Tradicija

Šta je tradicija? Riječ tradicija na latinskom jeziku znači predati, prenositi. Tradicija nastaje kao dogovor da treba živjeti na određeni način. Tradicija ili predanje je skup materijalnih, tehničkih i duhovnih znanja i dostignuća, vrijednosti i obrazaca ponašanja. Održava se usmenim prenošenjem na kojem počiva kontinuitet i identitet jedne kulture. Na primjer, postoji tradicija gostoprimstva, pjevanja…