Početak Isusove javne službe

U nekoliko slučajeva, Luka svoj izvještaj o Isusovom životu vezuje za glavne ličnosti tog doba (Luka 1:5; 2:1-2). Za početak Jovanove i Isusove javne službe, evo opet spiska tada dobro poznatih imena koja su trebala odrediti vremenski okvir za ove događaje (Luka 3:1). Najvažniji od njih je rimski car Tiberije, čija je vladavina započela nakon…