Duhovno sljepilo i odgovornost za grijeh

Ljudi prirodno povezuju vid sa „uvidom“ ili razumijevanjem. Koliko smo puta, nakon što smo shvatili neki problem, izazov ili poteškoću, uzviknuli: „Sada vidim!“ Koliko puta smo ih, nakon što smo nekome nešto objasnili, pitali da li to mogu da „vide“. Ova tendencija da se razumijevanje objasni u smislu vida nije nova za nas; nalazimo da…