postao i malkice zanimljiv, kao neka pojava na ulici kome fali topuz u ruci da bi bio kompletan 🙂

  Da li se on tokom Vaseg druzenja, tako izrazavao ili samo se tako hvali na svom forumu?Da li je na isti nacin omalovazavo i svoje sagovornike, lice u lice?

  Cini mi se da ima problema sa egom, i da mahom to svi primete posle nekog vremena, od onih koji prati njegov rad.
  Da li ste pokusali da mu skrenet paznju na taj problem tokom druzenja?Mislim da bi bio mnogo produktvniju kada bi ego drzao pod kontrolom.

  Da li ste posetili neke od njegovih fakulteta?Mislim ima ih BAS previse i da li je moguce da jedan covek bude strucnjak za sve zivo?Cini mi se da je tu stalno jedna te ista ekipa od njih 5-6.

  Ovo pogotovu posto je istakao na forumu da nista zeni ne moze da podje naopako tokom porodjaja u kuci. Hmmmm….ovo je vec opasno po zivot.

  U jednom predavanju Miroljub se poziva na citat ( ja mislim, ne mogu tacno da se setim da li je bas iz tog dela Biblije, niti tacan citat, a nemam sada vremena da trazim kako tacno glasi, tako da parafraziram) iz Isajie, da ce ljudi moci prepesaciti Crveno more, posto ce ono biti isuseno celo (valjda)
  i da se nece vise govoriti da je ziv Gospod koji izbavi Jevreje iz Egipta, nego : da je ziv Gospod koji okupi sve Jevreje sa sve cetiri strane sveta, a sve kao dokaz za ponovno uspostavljanje teokratske drzave Izrael.Kakvo je Vase tumacenje?

  Kako komentarisete njegovo tumacenje obnove Izraela ( samo Izraela ne i Jude), gde Miroljub tvrdi da treba i Juda da se sakupi (jos 10 plemena )?Mislim da se Miroljub i ovde poziva na neki pasus iz Biblije ali ne mogu da se setim, tako ako moze mala pomoc bio bih zahvalan.

  Toliko od mene…nadam se da nisam previse zahtevan 🙂

  Pozdrav!

  • ZdravkoV kaže:

   Sa zakašnjenjem

   Imate na našem sajtu dosta od toga što ste pitali. Ali evo kratak osvrt.
   Miroljub rijetko kada ima rasprave oči u oči, tako da nema on prilike da bilo kome šta kaže uvredljivo. Uglavnom, sa njime može da priča samo neko ko njega smatra autoritetom, odnosno neko ko ne misli svojom glavom.
   Da, koristio se povremeno ružnim rečnikom, ali je njegova stvar, nije to ni toliko bitno u odnosu na druge stvari.
   Što se tiče ega, on ne zna da ima taj problem. Ja sam se sa njim rastao tako što sam branio neke protestante od njegovih vulgarnih riječi, a on se naljutio na mene zbog toga. Naravno to je bio povod da se rastanemo, a suština je to što je on u zabludi i svjesno ili nesvjesno manipuliše sa ljudima.
   Što se tiče fakulteta, to su fiktivni fakulteti. Ne postoje.

   Što se tiče teokratije, obnove Izraela i sveg toga što ste pitali, imate dosta na našem sajtu kao i u ovoj studiji.

 • NeBitno kaže:

  A zasto jednostavno ne zovnete Miroljuba, poneste kameru, nadjete voditelja i debatujete na ovu i druge teme???
  Postavite video na internet, posto ovo ovako nema smisla. Uzivo debatujte.

  • ZdravkoV kaže:

   Na forumu sam odgovorio na slično pitanje, moguće da ste ga vi postavili.
   U svakom slučaju, nije Miroljub neko sa kim možete na taj način da debatujete. Kao što sam na forumu napisao, Miroljub sebe posmatra suviše visoko i prilično je ohol da bi on debatovao sa nekim od nas koji smo, na neki način, od njega naučili neke prve korake u svemu ovome.
   Drugo, on ne zna da debatuje kada je u pitanju teologija, jer je sve to što priča na klimavim nogama, nedokazivo, neozbiljno i smiješno i to bi bilo samo kompromitujuće za njega. Jedini način da se nekako održi u toj svojoj neozbiljnoj priči jeste da ne debatuje sa nekim ko malo dublje poznaje Bibliju, već da na svom forumu piše i dopušta da se piše samo ono što njemu odgovara, te da drži solo predavanja gdje će da priča svoju priču bez opozicije.
   U suštini, ja smatram da on ne poznaje stvarno Bibliju i da ne zna šta je jevanđelje. On je klasični legalista, isto kao što su to bili Jevreji u vrijeme apostola, a to je stanje iz kojeg čovjek mora da se izvlači ili će biti u problemu. Neka vrijeme pokaže da li sam u pravu.

   • Eliezer kaže:

    Da li je neko ikada ponudio ovu vrstu “suceljavanja” misljenja… posto sam ja citao da njegovom forumu da je on navodno pozivao raznorazne “hriscane” na te TV debate (ili audio), ali da niko nikada nije “smio da mu izadje na crtu”.

    Pa bi bilo zanimljivo da mu ovo neko stavi na forum, pa da bas vidimo sta ce reci, a i bas bi bilo zanimljivo da vidimo taj dijalog i debatu ta dva pravca hriscanstva.

    • ZdravkoV kaže:

     Miroljub nije čovjek za debate o Bibliji i hrišćanstvu. On je dobar za kreacionizam, da ruši evoluciju i takve stvari, a ne i za Bibliju.
     Ima čovjek neki svoj izmišljeni koncept kojeg se drži, i to je to.
     Na njegovom forumu ne smiješ ni da postavljaš barem malo škakljiva pitanja, a kamoli da nešto ozbiljnije pričaš.
     Otjerao je sa foruma sve ozbiljne ljude. Zato mu se sad uglavnom javljaju oni koji postavljaju pitanja o tome kako pronaći dobrog zubara i ko je veći junak, kapetan Dragan ili Ratko Mladić, i slična pitanja.
     Naravno, njemu to odgovara jer takvima možem da bude neki autoritet.

     • Hvala vam Zdravo Vučiniću i naravno Institutu za religijska istraživanja što ste otkrili i napisali istinu o Miroljubu Petroviću! Pošto sam mu postavio kritička pitanja, odmah me je banovao sa foruma. Napisao mi je na emailu da sam nevaspitan, a kad sam ja njemu napisao da mnogo osuđuje i povremeno psuje ljude, napisao mi je da lupetam i pišem gluposti. Miroljub Petrović mi je pokazao novi ugao gledanja na stvari i zahvalan sam mu na tome, ali stvari treba gledati iz više uglova (ne iz jednog isključivo).

 • pavles kaže:

  Uredu Zdravko, ocekujem odgovor…

  Za Ivan Maslovara i ZdravkoV:
  Svi vaši postovi prebačeni su na forum pa možete tamo nastaviti diskusiju dokle god to želite, jer ne možemo praviti kilometarsku stranicu na sajtu IRI, što naročito važi ako se radi o praznoj nesvrsishodnoj priči.
  http://pavlescg.forumotion.net/t102-dispenzacionalizam-vs-obracenje-jevreja#1128

 • Isus Navin kaže:

  Pitanje za Zdravka V. i Pavla S.

  Kako tumačite ovaj tekst:

  “Jer će Izraelovi sinovi mnogo dana živeti bez cara, bez kneza, bez žrtve, bez obrednog stuba, bez svešteničkog efoda i bez kućnih idola. Zatim će se Izraelovi sinovi vratiti i tražiti Gospoda, svog Boga, i Davida, svog cara, i drhteći doći će k Gospodu i k njegovoj dobroti u poslednjim danima.” (Osija 3:4)

  Pročitajte celo 3 poglavlje, tu se jasno govori o otpadu Izraela, ali i o obraćenju, kako tekst jasno kaže u “poslednjim danima”.

  Jasnim čitanjem ovog teksta se može zaključiti da ovo nije uslovno proročanstvo, jer uslovna proročanstva počinju sa “Ako se obratite, onda će se desiti to i to”.

  Ovaj tekst je jasna konstatacija budućeg događaja koji je otkriven proroku Osiji.

  Takođe, vidimo da nije u pitanju Izlazak iz vavilonskog ropstva, Prvi Hristov dolazak, Drugi Hristov dolazak ili pak Njegov Treći dolazak, kada će Zemlja biti obnovljena. Vremenska odrednica u “poslednjim danima” jasno govori kada će se ovo zbiti.

  Vidimo da se navodi da će Izraelovi sinovi “mnogo dana” (dakle, veliki vremenski period) živeti bez cara, bez kneza, bez žrtve, bez obrednog stuba, svešteničkog efoda itd. To jasno asocira na ovaj veliki vremenski period (2000 godina južna plemena, severna još više) koji su Jevreji proveli rasejani po mnogim zemljama, ostavljeni bez svoje zemlje, hrama itd.

  Ovo je samo jedan od mnogih tekstova koji na jasan način govore o obraćenju Izraela u poslednjim danima. Navešću i mnoge druge kasnije, ali na početku želim da mi odgovorite na samo ovaj tekst.

