Izbor knjiga

Čuvati se od jeresi. – Mi moramo hoditi ponizno pred Gospodom. Upozoreni smo da će jeresi svih vrsta biti iznošene među narodom Božjim u ovim poslednjim danima. Jedna jeres vodi mnogim drugim jeresima u objašnjavanju Riječi Božje i rezultira u udaljavanju od Božjih namjera i planova. {MR760 13.3} 

Ako smo Gospodnji naimenovani glasnici, mi nećemo iskakati sa novim idejama i teorijama koje su kontradiktorne poruci koju je Bog dao preko svojih slugu od 1844. godine [kroz Adventni pokret – prim. prev.]. U to vrijeme mnogi su tražili Gospoda i srcem i dušom i glasom. Ti ljudi koje je Bog podigao bili su marljivi istražitelji Svetog Pisma. A oni koji danas tvrde da imaju svjetlost, a koja kontradiktorna učenjima Bogom određenih glasnika koji su radili pod vođstvom Svetog Duha, oni koji podižu nove teorije koje će ukloniti stubove naše vjere, ne vrše volju Božju, već unose zablude njihovog vlastitog otkrića, koje će, ako se primi, otrgnuti zajednicu od sidrišta istine i zanositi je sve dalje do primanja svake prevare koja se može podići. To će biti slično onome što je dr Dž.H. Kelog, pod Sotoninim specijalnim vođstvom, godinama radio. {MR760 14.2}

Naše djelo mora iznijeti jake razloge za našu vjeru, našu prošlu i sadašnju poziciju, zato što ima ljudi koji će, nikad utvrđeni u istini, iznijeti zablude koje će pocijepati uporište naše vjere… Bog ne šalje nijednog čovjeka sa porukom koja navodi duše da odstupe od vjere koja je bila naše utvrđenje toliko godina. Mi treba da podržimo našu vjeru umjesto rušenja temelja na kojem ona počiva. {MR760 14.3}

 

Ne manjka teorija za zavođenje novoobraćenika. – Sotona neprekidno nastoji da navede ljude u zabludu. On je bog svakog nesklada, i njemu ne manjka teorija koje iznosi da zavede. Stalno se podižu nove sekte koje odvode od istine; i umjesto da se hrane hljebom života, ljudi se služe obrocima bajki. Sveto Pismo se izvrće i izvlači iz svog pravog konteksta kako bi se laži dao izgled istine. Haljine istine se kradu da prikriju karakteristike jeresi. {Ev 358.1}

 

Pogrešne doktrine od vjernika koji javno istupaju. – Svi mi ćemo biti žestoko okušani. Osobe koje se pretvaraju da vjeruju u istinu će doći i podsticati nas na pogrešne doktrine koje će pokolebati našu vjeru u sadašnju istinu ako im pridamo važnost. Samo prava religija će izdržati probu suda. {The Review and Herald, December 2, 1884. [Ev 359.1]}

 

Sotoni napori da podijeli Božji narod. – Hrist je prorekao da će istupiti prevaranata biti praćeni sa većom opasnošću po Njegove učenike od progonstva. {Ev 359.2}

Ovo upozorenje ponovljeno je nekoliko puta. Zavodnika, sa njihovim naučnim problemima, trebalo se čuvati pažljivije od ijedne druge opasnosti s kojom se možemo susresti, jer ulazak ovih zavodljivih duhova značio je ulazak posebnih zabluda koje je Sotona genijalno pripremio da zamagli duhovnu percepciju onih koji su imali samo malo iskustva u radnjama Svetog Duha i onima koji su se zadovoljili sa vrlo ograničenim duhovnim znanjem. Napor zavodnika bio je da potkopa povjerenje u istinu Božju i učini nemogućim razlikovanje istine od zablude. Uvedeni su čudesno ugodni, fantastični naučni problemi koji su tražili pažnju neopreznih, i ukoliko vjernici nijesu na straži, neprijatelj će ih, prerušen u anđela svjetlosti, odvesti na lažne staze… {Ev 359.3}

