Zemlja: koliko izgleda stara?

Mladić, stolar u ranim dvadesetim godinama, koji je nedavno radio na stepeništu u mojoj kući, oprezno me pogledao. „Dobro onda,“ rekao je, „koliko mislite da je zemlja stara?“ Znao sam da nije imao hrišćanski odgoj, nije znao ništa o Bibliji i da je bio temeljno „evolucioniran“ u školi. Upravo sam mu pričao o svom radu…