Trinitarski sofizam vs biblijska istina o Hristu

Neprekidni trud trinitaraca da na svaki mogući način pokušaju dati smisao ovoj dogmi proizvedenoj u vjekovima otpada i paganizacije hrišćanstva po upornošću može se uporediti samo sa propagandom jednako besmislene teorije evolucije. Na njihovu žalost, baš kao i evolucionisti, trinitarci nikako ne uspijevaju da postave održive argumente za svoje vjerovanje u tri boga koji su…