Izbor knjiga

Više od 3 hiljade godina, Jevreji su ponavljali riječi iz Ponovljenog Zakona 6:4: „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“ Ovaj sveti pasus se zove Šèmá (nazvan je po prvoj riječi u rečenici na hebrejskom jeziku) i visoko je cijenjen i pamćen od posvećenih Jevreja vjekovima. Trinitarci koji vjeruju da postoje tri boga pretpostavljaju da ako Biblija kaže da ima samo jedan Bog, onda sva tri moraju biti jedan, a drugi, pak, kažu ako ima samo jedan Bog kako onda Bog može da se sastoji iz tri bića? Nastavi čitati

Sveti Duh je sila i prisutnost Boga i Hrista gdje oni nijesu lično prisutni. Pošto je Sveti Duh Duh od Oca i Sina, koliko ima doslovnih božanskih bića? Podsjetimo se da doktrina o trojstvu uči o tri „su-jednaka“ bića za koja se pretpostavlja da su tri boga koji su jedan bog, što nema smisla, kao uostalom ni druge stvari koje dolaze od Sotone. Nastavi čitati

Razlog je isti kao u odgovoru na pitanje zašto većina svetkuje nedjelju umjesto sedmog dana Subote. Stotine denominacija sada zna da je Katolička crkva promijenila subotu na nedjelju upravo pred mračne vjekove ili period od 1260 godina kada je Papska crkva vladala kao duhovna i svjetovna sila i progonila hrišćane koje su nazivali jereticima. To je uključivalo držaoce Subote koji su se radije pokoravali Bogu nego ljudima. Nastavi čitati

Sve od Isusove smrti, naš neprijatelj je pokušavao da izopači ono što je Hrist završio svojim utjelovljenjem i misijom na Zemlji, posebno u smislu značaja Spasiteljevog života i smrti za nas. I pošto Sotona ne može učiniti ništa oko onoga šta je Hrist zaista postigao, ono što on može najbolje je da promoviše vjerovanje da Sin Božji u stvarnosti nije umro na Golgoti, te da su „tri lica Božanstva“ samo preuzeli uloge Oca, Sina i Svetog Duha u Planu spasenja. Nastavi čitati

Poslednja posjeta apostola Pavla Jerusalimu zabilježena je u Djelima 21. glava. Pavle se vraćao s misionskog puta po Maloj Aziji i žurio da stigne u Jerusalim do praznika Pedesetnice (Djela 20:16). To se događa negdje u periodu 58-60. godine n.e.

U povratku brodom koji je putovao sa teretom za Siriju, Pavle se sa saputnicima zadržao u Tiru sedam dana. Nastavi čitati

Email pretplata

Arhiva članaka