Šta je ekumenizam?

Prema definiciji, ekumenizam je pokret za ujedinjenje svih hrišćanskih crkava i njihovo približavanje ostalim religijama svijeta. U korijenu ove grčke riječi nalazimo značenje „opšti“, „vaseljenski“, „univerzalni“. Kako se crkve mogu ujediniti? Postoji samo jedan način: putem kompromisa. To je osnov na kojem se hrišćanske crkve i ostale religije svijeta ujedinjuju. Cilj je okupljanje pod isti…