Logika Stvaranja: Kako su stvari krenule po zlu?

Ako je prvobitno Božje stvorenje bilo „veoma dobro“, zašto je danas priroda puna krvoprolića? Da li je Bog stvorio životinje sa strukturama za odbranu i napad? Jesu li životinje redizajnirane nakon Pada? Zar ne bi došlo do populacijske eksplozije kad životinje ne bi jele jedna drugu?   U svijetu prije Pada nisu postojali smrt, bolesti…