Izbor dvanaest apostola

Izbor dvanaestorice posle noćne molitve (Marko 3:13-19; Luka 6:12-16) „Tih dana izašao je na goru da se moli i cijelu noć je proveo u molitvi Bogu.“ (Luka 6:12) Lukina priča o Isusu zabilježila je sporu tranziciju. Ovo je počelo dokazom njegovog autoriteta i prešlo na uvod u novi put koji on nudi. Kako njegove namjere…

Kontroverze oko subote

Očupano klasje izaziva kontroverzu oko subote (Matej 12:1-8; Marko 2:23-28; Luka 6:1-5) „U to vrijeme je Isus na šabate prolazio kroz žitna polja. A njegovi učenici ogladnješe pa počeše da kidaju klasove i da ih jedu.“ (Matej 12:1) „Druge Subote [posle Prvina] je prolazio kroz žitna polja, a njegovi učenici su kidali klasje, trljali ga…

Može li spiritistički medijum osloboditi osobu od zla i demona?

Mnogi ljudi, uključujući hrišćanski svijet, ne obraćaju pažnju na jasne opomene u Bibliji da se nikada, bilo kakvim povodom, ne konsultuju sa spiritualističkim medijumima niti upuštaju u okultne prakse. Medijumstvo je praksa posredovanja u komunikaciji između poznatih duhova ili duhova mrtvih i živih ljudskih bića. Praktičari su poznati kao „medijumi“. Postoje različite vrste medijumskog ili…

Razgovor sa Nikodimom – neophodnost novorođenja

Fariseji su bili legalistički, izrazito moralni Jevreji. Njihova posvećenost čistoći navela ih je da dodaju zakonu Mojsijevim stotine propisa, pokrivajući sve moguće situacije. Izraz „farisej“ se danas koristi kao kritika, ali u svoje vrijeme fariseji su bili počastvovani zbog svoje vjerske predanosti. Oni su takođe bili učenjaci prava i dobro obrazovani u vjerskim konceptima. Nikodim…

Hristovi prvi učenici

Događaji iz Jevanđelja po Jovanu 1:35 dešavaju se sjutradan nakon Isusovog krštenja. Vjerovatno su mnogi isti ljudi ponovo bili tamo. Glavna lekcija koju treba naučiti od Jovana Krstitelja je kako usmjeriti druge prema Isusu. Konkretno, on je primjer kako preusmjeriti pažnju sa sebe na Hrista. Krstitelj je stekao sljedbenike kao rezultat svog propovijedanja, ali je…

Zašto je u Bibliji dozvoljeno da gospodar ima i batina roba?

Popularno mišljenje kaže da je Stari savez nazadan, mizoginistički i uvredljiv za moralno osjetljive osobe. Izlazak 21 dobija mnogo kritika, jer se čini da opravdava ropstvo. Stoga se čini da mnogi smatraju da Biblija unazađuje čovječanstvo. Nažalost, postoje čak i hrišćani koji su koristili Bibliju da opravdaju trgovinu robljem. Ali to je potpuno krivo shvatanje.…