Izbor knjiga

Pavle kaže u Efescima 4:4 da postoji „jedan Duh“. Ali Biblija govori o „Duhu Božjem“ i „Duhu Hristovom“ što uključuje dva božanska bića. Ako Otac ima Sveti Duh, mora imati i Sin. Kako, dakle, postoji samo jedan Duh? Odgovor je nešto što većina propuštaju da shvate jer su indoktrinirani katoličkom idejom da je Sveti Duh drugo biće a ne Božji vlastiti Duh. Bog i Njegov Sin imaju dijeljeni Duh koji ih predstavlja gdje nijesu lično prisutni. Nastavi čitati

Mnogi misle da je duh neki oblik bestjelesnog fantoma koji pluta okolo. Rječnik američkog nasleđa kaže da duh označava „duh mrtve osobe, posebno onaj za kojeg se vjeruje da se pojavljuje u tjelesnom obličju živim osobama ili koji pohađa ranija prebivališta.“ (The American Heritage Dictionary, Ghost) Ali Sveti Duh izvjesno nije duh koji se ovako opisuje. Grčki pojam πνευμα αγιον (pneuma hagion) treba uvijek prevoditi kao „Sveti Duh“, iako u nekim Biblijama na engleskom jeziku nekorektno stoji „Holy Ghost“. Nastavi čitati

Trinitarci često tvrde da je Isus nazvan Sinom Božjim zbog Njegovog rođenja u Betlehemu. Ali budući da je rođen u ljudskom tijelu, Hrist je postao „Sin čovječiji“ prilikom svog utjelovljenja, ne „Sin Božji“, što je već bio. Sveto Pismo otkriva mnogo puta i na mnogo načina da je Isus bio Sin Božji prije nego Ga je Bog poslao na ovaj svijet, ne poslije. Sledeća dva stiha, na primjer, kažu da je Bog poslao svog Sina na svijet. Otuda On je već bio Sin Božji prije nego Ga je poslao. Nastavi čitati

Ko je Bog?

Da li je Bog osoba? Ili možda neka nevidljiva i nedokučiva kosmička sila? Ovo su važna pitanja na koja trebaju polako odgovoriti svi koji razumiju i poznaju Boga. Iznenađujuće, mnogi hrišćani se zbunjuju ovim pitanjima zato što su naučeni da je Bog neka misteriozna duhovna sila koja prožima cijelu prirodu. Vjerovanje u trojstvo zabunu podiže na nivo direktnog ataka na zdravi razum. Nastavi čitati

Neki kažu da se Isus neprekidno rađao od Boga u danima vječnosti na osnovu Psalma 2:7 u kojem stoji: „Objaviću odredbu Gospodnju, a on mi je rekao: ‘Ti si moj sin, danas te rodih.’“ Ali ovo je proročanstvo o budućeg događaju i naravno da ta pretpostavka nije tačna. U Djelima 13:23 nalazimo objašnjenje: „Da ga je Bog u potpunosti ispunio nama, njihovoj djeci, time što je podigao Isusa, kao što je napisano u drugom psalmu: ‘Ti si moj sin, danas te rodih.’“ Nastavi čitati

Email pretplata

Arhiva članaka