Sotona može vješto igrati igru života sa mnogim dušama, i on djeluje na najpotajniji, najprevarniji način da pokvari vjeru naroda Božjeg i obeshrabri ih… On radi danas kao što je radio na nebu, da podijeli narod Božji u poslednjoj fazi zemaljske istorije. On nastoji da stvori razdor, pokrene svađu i raspravu i da ukloni, ako je moguće, stare međaše istine povjerene Božjem narodu. {Ev 359.4}

Kad se Sotona pretvara kao anđeo svjetlosti, tada on odvlači duše u svoju zamku, varajući ih. Ljudi koji pretenduju da su naučeni od Boga usvojiće varljive teorije i u svojim učenjima će uljepšati te obmane koje uvode sotonske zablude. Na taj način Sotona se uvlači kao anđeo svjetlosti i dobija priliku da predstavi svoje ugodne bajke. {Ev 360.1}

Ovi lažni proroci moraju se dočekati. Oni će uložiti napor da prevare mnoge, navodeći ih da prihvate lažne teorije. Mnogi biblijski tekstovi biće pogrešno primjenjivani na takav način da će varljive teorije izgledati kao da su zasnovane na riječima koje je Bog objavio. Dragocjena istina će se prisvojiti da potkrijepi i ustanovi zabludu. Ovi lažni proroci, koji tvrde da su naučeni od Boga, uzeće dragocjena pisma koja su data da ukrase istinu i iskoristiti ih kao odjeću pravednosti da prikriju lažne i opasne teorije. Čak će i neki od onih koje je Gospod u prošlosti počastvovao odstupiti od istine i zastupati zastranjivačke teorije u pogledu mnogih segmenata istine, uključujući pitanje svetinje. {Manuscript 11, 1906. [Ev 360.2]}

 

Zajednica će biti izrešetana. – Uvijek je teško čvrsto se držati početka našeg povjerenja do kraja, a poteškoće se uvećavaju dok postoje skriveni uticaji koji su stalno na djelu da uvedu drugi duh, falsifikovani element, na Sotoninu stranu spora. {Ev 360.3}

Kad se zakon Božji proglasi ništavnim, zajednica će biti izrešetana strašnim kušnjama, i veća razmjera nego što sada predviđamo pokloniće pažnju zavodljivim duhovima i doktrinama đavola. {Letter 3, 1890. [Ev 361.1]}

 

Zablude se uče na atraktivan način. – Krivotvorene doktrine, krivotvorena pobožnost, krivotvorena vjera, koja uveliko izgleda objektivna i tačna, obiluju svuda oko nas. Učitelji će doći odjeveni kao anđeli svjetlosti; i ako je moguće prevariće i izabrane. Mladi trebaju da nauče sve što mogu o istini kako ne bi bili obmanuti sadržinom laži koju Sotona izmišlja. {The Youth’s Instructor, April 22, 1897. [Ev 364.2]}

 

Držanje istine ne isključuje novu svjetlost. – Činjenica je da mi imamo istinu, i mi moramo držati sa istrajnošću pozicije koje se ne mogu uzdrmati; ali ne smijemo sumnjičavo gledati na svaku novu svjetlost koji Bog može poslati, kazavši: Zaista, ne vidimo da nam je potrebna ikakva veća svjetlost od stare istine koju smo do sada primili i u kojoj smo utvrđeni. Dok držimo ovakav stav, svjedočanstvo Vjernog Svjedoka primjenljivo je na naš slučaj sa ukorom: „Ne znaš da si jadan i bijedan i siromašan i slijep i go.“ Oni koji se osjećaju bogatima i izobilnima u dobrima i nemaju potrebe za ničim, u stanju su sljepila u pogledu svog stvarnog stanja pred Bogom, ne znajući za to. {Review and Herald, August 7, 1894.}

 

Samo progresivna istina vodi većoj svjetlosti. – Mi ne smijemo misliti: „Imamo, dakle, svu istinu, mi razumijemo glavne stubove naše vjere, i možemo počivati na ovom znanju.“ Istina je progresivna istina, i mi moramo hoditi u povećanju svjetlosti.