  • pavles kaže:

   Dragi gospodine Jošua,
   Lažno predstavljanje u ime heroja vjere iz prošlosti pretpostavljam da je tekovina koju si usvojio od tvog uvaženog rabija Miroljuba (ili Solomona na hebrejskom).
   Kompletna tematika knjige proroka Osije svodi se na proročku sliku braka između Boga i Njegovog naroda, u kojoj je jedna strana učinila preljubu. Dakle Bog se obraća preljubočinici. I pošto takav brak ne može funkcionisati, Bog preko proroka daje informaciju kako će u budućnosti „jedan poglavar“ objediniti Izrael kao „sinove živog Boga“ (vidi 1:11; 2:16). Što se tiče 3. glave, uslov kako bludnica opet može postati žena postavljen je u drugom i trećem retku. Za nju neko mora platiti otkup, i ona se nadalje ne smije kurvati. To je slika jevanđelja u malom. U četvrtom retku prolongira se vrijeme obraćenja Izraela, kad će oni biti lišeni nekih stvari, uključujući i idole. Posledak vremena donosi promjenu (5-i redak) i obraćenje. Šta okuplja Izrael? Božja dobrota (vidi Rimljanima 2:4).
   Da se opet kratko vratimo na brak. Hristova „nevjesta“ (Božji narod ili Izrael) u očekivanju velike „svadbe Jagnjetove“ (Otkrivenje 19:7) prati svog Zaručnika vjerom (Otkrivenje 14:4). To znači da ona čini duhovnu preljubu ako bi išla svojim putevima. Put određuje Gospod prema svom Planu spasenja. Stoga, ukoliko želiš da budeš pravi Izraelac, ne treba da slijediš stranputice lažnih i sujetnih učitelja, čije zablude su toliko očigledne da oči izvadiše, već Gospoda i Njegov put. Uzgred, obraćenje je uvijek uslovno, a Bog iz svog predznanja govori o onima koji će postati Njegov narod. I nema potrebe da se trudiš oko drugih tekstova i prazne priče o doslovnom Izraelu, inače, nakon što okupimo 12 plemena, moraćemo da vaskrsavamo Amonce, Moavce i razne druge narode zbrisane sa Zemlje, a to je preobiman posao čak i za čuvenu laboratoriju CPS-a.

  • ZdravkoV kaže:

   Poštovani

   Pavle vam je odgovorio oko konkretnog citata na koji ste se pozvali, i uopšte o onome što piše Osija. To je više nego jasno.
   Ali važnije od svega je uzeti komletan Biblijski koncept u obzir, a ne neki citat ili poglavlje.
   Biblija nije knjiga kroz koju treba tražiti citate i mahati njima, ako se prethodno ne uzme u razmatranje kompletan koncept Biblije.
   Koncept Biblije (kompletno) jeste da Bog ima Plan pasenja za ljude, a da glavnu ulogu u tom Planu igra Isus Hrist. Taj Plan spasenja ima svoje faze. Sada se nalazimu o fazi kada je Isus u Svetinji nad svetinjama u Nebeskom hramu.
   Znamo da je od vaskrsenja Isusa Hrista, On preuzeo ulogu našeg Prvosveštenika u Nebeskom hramu. Dakle, postalo je realnost ono što je do tada simbolika ukazivala.
   S obzirom da je On sada naš Prvosveštenik u Hramu, koji je prethodno Sebe prinio na Žrtvu, mi ljudi ovdje na zemlji koji vjerujemo Bogu imamo i Žrtvu, i Sveštenika i Hram. Ali na Nebu, kako Pavle jasno govori o tome u poslanici Jevrejima.
   Nama to ne treba ovdje na zemlji, jer i ono što je nekada bilo, bilo je samo simbolika koja je ukazivala na realnost koja treba da dođe.
   Na tome su u vrijeme apostola insistirali judaisti, kojima je Pavle uporno govorio da se okrenu Prvosvešteniku koji je na Nebu.
   Plan spasenja teče dalje, od 1844 (proročanstvo o 2300 dana) Isus je prešao u Svetinju nad svetinjama, počeo je istražni sud.
   Živimo u vrijeme kraja vremena milosti. Nema razlike između ljudi ili nacija, samo oni koji su vjerni Bogu ili nijesu. Oni koji su vjerni hrišćani nazivaju se carsko sveštenstvo.
   U 2. Mojsijevoj 19,5.6 Bog je oslobođene Izraelce nazvao „sveti narod, carsko sveštenstvo“. Apostol Petar isti izraz „sveti narod, carsko sveštenstvo“ u 1. Petrovoj 2,9.10 primjenjuje na na ljude koji vjeruju u Hrista. Dakle, Božji narod su ljudi koji su prihvatili Hrista, a ima ih u sve nacije, rase, plemena, jezike.
   Ne postoji više neka fizička nacija koja možda ima neku prednost.
   Isus i apostoli su jasno objasnili ko je Jevrejin, ko je Izraelac i ko je pravi Avramov potomak. Izrael su hrišćani, duhovni hrišćani, obraćeni hrišćani (nemoj u ovom kontekstu da stavljaš pale crkve itd).
   Čudi me da tražite tekstove koji bi opravdali neko učenje da bi navodno fizički Izrael trebao da se obrati, kad su proročanstva rekla da su oni završili svoju priču (Danilo 9,24) i to se ispunilo kamenovanjem Stefana.
   Isus je jasno rekao da se njima uzima carstvo Božje i daje se drugom narodu (onima koji su prihvatili Hrista).
   „Bio jedan domaćin koji je zasadio vinograd, ogradio ga plotom, iskopao u njemu muljaču i sazidao kulu pa ga iznajmio nekim vinogradarima i otputovao. Kad se približilo vrijeme berbe, posla on vinogradarima svoje sluge da uzmu njegove plodove. A vinogradari uhvatiše njegove sluge pa jednog pretukoše, drugog ubiše, a trećeg kamenovaše. Onda im posla druge sluge, više njih nego prvi put, ali i s njima postupiše na isti način. Na kraju im posla svog sina, govoreći: ‘Mog sina će poštovati.’ Ali, kad vinogradari ugledaše sina, rekoše jedan drugom: ‘Ovo je naslednik. Hajde da ga ubijemo i uzmemo njegovo nasledstvo.’ I uhvatiše ga, izbaciše iz vinograda i ubiše. Šta će, dakle, vlasnik vinograda uraditi ovim vinogradarima kada dođe?”. „Pogubiće zločince bez milosti“, odgovoriše mu, „a vinograd će iznajmiti drugim vinogradarima, koji će mu dati plodove u vrijeme berbe.“ Isus ih upita: „Zar nikad niste čitali u Pismima: ‘Kamen koji graditelji odbaciše postade kamen ugaoni. Gospod to učini i to je divno u našim očima’? Zato vam kažem: biće vam oduzeto Božije carstvo i dato narodu koji donosi njegove plodove. I ko god padne na taj kamen, smrskaće se; a na koga on padne, zdrobiće ga.“

   Isus je prorekao i da neće ostati kamen na kamenu od Hrama. On to nije prorekao za privremeno, nego zauvijek. Ne bi Isus to izgovorio da je znao da Bog treba da gradi hram u budućnosti.
   Osim toga, Isusovom smrću i vaskrsenjem žrtveni sistem je postao realnost, i simbolika više nema smisla jer je ispunjena.
   Zato nama ne treba hram niti žrtve, jer to imamo sada na Nebu. Pravi Hram, koji nije od ljudskih ruku, pravog Prvosveštenika koji nije grešan, kako Pavle to uporno objašnjava Jevrejima u svojoj poslanici.
   Vama koji vjerujete u obnovu Izraela, najbolje je da čitate poslanicu Jevrejima, jer je ona namijenjena Jevrejima koji su bili prihvatili Isusa za Mesiju, ali su se kolebali u vjeri i htjeli da se vraću judaizmu.
   Pavle im objašnjava gdje treba da im bude uprt pogled – na Isusa, na Nebu, a ne na nešto što je bilo simbolika.

   Ako treba neko dodatno objašnjenje, samo izvolite

 • Ivan Maslovara kaže:

  Ovo sto pricate je veoma vazno, jer to je metod kojim se Sotona sluzi. Dakle, sve sto pise u Bibliji Sotona izvrce, pa se gradnja Bozjeg Hrama prikazuje kao gradnja sotonskog hrama, itd, da bi se na kraju sam Sotona predstavio kao Hristos i ljudi ga docekali kao Boga, a Bozji narod i sve sto je povezano sa Bogom ce biti izvrtano ruglu i unistenju. Pitanje gradnje Treceg Hrama je kao i pitanje Hristovog ponovnog dolaska, dakle u pitanju su prorocanstva Bozje volje koje niko u svemiru ne moze da spreci. Dakle, danas zivimo na planeti gde se jako mali broj ljudi bavi svojim zdravljem. Ali, kad dodje bolest (nevolja), onda mnogi pocnu da se bave pitanjem zdravlja. Tako ce i ovo covecanstvo, kada ga zadese velike nevolje, poceti da se bavi teoloskim pitanjima. Posto je Isus – jevrejski Mesija, logicno je da ce ga Jevreji najlakse prihvatiti. Hriscani kada cuju da je Mesija Jevrejin, da je obrezan, da praznuje Shabat, da ne jede svinjetinu, odmah ce da ga odbace i da prihvate “mesiju” koji ce da im ispunjava sve zelje. Znamo ko je taj “mesija”. Dakle, tvoj nacin razmisljanja po ovom pitanju je skroz pogresan postovani Zdravko V. Oni koji su iskreno i otvorenog uma citali Bibliju nemaju dileme po ovom pitanju.

  • ZdravkoV kaže:

   Poštovani gospodine. Poznajem taj rječnik koji koristite zato što sam ga i ja nekada koristio, i to vjerovatno revnije nego vi. I ja sam nekada bio “jevrejin”, u smislu shvatanja religije kao što sada vi shvatate. Naravno, to sam bio do onog trenutka kada sam počeo malo da mislim svojom glavom i da ne vjerujem u ono što volim da vjerujem ili ono što mi neko priča, nego u ono što je istina, pa makar mi se to uopšte ne dopadalo.

   Kada se već bavimo konretnom temom evo nekih osvrta na vaše stavove.

   – Mesija nije jevrejski mesija, nego Mesija svih ljudi, spasitelj svih ljudi ili kako ga Biblija naziva i kako On sam sebe naziva – Sin čovječji. Svako ko poznaje Hrista, ko zna osnove Plana spasenja, zna da je On Spasitelj svih ljudi.

