Izbor knjiga

Odjeljak „Ostale teme“ baviće se važnim stvarima iz naše svakodnevice, tretirajući ih na takav način da produbimo svoja shvatanja i unaprijedimo se po pitanju zdravlja, ponašanja, djelovanja u društvenoj zajednici u skladu sa novozavjetnim modelom organizacije ljudi vjernih Bogu, uključujući takođe razne praktične savjete i infomacije koje se mogu dovesti u vezu sa biblijskim scenarijom posljetka vremena.

Neće izostati ni analize određenih vjerskih zajednica, naravno sa osnovnim ciljem da ukažemo na eventualna neslaganja sa biblijskom naukom, zloupotrebe ili tehnike vrbovanja i zavođenja naivnih ljudi. Poenta ovakvih istraživanja svakako nije kritička nastrojenost sa pozicije „svetiji sam od tebe“, već jednostavno želja da svi oni koji pokazuju pozitivnu tendenciju dolaska Bogu konačno uvide stvarno stanje stvari i prestanu svjesno ili nesvjesno reklamirati i podržavati zemaljske ustanove koje rade za svoje interese, lažno se baštineći na slavnom nasleđu velikana vjere, ili u težim slučajevima čak na zaostavštini prikrivenih satanista. Demaskiranje je vrlo nezahvalan posao iz više razloga, i zarad očuvanja sopstvenog duhovnog zdravlja, time se ne treba puno baviti. No ipak ostaje činjenica da se poslednja Božja poruka koja se upućuje čovječanstvu preko troanđeoske vijesti iz Otkrivenja 14. glava, koja se zatim dodatno proširuje na 17. i 18. glavu, upravo opsežno bavi problemom duhovnog Vavilona, čiji grijesi moraju biti razotkriveni, kako bi ljudi bili blagovremeno upozoreni da izađu iz obmanjivačkog sistema.

Uvijek imajte na umu najvažnije pravilo: nikada se ne možemo uspješno baviti razobličavanjem falsifikata ukoliko zaista ne poznajemo original. Stoga je najvažnije znanje koje možemo steći poznanje Boga i Njegove Riječi, a sve ostalo dolazi svojim redom.

Print Friendly, PDF & Email

Arhiva članaka