Jedan brat je pitao: „Sestro Vajt, mislite li da moramo razumjeti istinu za sebe? Zašto ne možemo uzeti istine koje su drugi zajedno sabrali i vjerovati im pošto su oni istražili te predmete, i tako biti slobodni da nastavimo dalje ne opterećujući snage uma u istraživanju svih tih predmeta? Zar ne mislite da su ti ljudi koji su iznijeli istinu u prošlosti bili nadahnuti od Boga?“

Ne usuđujem se kazati da oni nijesu bili vođeni od Boga, jer Hrist vodi u svaku istinu; ali kad se radi o nadahnuću u najpunijem smislu te riječi, odgovor je NE. Vjerujem da im je Bog dao zadatak da ga obave, ali ako nijesu potpuno posvećeni Bogu u svakom vremenu, oni će utkati sebe i njihove osobene crte karaktera u ono što rade, umetnuti djelo u svoj kalup, i oblikovati ljude u religijskom iskustvu po svom vlastitom obrascu. Opasno je za nas stavljati tijelo sebi za mišicu. Mi se trebamo osloniti na mišicu Beskonačne sile. Bog nam je ovo godinama otkrivao. Mi moramo imati živu vjeru u našim srcima i težiti za većim znanjem i naprednijom svjetlošću. {Review and Herald, March 25, 1890.}

 

Da zasija veća svjetlost. – Duh farisejizma dolazi na narod koji tvrdi da vjeruje u istinu za poslednje dane. Oni su samozadovoljni. Oni kažu: „Mi imamo istinu. Nema više svjetlosti za narod Božji.“ Ali mi nijesmo bezbjedni kad zauzmemo stav da nećemo prihvatiti ništa više od onog na čemu smo utvrđeni u istini. Mi treba da uzmemo Bibliju i pomno je istražujemo za sebe. Mi trebamo kopati u rudniku Božje riječi za istinu. „Svjetlost je zasjala pravedniku, i radost onima čestitog srca.“ Neki su me pitali da li smatram ima li više ikakve svjetlosti za narod od Boga. Naši umovi su postali tako uski da izgleda ne razumijemo da Gospod ima da obavi silno djelo za nas. Nad nama mora zasijati povećana svjetlost, jer „staza je pravednih kao blistava svjetlost koja sve jače svijetli dok ne bude potpuni dan.“ {Review and Herald, June 18, 1889.}

 

Mnogi dragulji tek će se otkriti. – Nova svjetlost uvijek će se otkrivati u riječi Božjoj onome ko živi u vezi sa Suncem pravednosti. Neka niko ne dolazi do zaključka da više nema istine za otkrivanje. Marljivi tragač za istinom, uz molitvu, otkriće dragocjene zrake svjetlosti koji još treba da zablistaju iz riječi Božje. Mnogi dragulji su i dalje razbacani koji se moraju zajedno prikupiti da postanu svojina ostatka naroda Božjeg. {Counsels on Sabbath School Work, p. 34. (1892.)}

 

Istraživanje doktrine. – Nema opravdanja za nikoga u zauzimanju stava da nema više istine koju treba otkriti, i da su sva naša izlaganja Svetog Pisma bez greške. Činjenica da su izvjesne doktrine držane kao istina mnogo godina od našeg naroda nije dokaz da su naše ideje nepogrešive. Vrijeme neće obratiti zabludu u istinu, a istina može sebi dozvoliti da bude poštena. Nijedna prava doktrina neće ništa izgubiti pomnim ispitivanjem.

