Izbor knjiga

U prethodnom poglavlju utvrdili smo da sukobi vojne, ideološke i svake druge prirode koji se odvijaju na zemlji takođe imaju i svoju mnogo širu svemirsku dimenziju, i da zapravo predstavljaju samo novu lokaciju gdje se prenijela velika borba između Hrista i Sotone, konflikt između Božjeg koncepta života i satanizma koji stvorena bića stavlja u poziciju navodne nezavisnosti gdje sama postaju „bogovi“ za sebe. Nastavi čitati

Poslednje tri glave Danilove knjige su jedna književna cjelina. Radnja u sva tri poglavlja dešava se u jednom vremenskom periodu. Nalazimo se u trećoj godini cara Kira (536/535 prije n.e.). To znači da se događaji desetog poglavlja zbivaju u prvoj godini vladavine Darija, dvije godine nakon događaja opisanih u devetom poglavlju. Od Danilovog odvođenja u egzil prošlo je 70 godina, i on je u dobi od 87 godina kada prima poslednju seriju vizija zabilježenih od 10-12. poglavlja. Nastavi čitati

Deveto poglavlje vodi nas u prvu godinu vladavine cara Darija (538. prije n.e.). To je ona ista godina u kojoj se Danilo suočio s lavovima u jami iz koje je bio izbavljen intervencijom anđela. Iste godine dobio je novu viziju, ali kao odgovor na posebnu molitvu. Trinaest godina je prošlo od vizije opisane u 8. glavi. Strpljiva pobožnost je uvijek bila vrlina. Kao što možemo zaključiti, Danilo nije insistirao niti žurio da razumije stvari koje nije shvatao o „malom rogu“ i proroštvu od 2300 dana.  Nastavi čitati

Osmo poglavlje opisuje Danilovu drugu viziju, nakon one u sedmom poglavlju. Danilo prima ovu viziju 12 godina prije pada Vavilona. Pošto se propast Vavilona bliži, vizija počinje sa Medo-Persijom. Neke stvari iz prethodnog poglavlja se ponavljaju, uz veći naglasak na scene suda.

Prva i druga vizija se ipak u ponečem temeljno razlikuju. Postoji jezička i sadržajna razlika između ova dva poglavlja. Nastavi čitati

Sa šestim poglavljem završava se narativni dio Danilovog života u egzilu pod najmoćnijim svjetskim silama tog vremena. Upravo okolnosti u kojima se našao jedan od najznamenitijih heroja vjere, kao i njegova izuzetna inteligencija i dosljedan karakter, učinili su Danila najpodesnijim Božjim oruđem za prenošenje proročkih poruka koje prolaze buduće vjekove i sežu sve do uspostavljanja Božjeg poretka na zemlji. Nastavi čitati

Arhiva članaka