Kako se pala crkva brani sofizmom i pseudo argumentima (primjer Adventističke crkve)

Kao uvod u ovu temu, čitaocima materijala na našem sajtu preporučujemo jedan raniji rad pod naslovom „Ova crkva neće pasti“ kako bi razumjeli osnove manipulacije o crkvenom nasleđu, a zatim sažeti pregled „Dokaza otpada Adventističke crkve“. Da bismo uspješno raskrinkali sofizam i reklamno-propagandnu mašineriju lidera i menadžera crkve za obmanjivanje postojećeg članstva i vrbovanje novih…