Uskrsenje Lazara i zdrava vjera

Da li ste kad analitički razmišljali o događaju koji je na posebno upečatljiv način obilježio Isusovu zemaljsku misiju? Taj izvještaj bilježi Jovan u svom jevanđelju u 11. glavi. Stvari se događaju u završnom periodu Hristove službe, pred Pashu. Jedna porodica Isusovih bliskih prijatelja živjela je u Betaniji, selu udaljenom oko 3 km od Jerusalima. Izvještaj…