   – Već 2000 godina svi iskreni sljedbenici Isusa Hrista koji su poznavali u nekoj minimalnoj mjeri Sveto Pismo znaju da Mesija ima fizički jevrejsko porijeklo, da je bio obrezan, da nije jeo svinjetinu, da je praznovao shabat itd, i oni su ga prihvatili kao takvog. Neki od njih su bili i veliki reformatori kroz istoriju i vođe raznih pokreta, koji su bili proganjani i istrebljivani i jedini koji su upirali prstom kroz istoriju na sistem vladavine i vjerskog mraka koji je trajao pod rimskim biskupom i njegovom institucijom.

   – Sa druge strane, postojali su i oni koji su takođe već 2000 godina iskreno prihvatali Isusa za Mesiju, a koji možda nijesu imali sve informacije koje navodiš (o svinjetini, obrezanju itd) jer ne čitaju Bibliju dovoljno ili su prihvatali stavove drugih ljudi. Ali to su bili dobronamjerni ljudi koji imaju velike šanse da budu spaseni.

   – I, naravno, postoje oni koji se deklarativno izjašnjavaju da prihvataju Isusa za Mesiju (mnogi su članovi hrišćanskih crkava). Ovi možda znaju a možda i ne znaju da je Mesija fizički došao iz jevrejske loze, da nije jeo svinjetinu ili da je praznovao shabat. Međutim, to njima nije ni važno, jer oni samo deklarativno prihvataju Isusa za Mesiju. To su ovi koje ti pominješ da će odbaciti Mesiju. Oni su ga već odbacili ili traže nekog mesiju koji će im ispunjavati želje (sveštenici, ovi oni itd). Naravno, tu će biti onih koji će se okrenuti na Božju stranu kad bude nevolja.

   – Ali, postoji i četvrta grupa, a to su ostali vjerski pokreti po svijetu koji znaju ili ne znaju za Isusa, a ne prihvataju ga kao Mesiju već 2000 godina. Među njima su i fizički Jevreji.
   Iz ove četvrte grupe do kraja istorije planete biće onih koji će prihvatiti Isusa za Mesiju, ali sigurno to neće biti neko kolektivno obraćenje, već pojedinačno, što u stvari i jeste suština obraćenja. Biće vjerovatno Jevreja koji će prihvatiti Isusa za Mesiju.

   Dakle, vidimo da postoji nekoliko grupa ljudi koji prihvataju ili ne prihvataju Isusa za Mesiju.
   Međutim, argumente koje ste iznijeli u prilog tome da će Ga za Mesiju najprije ili najlakše prihvatiti Jevreji su loši argumenti, koji su se i istorijski pokazali kao netačni.
   Zamisli da su apostoli u svoje vrijeme govorili “neznabošci neće prihvatiti Mesiju, kad budu znali da je On obrezan, da je praznovao shabat, da nije jeo svinjetinu, da je praznovao pashu itd itd”.
   Šta se desilo – neznabošci su Ga prihvatili, a Jevreji odbacili.
   Ne samo što su Ga Jevreji odbacili, nego su proganjali apostole i hrišćane. Kako Biblija naziva te Jevreje – “čuvari Mojsijevog zakona” itd.
   Oni su odbacili Hrista, a ne neznabošci, bez obzira što nije jeo svinjetinu, što je bio obrezan itd.
   Dakle, te argumente o tome kakav je Mesija i ko će Ga prihvatiti bolje nemojte koristiti, jer prema Bibliji Bog je taj koji preko Svetog Duha osvjedočava ljude o istini, a mi smo samo zaduženi da propovijedamo a ne da ubjeđujemo i da se bavimo time ko bi mogao da prihvati Mesiju a ko ne.
   Pa vidite da je istorija pokazala da su Ga odbacili oni koji navodno praznuju shabat, koji ne jedu svinjetinu, koji su obrezani, a prihvatili Ga oni za koje bi ste vi i slični vama rekli da ga sigurno neće prihvatiti.
   I dodatno, Biblijska proročanstva su nam kazala da će Jevreji odbaciti Mesiju, što ih je koštalo stradanja, rasijanja po svijetu, rušenja Hrama na onaj način kako se to desilo itd itd. Ustvari, oni su kao narod konstantno odbacivali Boga, još iz starih vremena, osim pojedinaca. Tako se nastavilo i kasnije, u Novom zavjetu. Na primjer, apostol Pavle je jedan od takvih pojedinaca iz Jevrejskog naroda.

   Istražuj malo i čitaj upravo apostola Pavla da vidiš kakvi su nekada bili neznabošci koji su prihvatili Hrista. Ovi današnji hrišćani su mila majka za one nekadašnje koji su se bavili magijom, pijančili, bludničili, lagali, krali itd itd.

   E sad je pitanje zašto su Jevreji stvarno odbacivali Hrista, tada i kroz istoriju. Zašto su Ga odbacivali oni za koje ti misliš da bi trebalo da Ga prihvate prije hrišćana?
   Evo zašto: zato što nijesu bili obraćeni, nijesu prihvatali jevanđelje, nijesu znali šta je jevanđelje, mislili su da je jevanđelje prinošenje žrtava, obrezanje, činjenje nekog napora u svojoj sili, bili su legalisti, formalisti, htjeli su da se svojim naporima spasu, insistirali su na nekim spoljnim djelima, na nekom svom shvatanju zakona, a stvarni Zakon se inače ne može održati kaže Biblija, osim u Hristu (to je druga tema, to spada u jevanđelje), insistirali su na Hramu, na onim stvarima na koje insistiraju i danas oni koji govore o obnovi Izraela.

   Što se konkretno tiče gradnje hrama, to je jedno od učenja koje spadaju u tzv. dispenzacionalizam koji ima više nekih pravaca i razmišljanja, ali svi u suštini projektuju obnovu države Izrael kao nekada u staro vrijeme.
   U pitanju je, dakle, samo jedna u nizu teoloških obmana i zavrzlama. Hrist je prorekao rušenje hrama. Nije On to prorekao za privremeno nego za trajno.
   Kojim slučajem da su Jevreji prihvatili Isusa za Mesiju u ono vrijeme nakon vaskrsenja, da li bi se nastavila hramska služba. Naravno da ne bi, jer je simbolika ispunjena i postala je realnost u Hristovoj žrtvi, vaskrsenju i sada u Njegovoj ulozi na Nebu kao našeg Prvosveštenika.
   Na ovim temama su insistirali Jevreji iz doba apostola koji su odbacivali Hrista. Apostol Pavle je dosta napora uložio da im objasni da su te stvari prošlost.
   Zato i postoji poslanica Jevrejima, koja je napisana za Jevreje koji su prihvatili Hrista a koji su počeli da se kolebaju i vraćaju judaizmu. Tu im Pavle najjasnije objašnjava šta je judaizam i koliko je poguban i prevaziđen.

   Država Izrael nikada više neće biti obnovljena (ovaj Izrael danas je jezuitsko-masonska tvorevina i oni su to objelodanili stavivši magijski znak na državnoj zastavi, ali to je druga tema) i hram nikada više neće biti sagrađen (osim sotonskog hrama).
   Pored mnoštva dokaza i jasnih Biblijskih navoda oko ovoga što kažem (naročito je važna poslanica upravo Jevrejima), postoji jedan koji je najjači, a to je da od vaskrsenja Isus Hrist obavlja ulogu Prvosveštenika u Nebeskom hramu.
   To je jedno od najvažnijih Biblijskih učenja. Dakle, on je sada naš Prvosveštenik, koji je prije toga Sebe prinio na žrtvu. Božji narod ne treba bilo kakav hram na zemlji ni bilo kakve žrtve, koje su bile samo simbolika koja je ukazivala na realnost koja se ispunila i još se ispunjava, jer to što nam treba nalazi se u Nebeskom hramu.
   To je ta realnost – Isus Hrist i Njegova služba na Nebu, na koju su nekada ukazivali simboli. Plan spasenja ide dalje, sada se odvija na Nebu, žrtve i rituali su prošlost i bili su samo simbolika.
   Zato svi vi kojima je srce pri Izraelu i pri Jevrejima čitajte poslanicu Jevrejima, jer vam ona objašnjava kakva je to nauka judaizam ili bolje rečeno kombinacija mesijanstva i judaizma.

   Tačno je da će na svijet doći nevolja, tačno je da će teološka pitanja biti na dnevni red. Ali koja teološka pitanja? Sigurno ne neka periferna, nego stvarna. A šta je najvažnije teološko pitanje svih vremena? Definitvno to je jevanđelje Isusa Hrista. Ne neko novo jevanđelje, i ne neka nova priča, nego baš ono koje su propovijedali apostoli i reformatori. Problem je u neshvatanju i izvrtanju jevanđelja.
   Kad čovjek shvati šta je jevanđelje onda zna da mu ne treba ni hram, ni obrezanje, ni ritualne žrtve, nego Spasitelj, ono na što ukazuje čitava Biblija i što je postalo realnost, a što je Jevreji kao narod nikad nijesu uspjeli da vide, osim pojedinci. Naravno, da ne bude zabune, kroz Spasitelja nam treba posvećenje, odnosno život koji je ugodan pred Bogom. Takav život je jedino moguć u Hristu. To spada u jevanđelje, i o tome treba da se priča, a ne o zabludama i sotonsko-jezuitsko-masonskim prevarama.

   Nadam se da sam uspio da vam ukažem na neke stvari. Evo sam nekoliko puta pročitao i mijenjao ovo što sam vam napisao, dodavao i oduzimao, u nadi da vam bude što jasnije. Tu smo ako treba još nešto dodatno.

 • Matija Runje kaže:

  Mislim da je obraćenje Izraela glupost, Židovi su kabalisti i daleko od istine, čekaju dolazak Maitreye Lucifera.
  Siguran sam da su jedini pravi Bozji narod ljudi koji vrse Zakon, a ne rabinske gluposti, koji vrse Duh Prorostva, a ne svecenicke debilne ludosti.

