„Prvobitni grijeh“ kao izgovor za relativizaciju grijeha

„Ko god čini grijeh, on prestupa zakon, jer grijeh je prestup zakona.“ (1. Jovanova 3:4) Grijeh podrazumijeva grešnu aktivnost koja prestupa Božji Zakon života. Prestup Zakona ili „anomia“ na grčkom znači „bezakonje“. Prema riječima Isusa Hrista, grešne aktivnosti mogu se odvijati i u našem umu, bez manifestacije konkretnog čina. „Čuli ste da je rečeno: ‘Ne…