Mi živimo u opasnim vremenima, i ne treba da prihvatimo sve što se tvrdi da je istina bez detaljnog ispitivanja; niti možemo priuštiti sebi da odbacimo sve što nosi plodove Duha Božijeg; ali treba da budemo poučni, krotki i poniznog srca. Postoje oni koji se protive svemu što nije u skladu s njihovim vlastitim idejama, i na taj način ugrožavaju njihov vječni interes isto onako kao i jevrejski narod u odbijanju Hrista.

Gospodnja namjera je da naša mišljenja budu izložena probi, kako bi mogli uvidjeti potrebu za detaljnim ispitivanjem živog proroštva da vidimo da li smo u vjeri ili ne. Mnogi koji tvrde da vjeruju u istinu su se uspavali u svojoj lagodnosti, govoreći: „Bogat sam i stekao sam bogatstvo i ništa mi više ne treba.“ {Review and Herald, December 20, 1892.}

 

Kako istraživati Sveto Pismo. – Kako ćemo istraživati Pisma? Hoćemo li pobiti zastave naše doktrine jednu za drugom, i zatim nastojati da uskladimo cijelo Sveto Pismo sa našim utvrđenim mišljenjima? Ili ćemo izložiti naše ideje i gledišta Svetom Pismu i izmjeriti naše teorije sa svake strane pomoću Pisama istine? Mnogi koji čitaju ili čak uče Bibliju ne shvataju dragocjenu istinu koju uče ili je proučavaju.

Ljudi gaje zablude i kad je istina jasno istaknuta, i kad bi samo izložili svoje doktrine riječi Božjoj, i ne čitali riječ Božju u svjetlosti svojih doktrina da dokažu da su njihove zamisli ispravne, ne bi hodili u tami i sljepoći ili gajili zabludu. Mnogi pridaju riječima Svetog Pisma značenje koje odgovara njihovim vlastitim mišljenjima, sami zastranjujući i obmanjujući druge svojim pogrešnim tumačenjima Božje riječi.

Kad se prihvatamo proučavanja Božje riječi, trebamo to činiti sa poniznim srcima. Svaka sebičnost, svaka ljubav prema originalnošću, treba se ostaviti po strani. Dugo gajena mišljenja ne smiju se smatrati nepogrešivim. Nevoljnost Jevreja da napuste svoje dugo utvrđivane tradicije pokazala se na njihovu propast. Bili su riješeni u tome da ne vide nikakav nedostatak njihovim vlastitim mišljenjima ili izlaganjima Svetog Pisma; ali koliko god dugo ljudi mogli držati određena gledišta, ako ona nijesu jasno poduprta pisanom riječi, treba ih odbaciti. Oni koji iskreno žele istinu neće oklijevati da ostave otvorenim svoje stavove za ispitivanje i kriticizam, i neće se uznemiravati ako njihova mišljenja ili zamisli budu ukršteni. To je bio duh koji se gajio među nama prije četrdeset godina…

Ima mnogo pouka da naučimo, i puno, puno da ih se odučimo. Bog i nebo su jedini nepogrešivi. Oni koji misle da nikad neće morati napustiti neki pogled koji su gajili, da nikad neće imati prilike da promijene mišljenje, biće razočarani. Sve dok držimo naše vlastite ideje i mišljenja sa odlučnom istrajnošću, ne možemo imati jedinstvo za koje se Hrist molio.

Kad bi oni koji su samodovoljni mogli vidjeti kako ih univerzum Božji posmatra, kad bi mogli vidjeti sebe kao Bog što ih vidi, ugledali bi takvu slabost, takav prikaz nedostatka mudrosti, da bi povikali Gospodu da bude njihova pravednost; željeli bi se sakriti iz Njegovog vidokruga. Apostol kaže: „Za ne znate da niste svoji? Jer ste skupo kupljeni. Zato proslavite Boga u svojim tijelima, i u duhu vašem što je Božje.“ Kad se naše postavke i naši planovi razbiju; kad ljudi koji su zavisili o našem sudu zaključe da bi ih Gospod vodio da djeluju i prosuđuju za sebe, mi ne treba da smo kritički nastrojeni ili da upražnjavamo arbitražni autoritet kako bi ih primorali da prihvate naše zamisli. Oni koji su postavljeni kao autoriteti treba stalno da kultivišu samokontrolu…