  • pavles kaže:

   Obraćenje Jevreja moguće je jednako koliko i pojedinaca iz bilo kojeg drugog naroda na Zemlji, prema uslovima koje je Bog dao. Sve dokle neko misli da ima privilegovan status po nacionalnoj, crkvenoj ili drugoj osnovi nalazi se u teškoj zabludi. Kao što će većina Jevreja primiti lažnog hrista, tako će i većina svijeta, pozicija iz koje potiče zabluda suštinski ne mijenja stvari.

   • Matija Runje kaže:

    Apsolutno; Hebreji nisu nista posebno, osim ako bi prihvatili Isusa i vrsili Zakon, onda su posebni pred Bogom, a to je utopija.

    • hehe kaže:

     Jevrejima je dana Tora, u Tori ne pise da oni moraju prihvatiti bilo koga, oni samo moraju da drze se Tore i tako rade svoj posao, dok hriscani-ostali narodi su pod Nojevim savezom i od njih se minimalno trazi, a npr Muslimani su pod Avramovim savezom.

     Jevreji su sveti narod, najjaci narod, najbolji, najveci, najsavrseniji, najslavniji itd.

     Neka su blagoslovljeni svi Jevreji i neka im je vecna slava.

     • pavles kaže:

      Tvrdnje su vam validne kao email što ste upisali.

     • hehe kaže:

      Prijatelju, pa bas tvoj imenjak je i govorio za pagane da se drze dalje od bluda, krvi, udavljenog, i da je to dovoljno, a procitaj Nojev savez – Prva Mojsijeva knjiga, glava 9:1-17, i sve je jasno, zato se od pagana ne trazi da drze nista iz Tore, pa ni Shabat, jer ako hoces da drzis nesto iz Tore, onda moras sve drzati, i tako postajes pravi Jevrejin, to je to, a nema tu ovo cu drzati, a ovo necu, niko nikada nije delio Toru na delove, ni Isus niti apostoli, niti se sme ista dodavati ili oduzimati iz Tore kako Svevisnji kaze.

      Ta adventisticka teologija je za pacice, drzite Shabat i mislite da ste jaki, ako ste krenuli da drzite Shabat morate sve drzati kako ti imenjak i kaze, tj postati pravi Jevreji, kao i svi iz Spisa, a ako neces da se opterecujes, drzi se Noja i to je to, ovim hriscanima-tradicionalistima ce i biti sudjeno prema Nojevom savezu, jer kad bi im bilo sudjeno prema Tori, svi bi bili unisteni, a poruka Jesue jeste Tora bez dodataka, on je bio ziva Tora, i sam je rekao da ako hoces u zivot drzi zapovesti, nece svako uci u carstvo, nego onaj koji vrsi volju oca koji je na nebesima prijatelju.

      Imas ovde dobrih stvari na sajtu, ali nije bas sve ucenje u skladu sa Pismom.

      Predlazem ti da okrenes paznju malo vise na reci Jesue, da stavljas njegove citate, znaci sta je on iz svojih usta izgovarao.

      Neka su blagoslovljeni Jevreji.

     • pavles kaže:

      Simpatične floskule. Moj imenjak je rekao i štošta drugog vezano za Jevreje i Izrael. A naročito Ješua.
      Osnovni problem Jevreja je primjena i tumačenje Tore u sebične svrhe. I naravno nevjerstvo. Savez Božji je isti u svim vremenima i za sve, razlika je samo u praćenju ključnih faza Plana spasenja (na primjer, ne možeš istovremeno tvrditi da prihvatiš Ješuu za Mesiju i vršiti obrednu službu koja je ukazivala na Njegovu misiju). Vi se ponašate na sličan način kao tradicionalne crkve, iza čega stoji želja za dominacijom, ili još dublje pobuna protiv Boga. U svojoj pobuni, i Lucifer je tvrdio da služi Bogu, iako je u stvarnosti radio protiv Njega. Isti obrazac se ponavlja sa ljudima.
      Kakav Nojev i Avramov savez?? Nojev savez se tiče Božjeg obećanja da Potopa neće više biti. A Avramov savaz je savez vjere. Takvim argumentima mogli bismo govoriti o Adamovom savezu, i šta ćemo onda? Od njega su svi, kao što su i od Noja.
      I šta kažeš, tradicionalisti su onda u najboljem položaju. Mogu činjeti šta hoće, živjeti kako hoće, jesti šta hoće, i eto ih među spasenima? Odoh onda da im se priključim, da se lumpuje malo.
      A Jevreji mogu biti blagoslovljeni samo ako se manu budalaština u kojima se vjekovima dave zahvaljujući lažnim autoritetima koji razmišljaju kao ti, i obrate su Bogu, makar to bilo na nivou adventista za početak.

     • hehe kaže:

      Nojev savez je obuhvatio sve narode posle potopa i trajan je, procitaj ga, pise lepo “doveka”, i naravno da i dalje vazi, a Izraelci su pod posebnim savezom, mnogo tezim, oni su carsko svestenstvo itd.

      I ne mozes nikad Jevreje porediti sa ni jednim narodom, ti pricas kao oni nemaju vere, pa reci mi prijatelju gde je vera ostalim narodima, ko to ima pravu iskrenu veru, kao imaju je hriscani???
      Ja to ne vidim, oni i dalje su obazavaoci Boga Sunca-Sotone, gde su hriscanima dela ugodna Bogu?

      Pa ajde ako recimo vecina Jevreja gresi zbog Talmuda {iako vidis da sada ne primenjuju prakticno nista od onoga negativnog iz Talmuda}, ajde sto ne promovises da ljudi budu pravi Jevreji kao Mojsije, proroci i ostali i da se drze Tore.

      A sto se tice Tore, nju ne mozes deliti, ne smes ti menjati nesto sto je Bog rekao da je trajno, doveka i da se ne sme oduzimati, a ni dodavati, ili si ti iznad Boga pa ces reci da je Bog lazov, ili kao nije on to tako bas mislio? Da li si svestan koliku tezinu imaju reci iz Bozijih usta? Kad Bog nesto kaze onda je to tako.

      Zato je Isus{Jesua} i ponovio da sve iz Tore vazi, svaka tacka, crtica, titla, sve dok se Zemlja ne obnovi {Matej 5:17-20}.

      A sto se tice hramske sluzbe, sto si toliko zapeo za nju, pa i onako ovde gde mi zivimo za nas ne vazi, pa taman da sad i ima Hrama, al sve drugo mozes prakticno primeniti i biti pravi Jevrejin Boziji i primer drugima kao svi pravi Jevreji iz Spisa.

      A napisao si ne mozes priznavati Jesuu da je Mesija, a istovremeno vrsiti hramsku sluzbu, ajde prijatelju malo procitaj svog imenjaka pa vidi kako je on i dalje se revno drzao Tore, prinosio zrtve kada je bio u Jerusalimu, zurio sa puta kad su bili praznici da bi stigao i da bi po Tori ih obelezio, ili ces reci da se on dodvoravao ovima sto nisi smatrali da je Jesua Mesija???

      Ako se dodvoravao onda je Pavle lazov, a ako je lazov onda njegova prica nije od Boga…

      E sad se opet vracam na pocetak, a to je da ako ne zelis biti Jevrejin i drzati se Tore, onda se trebas drzati Nojevog saveza i tako uciti ljude, a ne ovo cu uzeti iz Tore, a ovo necu jer mi se ne svidja.

      Blagoslovljeni svi Jevreji-drzaoci Tore neka su.
      A vidim za tebe da si ipak dobar momak, mozes ti napredovati ako budes hteo.

      Boziji blagoslov.

     • pavles kaže:

      Na linku niže vidjećeš terapiju propisanu doktoru Miroljubu Petroviću koji nikako da shvati da je obični pacijent. Isto važi za tebe i sve koji tako razmišljaju.
      http://pavlescg.forumotion.net/t19p345-miroljub-petrovic-i-bejzbol-palice
      Jel ti misliš da si u boljem položaju od obožavaoca boga sunca? Ja mislim da si u još težem stanju. Od njih se neki mogu dozvati pameti, a vi sa takvim rezonom nikad. E da, Pavle se držao Tore pa su ga stalno ganjali čuvari Tore zbog toga. Hajde poslušaću tvoj savjet da se držim Nojevog saveza. Prvu dugu koju vidim prolazim ispod nje pa šta bude.

     • hehe kaže:

      …PS Nemam ja veze sa Miroljubom, a ovde sam se javio zbog komentara o Jevrejima {Toristima}.

      Nemoj siriti mrznju, siri ljubav, a lepim recima vodi teoloski dvoboj, kao Jesua i ucenici, vidis kako ja tebe ne zelim vredjati, a ti samo vredjas, a pozivas se na Miroljuba, verovatno si to od njega naucio, prijatelju bolje uci od pravih Jevreja tj Mesije Jesue, Mojsija najkrotkijeg coveka i dr.

     • pavles kaže:

      Mogu da učim isključivo od pravih “Izraelaca” od Adama do danas, a od “torista” kao ti samo bih ošašavio. Inače, ona terapija nije nikakva uvreda, to je odličan recepet kako za MP tako i za sve uzvišene, dominantne i ohole koji dijele ljude na klase. Ne zamjeri što sam ti skratio post, ali ubi sa Nojevim savezom i brkanjem baba i žaba. A od Pavla dosta ti je da čitaš Jevrejima poslanicu, ostale su upućene neznabošcima. Tu ti svašta nešto ima oko Tore.

     • hehe kaže:

      E moj prijatelju, previse citas Elen Vajt, a premalo Svete Spise, pa su ti njene knjige Biblija, a ne prava Biblija. Pravi teolog ne koristi ni jednu drugu knjigu osim Svetih Spisa, niti o Bogu uci iz neke druge knjige osim iz Spisa.

      Da bi neko bio prorok 20 K Zakonu{Tori} i svedočanstvu! Ako ne govore prema ovoj reči, to je zato što nema svetlosti u njima.

