Svetilište u Starom i Novom savezu

UVOD Hristova smrt i uskrsnuće iz groba u samom su srcu plana spasenja. Golgota je bila konačni Božji odgovor na ljudsku sudbinu. Hristova je žrtva opisana kao „jedanput zauvijek“ (Jev. 10:10), koja važi „zauvijek“ pa je prema tome neponovljiva (stih 12). Krstu ne možemo dodati ništa što bi nadopunilo njegovu moć pomirenja i okajanja. Isus,…