Darvinova tajanstvena bolest

Čarls Darvin je veoma patio zbog ekstremno lošeg zdravlja većinu svog radnog vijeka. Enciklopedija Britanika kaže: „Neki od simptoma: bolna nadutost, povraćanje, nesanica, lupanje srca pojavili su se čim je počeo pisati svoju bilježnicu o promjeni vrsta 1837. godine. [Ovo je godina kad se vratio u Englesku nakon petogodišnjeg putovanja na brodu H.M.S. Beagle.] Iako je bio izložen…

Božanski sud

UVOD Kada se suočimo s moralnom dekadencijom našeg vremena, biblijska tema o sudu postaje izrazito relevantna. Hoće li bezakonici ikada dobiti svoju zasluženu platu? Hoće li se masovne ubice ili današnje serijske ubice ikada suočiti s licem pravde? Uzimajući u obzir ograničenost ljudske pravde, hoće li ikada doći do potpunog, pravednog i sveobuhvatnog suđenja na…

Svetilište u Starom i Novom savezu

UVOD Hristova smrt i uskrsnuće iz groba u samom su srcu plana spasenja. Golgota je bila konačni Božji odgovor na ljudsku sudbinu. Hristova je žrtva opisana kao „jedanput zauvijek“ (Jev. 10:10), koja važi „zauvijek“ pa je prema tome neponovljiva (stih 12). Krstu ne možemo dodati ništa što bi nadopunilo njegovu moć pomirenja i okajanja. Isus,…