Grijesi, jevanđelje i Zakon (15)

Nastanak grijeha jeste iracionalan, i grijeh se ne može objasniti iz razloga što je kontradiktoran svrhovitosti postojanja. Definicija grijeha u Bibliji je prestup Zakona (1. Jovanova 3:4). Pod izrazom „zakon“ podrazumijevaju se načela i poredak koji je Tvorac uspostavio u cilju funkcionisanja i održivosti života. Iako se pojava grijeha ne može racionalno objasniti, proces kako…

Poznanje Isusa Hrista (14)

Hristov dolazak na Zemlju je otkrivenje Boga ljudima i anđelima. „Objavio sam tvoje ime ljudima…“ (Jovan 17:6) Ime u Bibliji je sinonim za karakter. Bog se najprije otkriva u djelima stvaranja, koja su pomračena grijehom i u sebičnom ljudskom oku. Zatim se otkriva u posredovanju opšte blagodati za sve ljude. Ali kroz Hrista On ispunjava…