      21 Ako u svom srcu kažeš: ‘Kako ćemo znati koje reči Gospod{JHVH} nije rekao?’ 22 onda znaj ovo: ako prorok kaže nešto u Gospodnje ime, pa se to ne dogodi i ne ispuni se, onda to nije rekao Gospod. Taj prorok je to rekao iz drskosti. Ne boj ga se.

      Npr Jerusalim je opet podignut i podize se itd.

      Ja ti kazem da Tora nikada nije bila podeljena na delove, niti ce ikada biti deljena u Bozijim ocima, tebi je dovoljno da ne bludnicis, ne jedes krv, udavljeno, da ne ubijas, da stvaras potomstvo, postujes zakone drzave i to je to, iako se naravno ocekuje da kasnije kad naucis se tome, ucis iz cele Tore i budes Jevrejin{Izraelac}, ne moras biti fizicki-nacionalni Jevrejin, ali ocekuje se da tako zivis, stim da naravno danas bez teokratske drzave, primenjujes individualnu teokratiju, ali si svestan da iz Tore nista nije ukinuto, niti moze biti kao sto nam je Tvorac rekao, a i Mesija ponovio, mi smo nistavni i ne smemo gaziti Bozije reci, ako smo na njegovoj strani.

      A ti, kao ja cu uzeti samo 10 zapovesti{govora},a to nisu zapovesti nego pre bi se reklo smernice za druge zapovesti, kao sto su voli Boga i bliznjeg opste smernice za sve instrukcije Bozije i uzecu praznik Pesah{Pasha}, a ostalo ko sisa, ali ne ide to tako.

      Npr ne mozes Pashu obelezavati ako nisi obrezan, to ti ne kazem ja nego Tvorac, al ti bi da imas Boga kakvog ga ti zamisljas, pa da ti odredjujes pravila, al ne ide, i tako i druge stvari kao sto je Shabat koji je znak saveza koji je sklopljen sa Izraelcima-carskim svestenstvom.

      Znaci ako zelis drzati Shabat, ili Pashu, onda moras sve drzati iz Tore, nema podele, kao za mene ovo vazi, a ovo ne vazi jer mi se ne svidja, a ako ne zelis drzati Toru i biti carsko svestenstvo, primer drugima, onda tebi je dovoljno da ne bludnicis, ne jedes krv, udavljeno, da ne ubijas druge, da stvaras potomstvo, postujes zakone drzave i to je to. Znaci u tom slucaju nema dana odmora, nema obelezavanja nikakvih Bozjih praznika, nego ti je svaki dan isti, uz to imas veru i to ti je dovoljno za spasenje, jer kome je vise dano od njega se vise trazi i obrnuto.

     • pavles kaže:

      E moj prijatelju, zbog takve pameti, tu si đe si. Ja ću se čuvati od krvi i udavljenoga, a ti proučavaj Jevrejima poslanicu, to smo se sporazumjeli.

 • peko kaže:

  molim vas da mi odgovorite na pitanja, naravno da necu da raspravljam o elen vajt nego sam htio komentare,

  a dovoljno je da odgovorite i na prvi dio, zato evo ponovo>
  nije mi jasno zasto se pominje u prorocima, ko umre sa 100 godina bice mlad, i djeca ce se igrati sa zmijom, ili neka se ne zene udovicom a odnosi se na svestenike treceg hrama koji ce prinositi junice i jarce itd, sedam godina ce se loziti oruzje i sedam mjeseci ce se sahranjivati mnostvo ili ta zemlja je pusta a sada je poput edenskog vrta, zivjece spokojno kad izvrsim presudu nad svima koji ih unaokolo preziru. e sada hrist je rekao po vaskrsenju se nece zeniti i udavati.
  mislim da i stari i novi zakon vrijede doslovce, i ja sam nabacao ovo da ne bih skroz prepisivao, ali mi se cini da ce biti po prorocima teokratske drzave izrael, molim vas za detaljnije objasnjenje da nije tako, posto u ovom tekstu to govorite.

  • Vuk kaže:

   > U redu, evo odgovora koje ste tražili, ali na svaki pokušaj ubacivanja otrova proizvođača duhovne smrti za duše koje se kolebaju u istini, bićete banovani.

   Ovo ko kod Mikija na forumu. 🙂 Nisam znao da i ovde postoji cenzurisanje. Jos samo da si napisao da je “demonizovan”… 🙂 Prema tome, eto ti odgovor sto MP brise druge na svom forumu. Sve se svodi na subjektivnost i s koje strane foruma se nalazis. 😉

   • pavles kaže:

    Ne treba da se miješaš kad ne znaš o čemu se radi. IRI nema gordih ni slavoljubih članova, niti nas to u životu zanima, ali to ne znači da ćemo dopustiti sijanje duhovnog otrova na sajtu, ne zbog nas samih jer dobro znamo šta gdje pripada, već zbog ljudi koji traže istinu.

    • Vuk kaže:

     Ja sam samo konstatovao, tj. dao ti odgovor na pitanje “kako je navodno moguce da MP brise sve sto mu se ne svidja”. Odgovor je u stvari jednostavan…

     Ti imas svoju definiciju duhovnog otrova, kao i MP i raznorazne organizacije i pojedinci koji imaju pretenziju da drugima “koji traze istinu” pojasne stvari. Nevezano za to cija je “istina prava” reakcija je slicna, iako je tvoj sajt daleko daleko otvoreniji za diskusiju.

     Ovo govorim kao neko ko posmatra religiju sa antropoloske strane, i zato nisam mogao a da ne primjetim slican “protivotrov” na “duhovni otrov” – kao i kod cuvenog potomka Radonje Petrovica.

     • pavles kaže:

      Biblijska nauka nema ništa zajedničko sa relativizmom i demokratijom, te shodno tome ni mi nijesmo “jedni od mnogih” za “pojašnjavanje”.

 • Marko kaže:

  Vidim da se i ovde reklamira knjiga Ispovest palog andjela. Da li znate ko je napisao tu knjigu pod pseudonimom?

  • pavles kaže:

   Imali smo komunikaciju sa autorom te knjige, ali pošto on želi da ostane anoniman da ga ne bi ljudi smarali glupostima, to treba ispoštovati. Odlična knjiga i od velike koristi na koju nemamo nikakvih primjedbi.

 • Miroljub Petrović ko je taj ?
  ZVAO SAM GA VISE PUTA NA JAVNU DEBATU TEMA KRSCANSTVO JOS SE NIJE JAVIO.

 • Milinko Danilovic kaže:

  Koje je najnovije predavanje Miroljuba Petrovica.

 • Александар kaže:

  Детаљно сам управо прочитао цијело објашњење што је “окачено” у ПДФ-у и за сада могу рећи да је ово потврда моје сумње у Мирољубова задња предавања.

  Наиме, ја не могу бити сада лицемјер, Мирољуб је човек који је заслужан за моје велико интересовање и жељу да сазнам више, када је теологија у питању и у томе је успео. Да није њега било, дефинитивно ко зна где би ја сада био. Међутим са задњим предавањима (задња 3 из серијала од укупно четири) никако нисам могао да се помирим још од тренутка њиховог настајања а има већ скоро па две године (можда и више).

  Мислим да је ово јако корисно што је објављено и свака част на овоме. Са истим се слажем у потпуности.

  Поред ове можемо рећи слободно заблуде Мирољуба П., може се приметити да је Мирољуб доста груб, да нема баш увек “нормалан” приступ у комуникацији и да га минорне ситнице толико дотакну да изгуби контролу и напросто крене са увредама људи.

  Истина, тамо има људи који намерно провоцирају, али има људи који су тотално неупућени, и ако поставе неко лаичко питање, не значи да аутоматски провоцирају. Ја схватам да је оно његов форум и да он тамо може наметнути правила по свом укусу, али овде се сада поставља питање духа који из њега говори. Као да је у последње време доста раздраган и дефинитивно у неким ситуацијама себи даје превише за право.

  Нећу овим да алудирам на нешто што би значило да га олајавам и блатим. Ово сам му рекао неколико пута и лично. Али као да је можда наступио замор и велико искушење, с којим се можда тешко носи.

  Како год, ја ћу му увек бити захвалан за оно што је за мене урадио на путу мог слободно могу рећи просветлења. Нека му је Бог на помоћи да истраје и да победи све недаће које су пред њим, као и тврда искушења са којима се очигледно суочава.

  Велики поздрава за Админе. Веб сајт је заиста предиван. Дизајн је допадљив, функционалност и прегледност перфектна, а садржај свакако одличан.

  • ZdravkoV kaže:

   Miroljub je zaslužan za mnogo toga i mi mu na tome zahvaljujemo, ali treba ići dalje u životu, napredovati duhovno, teološki… Mislim da on po tom pitanju ili ide unazad ili tapka u mjestu. Njegovi teološki stavovi ga diskvalifikuju za neki ozbiljan rad u toj sferi, zato je dobro što se bavi zdravljem i kreacionizmom jer su tu manje šanse za lutanjem.

 • Vuk kaže:

  Evo i odgovor MP na ovaj tekst, u cijelosti.

  “U pitanju je moj bivsi prijatelj koji predstavlja klasican primer osobe koja je stekla veliko znanje, ali mu to mnogo ne vredi jer je slab karakter. (I Sotona je imao veliko znanje pa ga to nije sprecilo da zastrani.) Ne bih da komentarisem njegova teoloska izlaganja, jer sam o tom vec dosta pisao, ali bih prokomentarisao neistinu koju je izrekao, a to je da je do razlaza izmedju nas doslo zbog teoloskih neslaganja.

  Zdravko Vucinic me je kontaktirao pre oko 13 godina odusevljen mojim predavanjima i od tada smo proveli sate i sate, dane i dane, proucavajuci Bibliju oko svih tema. On je imao bezbroj pitanja, i kao momak natprosecne inteligencije i jake moralne osnove, napredovao je u svakom smislu velikom brzinom. Momak je poreklom iz cuvene malisorske porodice iz Gruda i imao je sve predispozicije da dostigne najvise domete na polju teologije, medicine i svega drugog sto je vazno u zivotu.

