Da li je krst hrišćanski simbol?

Krst se smatra jednim od najvažnijih simbola kod mnogih hrišćana. Međutim, prvi hrišćani nisu prihvatali krst kao simbol od vrijednosti, već kao „prokleto drvo“, sredstvo smrti i „sramote“ (Jevrejima 12:2). Njihova vjera je bila skoncentrisana na ono što se dogodilo na krstu. Apostoli nikada nisu smatrali krst komadom drveta ili metala koji se može okačiti…