Izbor knjiga

Kada je Isus Hrist odlučio da ide do kraja, Sotoni je sigurno bilo najteže. Znao je da će Isusova pomiriteljska služba označiti njegov kraj, jer će ova zemlja i svi njeni pokajani stanovnici ponovo pripasti Bogu. Zbog toga se poslužio raznim lukavstvima ne bi li Ga konačno ubedio da odustane od našeg spasavanja. Kao što smo do sad videli, prvo je ubedio tadašnje navodne tumače Svetog pisma da planiraju Njegovo ubistvo. Nastavi čitati

U prethodnom poglavlju smo saznali da je Sotona stalno tražio način da dovede Isusove učenike na svoju pobunjeničku stranu. Iako je Isus Hrist stalno pokušavao suprotno od toga, Sotoni je konačno pošlo za rukom da privoli jednog od Isusovih najbližih učenika da mu se pridruži u njegovoj pobuni. Bio je to Juda Iskariotski koji mu je dozvolio da ga u potpunosti obuzme, što nam najbolje potvrđuje sledeći stih: „Nakon što je Juda uzeo zalogaj, Sotona je ušao u njega. Tada mu je Isus rekao: ‘Što činiš, učini brže!’Nastavi čitati

Iako je Isus Hrist sve vreme ispoljavao nesebičnu ljubav prema svim osobama koje su Mu dozvoljavale da im se približi, ipak Ga nije voleo ceo tadašnji narod. Kao što smo mogli da vidimo, nisu Ga voleli oni ljudi koji su se uzdali u vlastitu pravednost, jer nisu želeli da se ponize i predaju svoje srce Bogu. Stalno su se oslanjali na svoja samopravedna dela i krenuli su da proganjaju Onog koji je jedino mogao da ih spase. Nastavi čitati

Iako je Sotona doživeo poraz, to ga nije sprečilo da nastavi sa kušanjem Isusa Hrista. Još uvek je gajio nadu da će uspeti da Ga porazi. Na svakom koraku Mu je zagorčavao život koristeći svoje ljude, koji su bili pod njegovom vlašću, da sprovedu njegove zle misli u delo. Možda ćete biti iznenađeni, ali Isusovoj misiji spasavanja ljudi najviše su se suprotstavljali fariseji i sadukeji. Nastavi čitati

Hajdemo da vidimo gde se rodio Isus Hrist, jer nam ta informacija otkriva još jedno poniženje koje je morao da pretrpi zbog nas: „Tako je i Josif krenuo iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad, koji se zove Betlehem, jer je bio iz Davidovog doma i njegove porodice, da se upiše s Marijom, koja se do tada već udala za njega, i bila je u poodmakloj trudnoći. Dok su bili tamo, došlo je vreme da se porodi. I rodila je svog Sina, prvenca, povila Ga i položila u jasle, jer u konačištu nije bilo mesta za njih.“ (Jevanđelje po Luki 2:4-7 NZ) Nastavi čitati

Email pretplata

Arhiva članaka