  On kaze da je deset godina meni slepo verovao op pitanju teologije, a onda posle deset godina poceo da cita Bibliju i za par dana video da sam ja u zabludi, sto predstavlja klasican primer spoja velikog potencijala i nedovoljno jakog karaktera sa tendencijom totalnog urusavanja karaktera na nivou potpuno demonizovanog coveka.

  Sa nikim nisam proveo toliko vremena u proucavanju Biblije kao sa Zdravkom Vucinicem i mogu da kazem da ne znam nikog ko toliko dobro poznaje Bibliju kao on. Nikada, ali nikada nismo imali nijedan teoloski spor ili neslaganje, iako smo debatovali oko bezbroj pitanja gde je on postavljao pitanja i pitanja, a ja mu davao odgovore iz Biblije. On ne samo da je tvrdio ono sto ja tvrdim po pitanju obracenja Izraela, nego je bio cak veci zagovornik tog biblijskog dogadjaja od mene. Razlog tome je bila njegova velika informisanost. Secam se kad je jedan protestanski svestenik iz Amerike raspravljao sa mnom po pitanju uloge Izraela u poslednjim vremenima i onda isprovociran onim sto sam ja pricao rekao: “Jel bi smeo da dodjes u moju crkvu i da pred svima sa mnom debatujes po tom pitanju?” Ja sam naravno pristao. Sa mnom je bio i Zdravko Vucinic.

  Zajedno smo otisli u tu crkvu i otisli u jednu prostoriju gde je bilo oko 20 ljudi, medju kojima i oko petorica svestenika i diplomiranih teologa te crkve. Zapoceli smo raspravu o mojim tvrdnjama vezano za ulogu Izraela u poslednjim dogadjajima, dok su oni tvrdili da je u pitanju samo simbolika. Posto je njima Biblija (bar deklarativno) glavni autoritet, bilo mi je lako da biblijskim tekstovima dokazem svoje tvrdnje. Zdravko Vucinic je sedeo pored mene i sve slusao. Ne secam se da sam u zivotu tako razvalio sagovornike kao njih tog dana. Zao mi je sto nemam snimljenu tu debatu. Nakon sat vremena debatovanja, razgovor je bio zavrsen, a ja sam izasao iz prostorije i nisam hteo nista da komentarisem jer sam ih tako razvalio dokazima da im je bilo neprijatno. Zdravko je isao iza mene i naglas im se obracao: “Auu kako vas je razvalio, kako vas je razbucao, kako vas je pokidao, sta vam je napravio, auuu….” Meni je bilo neprijatno da gledam njihova pokunjena lica, a Zdravko ih je nemilosrdno ismejavao.

  Slican dogadjaj se desio i kada je pre par godina Valter Fajt drzao seriju predavanja u Crnoj Gori. Zdravko Vucinic, kao novinar “Vijesti”, je trazio da napravi intervju sa Fajtom, sto je ovaj prihvatio. Onda je mene pozvao da dodjem u Crnu Goru da ga posavetujem kakva pitanja da postavi Fajtu oko Izraela vezano za poslednje dogadjaje, iako je i on odlicno znao sta da ga pita. Ja sam mu rekao sta da ga pita, sto je ovaj i ucinio. Nakon intervjua, Zdravko je dosao sav sablaznjen odgovorima koje mu je Fajt dao. Rekao je kako Fajt nema pojma, da kao papagaj ponavlja “simbolika, simbolika” i da je cak izjavio: “Sto se mene tice, ceo Izrael moze da potone u more”, sto je Zdravka narocito pogodilo i razocaralo.

  Sto se tice Elen Vajt, cak je i ona govorila ono sto danasnja adventisticka crkva ne prihvata. Govorila je o velikom obracenju Jevreja i Izraela na mnogim mestima, i Zdravko je to znao. Na primer, u knjizi “Evangelizam” ona govori o tome, i kaze: “U jedan dan rodice se jedan narod”, itd, itd.

  Zdravko je uvek govorio da ga ne zanima “crnogorska teoloska liga”, u kojoj je odavno bio najbolji, nego da hoce da igra “NBA teolosku ligu”, a to je Izrael. Covek je besprekorno poznavao Bibliju, imao znanje, novac, sve. I sta ga je sprecilo da postane NBA igrac? Sprecio ga je njegov karakter.

  Biti NBA igrac u domenu teologije znaci nauciti hebrejski jezik, a to je bila nepremostiva prepreka za Zdravka koji je klasican salonski hriscanin, koji voli da sedi u udobnoj fotelji i mudruje o teologiji, da obilazi lokalitete po svetu u iznajmljenom autu sa klima uredjajem i da mudruje. Spreman je i da potrosi novac, da ulozi u knjige i video materijale koji ce pomoci drugim ljudima, da provede vreme sa bolesnima ili zabludelima da im pomogne, ali nema snage da izgradjuje svoj karakter preko odredjenog limita do kog je dosao. I to je njegov problem.

  Poznato je da ako covek ne napreduje, onda neminovno mora da nazaduje, a urusavanje karaktera ne moze da prodje neprimetno i da se ne ispolji. Tako je posle odredjenog vremena, Zdravko postao “protestanski advokat” sto je bio povod za prekid naseg prijateljstva i saradnje. Naime, neki protestanti su nesto blejali na internetu protiv mene pa sam ih opaucio. Onda su oni skocili na mene, a Zravko je poceo da ih brani i da me nagovara da im se izvinem. Ja sam u pocetku tolerisao njegovo lupetanje, i upozoravao ga da ne prica gluposti, ali je on bio uporan sa tom “advokaturom”, ne zato sto je hteo da me povredi, vec zato sto mu njegov karakter nije dozvoljavao da se drugacije ponasa. I tu sam video da od njega “nema leba” i prekinio sam sa njim saradnju. On se nikada nije izvinuo za takvo ponasanje, niti ga je promenio, tako da je svako nastavio svojim putem.

  On je i sada neko preko koga Bog zavrsava neke poslove, ali to je na nivou “crnogorske lige”, s tim da Zdravko vise nije neprikosnoven u toj ligi. U medjuvremenu su u Crnoj Gori stasali novi jaki igraci koji su ga nadmasili.

  Primer ovog coveka je, kao sto rekoh, klasican primer da znanje nije najvaznije u zivotu, nego karakter. Ljudi sa mnogo manje znanja, ali sa odlicnim karakterom, mogu vise da ucine za Bozje delo nego oni sa velikim znanjem, ali sa slabim karakterom.

  Dok se druzio sa mnom, nikada mi nije izneo, ali nikada, nijednu od teoloskih primedbi koje sada javno iznosi. Kako je karakter poceo da mu se urusava poceli su da ga opsedaju demoni da prica protiv mene, za sada umereno, ali ako nastavi i dalje da propada, napadi ce biti sve jaci, a njegovi argumenti sve vise zasnovani na neistinama. Naravno da i za njega ima nade da se pokaje i vrati, ali to vise nije moj domen.”

  P.S. Al dobar je, cim se neko ne slaze sa njim ili pak ne razumije nesto (uopsteno ili iz nauke), odmah su u pitanju demoni. 🙂

  • ZdravkoV kaže:

   Ja sam polemisao sa javnim teološkim stavovima Miroljuba Petrovića i nijesam se bavio njegovim karakterom, iako bih mogao i to jer ga niko ne poznaje bolje nego ja. Međutim, ja nijesam kao on i mnogi drugi slični njemu koji, kada nemaju argumenata o temi o kojoj se polemiše, počinju da se bave ličnim kvalifikacijama.

   Ja možda jesam slab karakter jer nijesam želio da idem u Izrael, da učim hebrejski i da se posvetim toj teologiji u praktičnom smislu. I zaista, ako je Petrovićeva teologija ispravna i biblijska, onda ja jesam slab karakter. Ali šta ako je njegova teologija pogrešna, ako nije biblijska, kao što ja tvrdim u gornjem tekstu. Šta onda?
   Mislim da su biblijske istine jednostavne, a i vrijeme pred nama će pokazati ko u teološkom smislu udara glavom u zid.

   Još da kažem da je Petrović sličan određenim popularnim pastorima otpalih crkava u Americi koje sluša i poštuje veliki broj ljudi, okupljaju mase na svojim predavanjima u velikim halama, i svi zajedno padaju u trans.
   Kada takvima neko kaže da ne govore istinu, da propovijedaju pogrešnu nauku, oni kažu da treba vidjeti koliko ljudi njih sluša, koliko ljudi im se javlja, kakve su gužve na njihovim predavanjima, koliko puno rade sa ljudima, i da je to mjerilo i vidjelo njihovog rada.
   Takvi “propovjednici”, slično kao i Petrović, sve ovo su shvatili kao neki posao, biznis ili profesiju. Mislim da propovijedanje i misioniranje nije klasičan posao ili profesija, i da se rezultati ne mjere prema broju objavljenih knjiga, predavanja i ljudi koji vas slušaju. Važnije od toga je dovesti sebe u sklad sa Bogom i svakog dana raditi na tome, a onda misionirati i propovijedati apsolutno istinitu nauku baziranu na Bibliji, a ne na izmišljenim, kontradiktornim stavovima ili na stavovima iza kojih u krajnjem stoje oni koji ovaj svijet vode u propast.
   Kvalitet je važniji od kvantiteta jer u suprotnom nema pravih rezultata i rodova, a to su istinski Bogu obraćeni ljudi opasani biblijskim istinama. Umjesto toga, rezultat su polu obraćeni ili polu informisani ljudi, kojima se dopala priča ili harizma predavača i onda pokazuju jednu vrstu oduševljenja, a šta će dalje sa njima biti (u duhovnom smislu) to neka vrijeme pokaže. Ja im savjetujem da više čitaju Bibliju i intenzivnije rade na daljoj sopstvenoj duhovnoj izgradnji.