 

Tobožnji čuvari doktrine. – Ukor Gospodnji biće na onima koji su tobožnji čuvari doktrine, koji zatvaraju put da veća svjetlost ne dođe na narod. Jedno veće djelo treba da se izvrši, i Bog vidi da naši vodeći ljudi imaju potrebu za većom svjetlošću kako bi se mogli skladno ujediniti sa glasnicima koje će On poslati da obave djelo koje je On osmislio da se izvrši. Gospod je podigao glasnike i opskrbio ih svojim Duhom, i kazao: „Viči iz sveg glasa, ne usteži se. Neka tvoj glas odjekuje kao truba. Ukaži mom narodu na njegov prestup, Jakovljevom domu na njegove grijehe.“

Neka niko ne ulazi u rizik umetanja sebe između naroda i poruke sa neba. Poruka od Boga će doći ovom narodu; i ako ne bude glasa među ljudima da je predaju, samo kamenje će povikati. Pozivam svakog poslanika da traži Gospoda, da odbaci ponos, da se odrekne borbe za nadmoć i ponizi srce pred Bogom. Hladnoća srca, nevjerstvo onih koji bi trebali imati vjeru, ono je što zadržava zajednice u slabosti. {Review and Herald, July 26, 1892.}

 

Znak rasta. – Kad god narod Božji raste u blagodati, oni će stalno sticati jasnije razumijevanje Njegove riječi. Oni će razlikovati novu svjetlost i ljepotu u njenim posvećenim istinama. Ovo je bilo istina u istoriji zajednice u svim vjekovima, i tako će se nastaviti do kraja. Ali kad stvarni duhovni život opada, uvijek je postojala tendencija prekida napretka u poznanju istine. Ljudi su se zadovoljavali svjetlošću koju su već primili iz Božje riječi i obeshrabrivali svako buduće istraživanje Svetog Pisma. Oni su postajali konzervativni i nastojali izbjeći diskusiju.

Činjenicu da nema kontroverze ili rasprave među Božjim narodom ne treba posmatrati kao zaključni dokaz da se čvrsto drže zdrave doktrine. Postoji razlog za bojazan da možda ne prave jasnu razliku između istine i zablude. Kad nema novih pitanja da se pokreću putem istraživanja Svetog Pisma, kad nema razlike u mišljenju koja će navesti ljude da istražuju Bibliju za sebe kako bi se uvjerili da imaju istinu, biće i sada mnogih koji će se, kao u stara vremena, držati tradicije i služiti onome što ne poznaju.

Pokazano mi je da mnogi koji ispovijedaju da imaju znanje o sadašnjoj istini ne znaju šta vjeruju. Oni ne razumiju dokaze svoje vjere. Oni prosto ne cijene djelo za sadašnje vrijeme. Kad dođe vrijeme iskušenja, ima onih koji sada propovijedaju drugima koji će otkriti nakon ispitivanja pozicija koje drže da postoje mnoge stvari za koje ne mogu dati zadovoljavajući razlog. Dok se tako ne okušaju, neće biti svjesni svog velikog neznanja.

Ima mnogo i onih u zajednici koji uzimaju zdravo za gotovo da razumiju ono što vjeruju, ali, kad se pokrene spor, oni ne znaju njihovu vlastitu slabost. Kad se odvoje od onih koji imaju vjeru, i kad su prinuđeni da pojedinačno i sami objasne svoje vjerovanje, iznenadiće se kad vide kako su konfuzne njihove ideje o tome šta su prihvatili kao istinu. Izvjesno je da će među nama biti odstupanja od živog Boga i okretanja ka ljudima, stavljajući ljudsku mudrost umjesto božanske.

