Nova godina kuca na vratima…

Većina ljudi živi u bezbrižnom uvjerenju da je novogodišnje slavlje hrišćanski običaj. Da li je praksa „ispraćaja stare i dočeka nove godine“ zaista zasnovana na Bibliji? Da li 1. januar zaista predstavlja pravi početak nove godine? Ko ima autoritet da odredi početak nove godine?   Drevni paganski običaj Proslava Nove godine je jedan od najstarijih…

Rodno neutralna jezička kontroverza i Biblija

„Ovi svici su rodoslovna hronika Adamova. Onog dana kada je Bog stvorio čovjeka, po obličju Božjem ga je načinio. Stvorio je muškarca i ženu. Zatim ih je blagoslovio i onog dana kada su bili stvoreni nazvao ih je čovjek.“ (Postanje 5:1-2) Jedna od najkontroverznijih karakteristika nekoliko novijih verzija Biblije bila je upotreba rodno neutralnog jezika.…

Kako se pala crkva brani sofizmom i pseudo argumentima (primjer Adventističke crkve)

Kao uvod u ovu temu, čitaocima materijala na našem sajtu preporučujemo jedan raniji rad pod naslovom „Ova crkva neće pasti“ kako bi razumjeli osnove manipulacije o crkvenom nasleđu, a zatim sažeti pregled „Dokaza otpada Adventističke crkve“. Da bismo uspješno raskrinkali sofizam i reklamno-propagandnu mašineriju lidera i menadžera crkve za obmanjivanje postojećeg članstva i vrbovanje novih…