   Petrović treba da posluša savjet jednog našeg zajedničkog prijatelja, da se ostavi teologije a da se bavi kreacionizmom i zdravljem, jer u suprotnom kada vladari svijeta prerušeni u jagnjećoj koži počnu da grade hram u Jerusalimu Petrović bi mogao da kaže kako se ispunjavaju Biblijska proročanstva i pozvati sve one koji mu vjeruju da odmah pođu u Izrael i odvedu sa sobom porodice.

   • Vuk kaže:

    Još da kažem da je Petrović sličan određenim popularnim pastorima otpalih crkava u Americi koje sluša i poštuje veliki broj ljudi, okupljaju mase na svojim predavanjima u velikim halama, i svi zajedno padaju u trans.
    Kada takvima neko kaže da ne govore istinu, da propovijedaju pogrešnu nauku, oni kažu da treba vidjeti koliko ljudi njih sluša, koliko ljudi im se javlja, kakve su gužve na njihovim predavanjima, koliko puno rade sa ljudima, i da je to mjerilo i vidjelo njihovog rada.
    Takvi “propovjednici”, slično kao i Petrović, sve ovo su shvatili kao neki posao, biznis ili profesiju.

    Mislim da si ovdje pogodio u centar. Ne moze mu se osporiti da ima harizmu, i zato i okupi ljude oko sebe sa svojom pricom neiskusnima i neinformisanima, kojom bi isto tako mogao da prodaje i TV shop proizvode.

    Cijenim njegov rad (kao i ovog sajta ovdje), ali mislim da MP ima klasican “Mesijanski sindrom” a pri tome ima stav gurua, sto se da vidjeti na njegovom forumu.

    U svakom slucaju, teoloski stavovi su kao rijeka i mijenjaju se u skladu sa znanjem i poznanjem… s tim da je izvor jedan.

    Mnogo veci problem je ukoliko se obmanjuju i iskoristavaju odredjeni ljudi, prije svega materijalno, a onda i davanjem nerealnih i kontraproduktivnih savjeta. A evo na ovom sajtu sam dobio insinuacije od osnivaca da ima masa i takvih primjera sto ukoliko je istina je jako ruzno.

    • dorel zvani toni kaže:

     Gospodo 1. motiv su pare 2. motiv marerijalizam, otvara svoje centre, fakultete. Foru je ukrao od onih koji to rade pre njega.

   • Milorad Baltić kaže:

    Na žalost djelimično pregledajući ovo izdanje Biblije koje ste izdali preko Izdavačkog centra za religiju konstatovao sam da između Vas i Miroljuba Petrovića nema gotovo nikakve razlike. Evo samo jedan primjer toga neprimjerenog pametovanja. Poslanicu Prva Jovanova 5-7. Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Logos (Riječ) i Sveti Duh, i ova trojica su jedno – ste prekrižili i ne priznajete za autentične. U pamet se čovječe znaš li šta križaš. Ko si ti da ispravljaš Pravoslavnu crkvu, Rimokatoličku crkvu i svete oce crkve. Misliš li da si ti mudriji i pametniji od njih i da ćeš bolje od njih da preneseš Riječ Božju narodu. Na žalost mislim da Vi i Miroljub imate iste mentore.

    • ZdravkoV kaže:

     Ako već čitate Bibliju i bavite se tom tematikom onda treba da znate da je u pitanju tekst kome nije tu mjesto, ali ne zato što mi tako mislimo, nego tako kažu relevantni istraživači, istoričari, teolozi. U našoj Bibliji imate referencu za taj stih i možete da je provjerite, a možete malo i detaljnije da istražujete i vidite da taj tekst nije postojao grčkim rukopisima prije 15-16 vijeka. Postojao je u starijoj latinskoj verziji Bibliji, ali to su okultistička posla i to nema veze sa grčkim rukopisima.
     Zar nije logično da ljudi koji vjeruju u izvorno biblijsko hrišćanstvo imaju bolje razumijevanje ove tematike od crkava koje su proistekle iz paganizma i čiji je interes vlast, sila, moć, manipulacija sa vjernicima…

    • PavleS kaže:

     Sa pozicije koju očigledno zastupate, nijeste u stanju da procijenite čitanku za II osnovne, a kamoli Bibliju.

     • Milorad Baltić kaže:

      Moja pozicija je pozicija koju su učili mnogo pametniji i od mene i od Pavla S i od Zdravka V. To je pozicija sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinjski i svi svetitelji Pravoslavne crkve. Možda vas dvojica sebe smatrate višim i pametnijim i svetijim od svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petara Cetinjskog. Ja se ponosim što sam vjernik i pripadnik Pravoslavne crkve, vjerujem u Njeno učenje i ispovijedam Njen simbol vjere. Ja se ne odričem i ne stidim vjere svojih predaka. Ne slažem se sa Vašim mišljenjem da ta moja pozicija i takvo moje shvatanje religije sužava moju moć procjene bilo čega, (makar i čitanke za drugi osnovne), ali i Vi imate pravo na svoje mišljenje, ili stav, kao uostalom i ja.
      Kada sam napisao prva dva komentara na ovom sajtu IRI stvarno nijesam ništa znao o njegovoj suštini i o onome zašta se IRI zalaže. Kada sam pročitao kasnije suštinu zašta se IRI zaista zalaže pomislio sam da sam pogriješio što sam se uopšte upustio u bilo kakvu komunikaciju sa prestavnicima iste. Našao sam na internetu primjerak prevoda Biblije u režiji IRI jer mi je trebalo da sačuvam na wordu neke citate. Mislio sam da se radi o prevodu Đure Daničića i Vuka Karadžića i nije mi padalo na pamet da se radi o jeretičkom spisu ustanove koja negira Crkvu i Sveto Trojstvo. Prilikom upoznavanja sa tekstom odmah sam uvidio da se radi o pogrešnoj interpretaciji i neprijatno sam bio iznenađen kada sam došao do podatka da se tako nešto izdaje i promoliše u mojoj državi, u Crnoj Gori, i da se ti jeretički spisi propagiraju narodu koje je iste vjeroispovjesti kao i ja.
      Da napišem svoj komentar na ovaj sajt navelo me je kada sam vidio da je vidno prekrižano u prevodu Biblije IRI – Poslanica Prva Jovanova 5-7. – Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Logos (Riječ) i Sveti Duh, i ova trojica su jedno -. Moja procjena je bila da tim gestom IRI namjerno negira Sveto Trojstvo i da negira da je Sveti Duh Bog i jedno sa Ocem i Sinom. Izazvan tim križanjem napisao sam odmah svoj komentar i mišljenje Zdravku V kada sam pronašao na internetu da on zvanično stoji iza toga prevoda. Miroljub Petrović je u svom primjerku izostavio taj stih dok je IRI vidno prekrižio, mada je mogao svoje mišljenje o tome da u svojoj referenci za taj stih napiše i bez vidnog križanja. Mišljenje IRI o Poslanici Prva Jovanova 5-7 ništa nije novo i nepoznato. Takvo mišljenje odavno zastupaju mnoge ateističke grupe koje negiraju Boga uopšte, kao i poneke protestanske organizacije. Sa tim mišljenjem vi nijeste otkrili toplu vodu i napisali nešto novo i nepoznato.
      Pogodilo me je to što sam vidio da neprijatelji Pravoslavne crkve i hrišćanstva mijenjaju taktiku i sada prelaze na nove metode napada, malo suptilnije. Stari metodi progona Pravoslavne crkve, (naročito od početka Drugog svjetskog rata), u Crnoj Gori su dobro poznati: – Od ubistva mitropolita svetog Joanikija Lipovca i streljanja gotovo cjelokupnog sveštenstva Mitropolije Crnogorsko – primorske – takav zvjerski zločin nad sveštenstvom čini mi se da ni u Rusiji posle revolucije nije zabilježen, dalje zatvaranje i rušenje manastira i crkava za vrijeme komunizma. Najčuveniji primjer je rušenje crkve na Lovćenu i gradnja mauzoleja – mrtvačnice na primjeru Lenjinovog mauzoleja u Moskvi. Izgleda da su htjeli u svojoj ludosti i bezumlju da od Njegoša naprave novog Lenjina. Današnji napadi na Pravoslavnu crkvu su dobro poznati i samo su nastavak svojih predhodnika, svoje duhovne braće. Za najnovije napade služe organizacije poput IRI, koje lažnim učenjem žele na stranputicu da zavedu ljude koji traže Boga a nijesu se učvrstili još dovoljno u vjeri. IRI i oni koji stoje iza nje napadaju, klevetaju, izvrću i lažno tumače učenja Pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve. Motiv IRI je da se ostvari uticaj na ljude koji se još nijesu vratili u potpunosti Pravoslavnoj crkvi, koji su nesigurni i koji lutaju, Žele da ih pokolebaju i zbune, i da ih odvrate od izvora istine i vječnoga života i da ih takvim učenjem potpuno odvoji od nje i zadobije za sopstvenu jeres.
      Čitanjem sajta IRI i upoznavanjem sa onim zašta se ona zalaže nažalost odmah sam uvidio da sam bio u pravu i da su moje prvobitne pretpostavke bile ispravne. Protagonisti IRI Zdravko V i Pavle S (koji je promentarisao moju predhodnu objavu) smatraju Pravoslavnu Crkvu i Rimokatoličku crkvu paganskim tradicionalnim ustanovama koje vjekovima zloupotrebljavaju hrišćansko ime, da su to okultistička posla. IRI kaže – ” Podmetnuta je lažna ustanova crkve u sprezi sa državom koja je postepeno uvela kompletno nasleđe vavilonske misterijske religije (paganizam) u svoje obrede i različite službe, a istinske vjernike stavila van zakona kao jeretike i sektaše”. – Za IRI i njene predstavnike su sektaši i jeretici istinski vjernici dok su Pravoslavna crkva i Rimokatolička crkva paganske tradicionalne ustanove. I sam duhovni otac koji je nadahnjivao Arija, Simona maga i druge takve učitelje vjerovatno bi se složio sa takvim postavkama.
      Pavle S u svom radu (ako je uopšte i Vaš a ne prepisan od adventista ili neke druge protestanske organizacije) – ” Priroda i uloga Svetog Duha” – otvoreno negira Sveto Trojstvo i negira da je Sveti Duh Bog i jedno sa Ocem i Sinom. Citat Pavla S: – -” Doktrina o trojstvu vjerovatno je jedna od najsuptilnijih zamki koja je ikad postavljena pred čovjeka. Ona nas može navesti ne samo da izopačimo jasnu biblijsku sliku o Božjoj prirodi, već i da služimo lažnim bogovima a da toga nijesmo svjesni” – . Riječi Pavla S sasvim otvoreno govore o pravoj doktrini IRI i njenog učenja. Pročitao sam negdje da negirate Božić. Pretpostavljam čitajući osnovu učenja za koji se zalažete da negirate i učenje o Presvetoj Bogorodici, o svecima i ikonama, da negirate post, liturgiju, pričešćivanje. Tumačenje IRI je blisko sa jednom starom jeretičkom sektom bogumila koja se davno širila na ovim prostorima, a prirodni je naslednik učenja raznih jeretičkih sekti od bezumnog jeretika Arija (doduše i prije njega, možda od Simona Maga) pa do danas.
      O Miroljubu Petrovića sam ranije znao da je bio pripadnik sekte subotara, pa da je podržavao u nekim svojim predavanjima rimskog papu kao prirodnog vođu hrišćana, da bi se kasnije pokajao, posipao pepelom, i govorio mnoge ružne stvari za njega i za Rimokatoličku crkvu. Sada vidim da je oduševljen Jevrejima i njihovom pogledu na Sudnji dan i tumačenju Biblije. Nadam se da i oni neće proći kao papa u predavanjima Miroljubovim u budućnosti. Saznao sa pregledajući ovaj sajt da ste vi (osnivači IRI, Zdravko i Pavle) Miroljubova duhovna djeca koja je većinu svojih stavova naučila od njega. Vaš stav i komentari nijesu baš prikladni na ovom forumu o čovjeku koji vam je duhovni otac i koji vas je naučio gotovo svemu što znate u ovoj oblasti vašeg interesovanja.
      Pregledajući ovaj sajt saznao sam da je Zdravko V lično po rođenju rimokatolik, koji kaže da je odbacio rimokatolicizam kao lažnu religiju, još prije 15 godina. Ja živim u višenacionalnoj i viševjerskoj sredini i nikad nijesam ulazio u debate sa osobama koje po rođenju pripadaju različitoj religiji od moje. Znam kako je to osjetljiva tema i da je poželjno izbjegavati nepotrebne debate i pravljenje nepotrebno neprijatelja od sagovornika. Svako ima odnos prema svojoj vjeri na osnovu svog ličnog iskustva. Ovo što sam ja napisao je moj odnos i iskustvo koje imam prema svojoj vjeri i prema Crkvi kojom pripadam. Svako ko je zadovoljan onim što mu njegova vjera daje srećno mu bilo. Da sam znao da je Zdravko rođen u rimokatoličkoj porodici sigurno mu ne bih poslao svoj komentar.
      Pretpostavljam da ste i Vi, Pavle S, kao i Zdravko V, odrekli se (pretpostavljam) Pravoslavne crkve, Njenog učenja i dogmata i pošli bespućem njegovim. To je vaš izbor i vaša slobodna volja. Ja mislim da je vaš put unaprijed osuđen na poraz i propast. Sigurno ogromnu većinu pravoslavnog naroda u Crnoj Gori nećete uspjeti da pokolebate u njihovoj vjeri u istinitost Pravoslavne crkve, kao i u njihovu vjeru u Gospoda našeg Isusa Hrista, Presvetu Bogorodicu, Učenja o Svetom Trojstvu, vjerovanja u svetog Vasilija Ostroškog – slava mu i milost, svetog Petra Cetinjskog, svetog Jovana Vladimira, svetog Stefana Piperskog, svetog Simeona Dajbabskog i mnogih drugih svetitelja iz ovih krajeva. Vaša teorija naročito u Cuce nema nikakvih izgleda da uspije.

