Propovijed na gori (2. dio)

Pomaganje a ne paradiranje (Matej 6:1-4) Do sada u ovoj Propovijedi na gori, Isus je poučavao da pravednost uključuje nečije srce – njihove misli i stavove – koliko i vanjske postupke. Ovdje on počinje pokazivati ​​da je naše unutrašnje biće, uključujući naše motive, zapravo važnije od djela. Njegova poruka nije da je ono što radimo…