Kontroverze oko subote

Očupano klasje izaziva kontroverzu oko subote (Matej 12:1-8; Marko 2:23-28; Luka 6:1-5) „U to vrijeme je Isus na šabate prolazio kroz žitna polja. A njegovi učenici ogladnješe pa počeše da kidaju klasove i da ih jedu.“ (Matej 12:1) „Druge Subote [posle Prvina] je prolazio kroz žitna polja, a njegovi učenici su kidali klasje, trljali ga…