     • PavleS kaže:

      Vaši svetitelji i autoriteti su duhovno “pametni” onoliko koliko mogu izdržati probu Božje Riječi. Sud Božji će pokazati gdje je ko gradio, a što se tiče crkava na koje se pozivate, one same su se kroz istoriju identifikovale riječima i djelima. Samo vi idite za “ogromnom većinom” i srećan vam put. Ne udvaramo se ni vama ni većini.

     • ZdravkoV kaže:

      Ukoliko vas iskreno zanima istina, ako zaista vjerujete u Boga i Bibliju kao pisanu Božju riječ onda ne bi bli loše da malo preispitate sve to što govorite. Na našem sajtu ima dosta članaka, studija, knjiga i video materjala koji objašnjavaju sve ove teme i biće ih i dalje pa se možete poslužiti njima. Uskoro objavljujemo i serijal o trojstvu pa onda pročitajte i razmislite da li je ta nauka biblijska ili paganska.
      Sve najbolje

   • Milorad Baltić kaže:

    Naveo sam samo jedan primjer od mnogobrojnih koje sam primijetio. Upoređujući Vaš prevod sa prevodom komisije Svetog Sinoda i prevodom Vuka Karadžića odmah mi je bilo evidentno da je namjera Vašeg prevoda bila da se neprimjetno dovedu u pitanje glavni dogmati Pravoslavne crkve i uopšte hrišćanstva. Namjera da se dovede u pitanje učenje o Svetoj Trojici može se prepoznati ne samo na jednom mjestu nego konstantno i u cijelom tekstu. Jedan od primjera, a ima ih koliko hoćete, je Jevanđelje po Jovanu 1, 1-5. – U poĉetku bješe Logos (Rijeĉ), i Logos bješe u Boga, i Logos bješe Bog. 2. On bješe u poĉetku u Boga. 3. Sve kroz njega postade, i bez njega ništa ne postade što je postalo. 4. U njemu bješe život, i život bješe svjetlost ljudima. 5. I svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze. – U Vašem prevodu je namjerno Riječ ili Logos ili Isus Hristos je mjesto On prevedeno u Ona i time se se pokušava predstaviti da Hristos – Logos nije On – Bog, Sin Božiji ovaplođen u tijelu, jedan od Svete Trojice koji su jedno, već je – ona – ona šta?
    Vaseljenski sabori ( od Prvog do Sedmog Vaseljenskog sabora) su raspravljali o sličnim postavkama koja su suština teksta u Vašem prevodu. Od bezbožnog Arija koji je negirao da je Isus Hristos Bog, do onih koji su kasnije hulili i negirali Sveto Trojstvo, negirali da je Sveti Duh Bog i jedno sa Ocem i Sinom, negirali da je majka Isusa Hrista, Marija, Bogorodica, negirali da pored božanske i postoji čovječja priroda Isusa Hrista – jedno lice ili ipostas sa dvije prirode – čovečanskom i božanskom, dalje oni koji su negirali Svete ikone i mošti svetitelja. Sve to je stara tema, i učenja, koja kao virus mijenja oblike tokom dva milenijuma do danas i ako vas dublje interesuje možete naći u literaturi o Vaseljenskim saborima.
    Sveti Vasilije Ostroški je učio vjernike dogmatima Pravoslavne crkve i vjerovao u njih. I kada o ovoj tematici ne bih zvao ništa prije ću vjerovati Njemu nego kako kažete tim relevantnim istraživačima, istoričarima i nazovi teolozi. Njega po Njegom učenju i Istini proslavi Bog i na zemlji i na nebu, i sveti Vasilioje Ostroški veliki je putokaz svima koji traže Boga. Pravoslavno tumačenje je tumačenje svetog Petra Cetinjskog, svetog Jovana Vladimira, svetog Stefana Piperskog, svetog Simeona Dajbabskog i mnogih drugih svetitelja iz ovih krajeva. Oni su zbog svojih djela, učenja i vjere od Boga proslavljeni. Zar nije logično da ljudi vjeruju onome što je učio sveti Vasilije Ostroški, i da On ima bolje razumijevanje ove tematike od onoga što uče razni jeretici ili takozvani istraživači izvornog biblijskog hrišćanstva. To što Vi crkvu ne priznajete i imate negativno mišljenje o Njoj je Vaše pravo i Vaša lična stvar. Meni je zbog toga žao ali to je Vaš izbor. Ono što je mnogo gore je sablažnjivati druge sopstvenim zabludama i okretati ih od Pravoslavne crkve nečemu što im ništa dobro donijeti ne može. Blagodat Duha Svetoga i spas duše je u Pravoslavnoj crkvi. Pravoslavna crkva je so svijetu i bez te soli bljutava je sva duhovna hrana.

    Još moram reći da je uopšte Vaš prevod indentičan sa prevodom Miroljuba Petrovića i odmah se vidi da ga je pisao isti autor. Siguran sam da na njemu nijeste radili ni Vi, a ni Miroljub Petrović, već ste ga dobili gotov i u neviđeno stali iza njega. Miroljub je talentovan i inteligentan čovjek koga je velika doza gordosti i samoljublja izgleda dovela onamo gdje se sad nalazi. Žao mi je zbog toga i nadam se da će se dozvati u pamet. O Vama ne znam gotovo ništa tako da ne mogu da dadnem neku dublju ocjenu o Vašem karakteru ili ličnosti. Meni se čini da ste obrazovan čovjek i mislim da ste pogriješili što ste se uopšte upetljali u ovu stvar. Ako ste željeli sopstvenu javnu promociju, pogrešnu ste temu izabrali. Ja gotovo nikad ne pišem, niti raspravljam, na internet forumima ali čitajući Vaš prevod dobio sam želju da Vam saopštim svoje mišljenje o toj temi. Želim Vam sve najbolje i ne bih želio da moje mišljenje ili kritike shvatite kao nešto negativno, lično ili uvredljivo.

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka