Izbor knjiga

Šanse da će dvije osobe imati isti otisak prsta iznosi cca 1 naprema 64 milijarde. Upravo zato se otisci prstiju koriste u kaznenim predmetima i smatraju vrlo pouzdanim dokazom.

Da li je moguće biti toliko siguran u vezi s Isusom? Šta bi se moglo smatrati „naučnim dokazom“ Isusovog mesijanstva? 

Ako su postojala proročanstva koja su bila: (1) tačna, (2) specifična, (3) napisana prije nego što su se dogodila, (4) koja se nisu mogla ispuniti namjerno, (5) i manje vjerovatna da će se dogoditi 1 u 64 milijarde slučajeva, tada bi se slučaj za Isusovu božansku prirodu mogao nazvati „dokazanim“ prema modernim pravnim standardima.

Za vaše razmatranje:

(1) Mesija će biti potomak Avrama (5. Mojsijeva 18:18, napisano oko 1.500 godina prije Hrista).

Na osnovu procjena svjetske populacije, svaka slučajna osoba ima manje od 1 naprema 350 vjerovatnoće da je pravog porijekla za ispunjenje tog proročanstva.

(2) Mesija je iz plemena Judina (1. Mojsijeva 49:10, napisano oko 1.500 godina prije Hrista) i potomak Davida (2. Samuelova 7:12, napisana oko 1.000 godina prije Hrista). Izgledi da bi bilo koji Avramov potomak mogao ispuniti ovo proročanstvo je oko 1:10.

(3) Mesija će doći dok hram još uvijek stoji (Malahija 3:1, napisano oko 440 godina prije Hrista) i objaviće se do 33. godine poslije Hrista (Danilo 9:24-27, napisano oko 540 godina prije Hrista). Svako ko je živio od tada, imao je 1:16 šanse da se rodi dovoljno blizu ovog datuma.

(4) Mesija će biti rođen u Betlehemu (Mihej 5:2, napisano oko 700. godina prije Hrista). Vjerovatnoća da se Jevrej u rimsko doba rodi na pravom mjestu kako bi ispunio to proročanstvo je 1:3968.

(5) Mesija će biti ranjen i proboden prije smrti i biće mu dodijeljen grob sa kriminalcima (Isaija 53:5-9, napisano oko 730 godina prije Hrista). Vjerovatnost da se ovo slučajno ispuni je 1:306.

Gotovo svi vjerodostojni vjerski, agnostički i ateistički istoričari slažu se da je Isus:

– rođen u Betlehemu;

– potomak Avrama, Jude i Davida;

– živio u doba drugog hrama u Jerusalimu;

– slavljen od javnosti kao Mesija u 33. godini;

– ranjen i proboden prije svoje smrti;

– pripisan mu grob s kriminalcima.

Istoričari se takođe slažu da su stihovi koji su predvidjeli te događaje zapisani stotinama ili preko hiljadu godina prije Isusovog života.

Kad se sve izračuna, vjerovatnoća da se sva ova predviđanja slučajno ispune u jednoj osobi iznosi oko 1 naprema 68 milijardi (1:68.000.000.000). To znači da je nešto manja vjerovatnoća da dvije osobe imaju isti otisak prstiju, koja se procjenjuje na 1 naprema 64 milijardi šanse (1:64.000.000.000).

Dakle, ako se pouzdate u otisak prstiju kao dokaz, trebali biste se pouzdati i u Isusa.

Izvor: QUESTIONS FROM ATHEISTS

Print Friendly, PDF & Email

Pitaj ili komentariši

Arhiva članaka