Koje je pravo Božje ime?

Među onima koji se izjašnjavaju kao biblijski religiozni postoje grupacije koje veoma insistiraju na tome da se mora koristiti ispravno Božje ime ili se čak izgovarati na ispravan način. U tome su najpoznatiji Jehovini svjedoci koji tvrde da je „pravo“ Božje ime Jehova i da se samo to ime treba koristiti kad se obraćamo Bogu.…

Staro i novo vino (komentar)

Isus je došao propovijedajući jevanđelje o Kraljevstvu Božjem. Poruka je bila toliko snažna i drugačija od tradicije Jevreja da im se činila kao nešto novo. U tom kontekstu data su i poređenja o „novoj zakrpi na staroj haljini“ i o „novom i starom vinu“, zapisana u jevanđeljima po Mateju i Luki. „Niko ne stavlja zakrpu…

21 loš argument za evoluciju

Imamo članak pod naslovom Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti. Pa, kako se kaže, „Što je dobro za gusku, dobro je i za gusana.“ Evo argumenata za koje mislimo da evolucionisti ne bi trebali koristiti u svojoj potrazi da dokažu da je evolucija istinita. (1) Evolucija znači promjenu (ili promjenu učestalosti gena/alela) tako da…