Staro i novo vino (komentar)

Isus je došao propovijedajući jevanđelje o Kraljevstvu Božjem. Poruka je bila toliko snažna i drugačija od tradicije Jevreja da im se činila kao nešto novo. U tom kontekstu data su i poređenja o „novoj zakrpi na staroj haljini“ i o „novom i starom vinu“, zapisana u jevanđeljima po Mateju i Luki. „Niko ne stavlja zakrpu…