Izbor knjiga

Pokušaj da se prikrije istorija

Sve prethodne reference o Ariju predstavljaju opšteprihvaćeni istorijski pogled. Ali ima i onih prikrivenih.

Oni koji razumiju kako je papska crkva zavladala kroz period od 1260 godina poznat kao mračno doba takođe znaju da su prvo morali iskorijeniti tri opoziciona kraljevstva. Ali da li ste ikad zapazili da su to sve bila arijevska plemena? Nastavi čitati

Na slici ispod je tzv. Štit Trojstva. Precizno porijeklo ovog tipa dijagrama je nepoznato, ali se smatra da je nastao pod uticajem eksperimenata u 12. vijeku u simbolizovanju trojstva u apstraktnoj vizuelnoj formi. Ovo je Bog koji se obožava u rimo-katoličkom sistemu. Oni obožavaju Boga koji je tri u jednom i jedan u trojici. Jasno je da taj koncept ne potiče iz Biblije već se može pratiti unatrag sve do Vavilona. Nastavi čitati

„Temin trojstvo se ne nalazi u Bibliji. Prvo ga je upotrijebio Tertulijan na kraju 2. vijeka, ali širu upotrebu i formalno tumačenje primio je tek u 4. i 5. vijeku.“ (New Bible Dictionary, Trinity, 1996)

Novi biblijski rječnik nastavlja sa objašnjavanjem da je „formalna doktrina trojstva bila rezultat nekoliko neadekvatnih pokušaja da se objasni ko je i šta je hrišćanski Bog… Nastavi čitati

Naše ophođenje prema našim bližnjim je veoma važno, jer je naše svjedočanstvo kontinium cijelog našeg života. Sve što kažemo ili uradimo ima za posledicu na život naše okoline i kao i nas samih.

Ukoliko znamo da je rečeno da su hrišćani udovi Hristovog tijela, i međusobno kao pojedinci udovi jedni drugima u Hristu onda nam je jasno da među ljudima postoji interakcija Nastavi čitati

Jezik potiče od Tvorca. Gospod je stvorio Adama sa znanjem jezika u početku. Adam je slušao i razumio Gospodnje riječi i upute koji su mu bili dati vezano za Drvo života i Drvo poznanja dobra i zla. Adam je davao imena životinjama nakon završenog stvaranja. On je takođe dao ime Evi na dan kad su bili stvoreni. Zadatak davanja imena sam po sebi demonstrira zapanjujuće verbalno znanje i vještinu. Nastavi čitati

Email pretplata

Arhiva članaka