Biblijski razlozi za razvod

Prema Bibliji, brak je sjedinjenje muškarca i žene i sveta životna obaveza. „Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Neka, dakle, čovjek ne rastavlja ono što je Bog sjedinio.“ (Matej 19:6) Bog shvata, međutim, da će se, budući da brakovi uključuju dva grešna ljudska bića, dogoditi razvodi. U Starom savezu On je postavio neke zakone…

Astrologija i Novo doba (New Age) (6)

U poslednjih nekoliko decenija nailazimo na jednu sasvim novu i kompleksnu sveopštu poplavu raznih pravaca, koji (naizgled) nude puno dobrobiti i koristi modernom čovjeku. Mnoštvo raznih seminara o boljem korištenju unutrašnjih potencijala uma, borbi protiv raznih konflikata, stresova; razne terapije, naročito su interesantne „alternativne terapije“ (bioenergija, radiestezija, liječenja psihičkom energijom, kristali, akupunktura i mnoge druge)…