Propovijed na gori (2. dio)

Pomaganje a ne paradiranje (Matej 6:1-4) Do sada u ovoj Propovijedi na gori, Isus je poučavao da pravednost uključuje nečije srce – njihove misli i stavove – koliko i vanjske postupke. Ovdje on počinje pokazivati ​​da je naše unutrašnje biće, uključujući naše motive, zapravo važnije od djela. Njegova poruka nije da je ono što radimo…

Propovijed na gori (1. dio)

Četvrto poglavlje Jevanđelja po Mateju završilo se opisom velikog mnoštva koje je dolazilo iz daleka da bi čulo Isusovo učenje i svjedočilo njegovim čudima. Sada se Matej fokusira na jedan konkretan dan u Isusovoj službi, kada je vidio koliko je veliko mnoštvo oko njega i želio ih poučiti. Matej 5-7 sadrži prvi od pet dugih…

Izbor dvanaest apostola

Izbor dvanaestorice posle noćne molitve (Marko 3:13-19; Luka 6:12-16) „Tih dana izašao je na goru da se moli i cijelu noć je proveo u molitvi Bogu.“ (Luka 6:12) Lukina priča o Isusu zabilježila je sporu tranziciju. Ovo je počelo dokazom njegovog autoriteta i prešlo na uvod u novi put koji on nudi. Kako njegove namjere…

Kontroverze oko subote

Očupano klasje izaziva kontroverzu oko subote (Matej 12:1-8; Marko 2:23-28; Luka 6:1-5) „U to vrijeme je Isus na šabate prolazio kroz žitna polja. A njegovi učenici ogladnješe pa počeše da kidaju klasove i da ih jedu.“ (Matej 12:1) „Druge Subote [posle Prvina] je prolazio kroz žitna polja, a njegovi učenici su kidali klasje, trljali ga…