Da li se rasijanje naroda posle Vavilonske kule stvarno dogodilo?

Vavilonska kula (cca. 2228. prije n.e.) predstavljala je spomenik pobune jednog dijela Nojevog potomstva protiv Boga nakon Potopa. Bog im je presudio dijeleći jedan jezik na višejezične porodice. Kako su se ove grupe širile i izolovale, određene osobine (npr. boja kože, oblik očiju) postale su dominantne u određenim skupinama. Kada su se zbili događaji u Vavilonskoj kuli? Kako…