Izbor knjiga

Oni koji kažu da Isus mora biti Bog na osnovu teksta u jevanđelju po Jovanu 10:18 i tvrde da je Isus podigao samog sebe iz mrtvih previđaju da Sveto Pismo najmanje 22 puta konstatuje da Ga je Njegov Otac podigao iz mrtvih.

Grčka riječ „eksusija“ označava „autoritet“, „jurisdikciju“, „slobodu“, „moć“, „pravo“ i „snagu“, i treba je prevoditi kao „vlast (autoritet)“, pazeći pri tom pažljivo na sve ostale riječi u rečenici, Nastavi čitati

U Jovanu 20:28 nalazimo poznatu Tominu izjavu: „Toma mu na to reče: ‘Moj Gospod i moj Bog!’“

Oko ove Tomine izjave zaista se može samo nagađati zašto je on to rekao, ali budući da je bio veoma sumnjičav, bilo bi razumljivo ako je ova izjava data u momentu šoka i nevjerstva. Toma je bio Jevrej i moguće da je koristio jedan vid izražavanja koji je bio uobičajen u starosaveznom vremenu Nastavi čitati

Poznavanje Oca

„Isus mu odgovori: ‘Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene. Da ste upoznali mene, upoznali biste i mog Oca. Od sada ga poznajete i vidjeli ste ga.’ A Filip mu reče: ‘Gospode, pokaži nam Oca i to nam je dovoljno.’ Isus mu reče: ‘Već sam toliko vremena s vama, a ti me, Filipe, još nisi upoznao? Ko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako onda kažeš: Pokaži nam Oca? Nastavi čitati

Isus je rekao da On nije bio Otac više od 80 puta. Dok ostaju jedno u namjeri, Isus i Otac su dva jasno odvojena i različita bića kao što smo prethodno već vidjeli. Više nego jednom, Otac je govorio Isusu sa neba. „A glas sa neba reče: ‘Ovo je moj voljeni Sin, koji je po mojoj volji!’“ (Matej 3:17) Ili su Isus i Otac dvije odvojene pojedinačne osobe, ili možemo optužiti Isusa da je proizvodio neke iluzije. Nastavi čitati

Doktrina o trojstvu uči da je Isus Hrist su-jednak sa svojim Ocem na svaki način. Odatle proizilazi tvrdnja da pošto Otac ne može umrijeti, onda ne može ni Njegov Sin. Ali Biblija kaže da postoji samo jedna Osoba koja ne može umrijeti a to je Bog Otac. Biblija govori da kad se Isus pojavi Njega će „u svoje vrijeme pokazati blagosloveni i jedini Silni Kralj nad kraljevima i Gospodar nad gospodarima, jedini koji ima besmrtnost, koji prebiva u nedostupnoj svjetlosti, koga niko od ljudi nije vidio niti ga može vidjeti.“ (1. Timoteju 6:14-16) Nastavi čitati

Email pretplata

Arhiva članaka