Držanje grešaka duhovnih „predaka“ iz prošlosti kao kamen spoticanja

Mnogi zanemaruju činjenicu da je istina progresivna. Ovo je jednako tačno na individualnom planu kao i na doktrinarnom i teološkom planu. Ovaj problem se najbolje može uočiti kroz istoriju protestantske Reformacije. Poznati reformatori su iznosili na svjetlost neke zaboravljene i ugušene istine tokom mračnih vjekova papske supremacije i zadržali se na tome. Zatim su se…

Krštavanje beba nema biblijsku podršku

Većina hrišćana pripada crkvama koje praktikuju krštenje novorođenčadi. Grane hrišćanstva koje praktikuju krštenje novorođenčadi uključuju katolicizam, istočno pravoslavlje i orijentalno pravoslavlje. Među protestantima, nekoliko denominacija praktikuje krštenje novorođenčadi uključujući anglikance, luterane, prezbiterijance, kongregacionaliste, metodiste, nazarene, moravce i ujedinjene protestante. U tipičnoj ceremoniji, roditelji i/ili kumovi dovode svoje dijete svešteniku ili svešteniku svoje zajednice. Obred koji…

Tradicija

Šta je tradicija? Riječ tradicija na latinskom jeziku znači predati, prenositi. Tradicija nastaje kao dogovor da treba živjeti na određeni način. Tradicija ili predanje je skup materijalnih, tehničkih i duhovnih znanja i dostignuća, vrijednosti i obrazaca ponašanja. Održava se usmenim prenošenjem na kojem počiva kontinuitet i identitet jedne kulture. Na primjer, postoji tradicija gostoprimstva, pjevanja…

Zemlja: koliko izgleda stara?

Mladić, stolar u ranim dvadesetim godinama, koji je nedavno radio na stepeništu u mojoj kući, oprezno me pogledao. „Dobro onda,“ rekao je, „koliko mislite da je zemlja stara?“ Znao sam da nije imao hrišćanski odgoj, nije znao ništa o Bibliji i da je bio temeljno „evolucioniran“ u školi. Upravo sam mu pričao o svom radu…

Postavke vremena ranih adventista i implikacije na današnji futurizam

Nekoliko adventista sedmog dana tumači vremenska proročanstva Danila i Otkrivenja na futuristički način. Oni gledaju na „proročke dane“, ne u godinama kao istorijski adventisti, već u bukvalnim danima. Glavni razlog za ovaj pristup je taj što oni ne vide veliku važnost u načinu na koji su proročanstva tumačena. Posljedično, ovi pojedinci s velikim iščekivanjem gledaju…