21 loš argument za evoluciju

Imamo članak pod naslovom Argumenti koje kreacionisti ne bi trebali koristiti. Pa, kako se kaže, „Što je dobro za gusku, dobro je i za gusana.“ Evo argumenata za koje mislimo da evolucionisti ne bi trebali koristiti u svojoj potrazi da dokažu da je evolucija istinita. (1) Evolucija znači promjenu (ili promjenu učestalosti gena/alela) tako da…