Bog će podići Njegov narod; ako druga sredstva izostanu, jeresi će doći među njima koje će ih izrešetati, odvajajući kukolj od pšenice. Bog poziva nas koji vjerujemo u Njegovu riječ da se probudimo iz sna. Došla je dragocjena svjetlost, prikladna za naše vrijeme. To je biblijska istina koja pokazuje opasnosti koje su upravo nad nama. Ova svjetlost treba nas navesti na marljivo proučavanje Svetog Pisma, kao i najkritičkije ispitivanje pozicija koje držimo.

Bog bi htio da se svi orjentiri i pozicije istine potpuno i istrajno istraže, uz molitvu i post. Vjernici ne smiju počivati na pretpostavkama i loše definisanim zamislima šta sačinjava istinu. Njihova vjera mora biti čvrsto utemeljena na riječi Božjoj, tako da kad dođe vrijeme njihove probe, i kad budu izvedeni pred savjete da odgovaraju za svoju vjeru, mogu biti u stanju da daju razlog za nadu koja je u njima, sa poniznošću i strahom.

Revnujte, revnujte, revnujte! Predmeti koje predstavljamo svijetu moraju biti za nas živa stvarnost. Važno je da u odbrani doktrina koje smatramo fundamentalnim tačkama vjere nikad ne dozvolimo sebi da koristimo argumente koji nijesu potpuno zdravi. To može poslužiti da umiri protivnika, ali oni neće poštovati istinu. Mi trebamo predstaviti zdrave argumente, koji ne samo što će utišati protivnike, već će obuhvatiti najpomnije i najdetaljnije razmatranje.

 

Stalna potraga za većom svjetlošću. – Kakvo god bilo intelektualno postignuće čovjeka, neka ni za trenutak ne pomišlja da nema potrebu za potpunim i stalnim istraživanjem Svetog Pisma za veću svjetlost. Kao narod, mi smo pojedinačno pozvani da budemo studenti proroštva. Mi moramo stražiti sa ozbiljnošću kako bi mogli zapaziti zrak svjetlosti koji će nam Bog predstaviti. Mi moramo uhvatiti prve naznake istine, i kroz proučavanje u molitvi steći jasniju svjetlost koja se može iznijeti pred drugima.

Kad je Božji narod spokojan i zadovoljan svojom sadašnjom prosvijetljenošću, možemo biti sigurni da im On nije naklonjen. Njegova je volja da se oni uvijek kreću naprijed kako bi primali veću i uvijek rastuću svjetlost koja sija za njih.

Sadašnji stav zajednice nije ugodan Bogu. Ishod je povjerenje u sebe koje ih je navelo da ne osjećaju potrebu za više istine i većom svjetlošću. Mi živimo u vrijeme kad je Sotona na djelu sa svih strana, a ipak kao narod mi spavamo. Bog želi da se čuje glas koji će probuditi Njegov narod na akciju. {Gospel Workers, pp. 297-300. (1915.)}

 

Bitan pravi duh. – Braćo, moramo se spustiti i kopati dublje u rudniku istine. Vi možete preispitivati stvari za sebe ili međusobno, ali samo ako to činite u pravom duhu; ali prečesto je svoje ja veliko, i čim istraživanje počne, manifestuje se nehrišćanski duh. To je ono u čemu upravo Sotona uživa, ali mi trebamo doći sa poniznim srcem da saznamo za sebe šta je istina.

Dolazi vrijeme kad ćemo biti razdvojeni i rasijani, i svako od nas će morati stajati bez privilegije zajednice sa onima koji gaje dragocjenu vjeru; i kako možete stajati ukoliko Bog nije pored vas, i ne znate da vas On vodi i usmjerava? Kad god pristupimo istraživanju biblijske istine, Učitelj skupština je sa nama. Gospod ne ostavlja brod nijednog momenta da njime upravljaju neznaveni piloti. Mi možemo primati naredbe od Kapetana našeg spasenja. {Review and Herald, March 25, 1890.}

Ellen G. White
Prevod: Pavle Simović

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka