Jedinstveno postpotopno ledeno doba

Od 1837. godine, kada je Luis Agasiz (1801–1873) prvi predstavio dokaze o ledenom dobu, sekularni naučnici su bili zbunjeni. Šta je uzrokovalo ledeno doba? Zašto se završilo? Tokom godina, kreacionisti su shvatili da su neobični uslovi stvoreni na Zemlji usled opšte poplave opisane u knjizi Postanja izazvali Ledeno doba. Oni su razvili moćan model koji…