Činjenice o astrologiji (2)

Živimo u vremenu mnogih privlačnih ponuda, koje su tako zamišljene, da nam se svide „na prvi pogled“, prilagođene našim čulima, odmah. Cjelokupni sistem razmišljanja modernog čovjeka bavi se samo time da li je nešto interesantno ili ne, da li je privlačno, lijepo ili zabavno. Malo se razmišlja o tome: koliko je to opravdano i ispravno?…