Isus otklanja Jovanove sumnje

I Matej i Luka bilježe Jovanove nedoumice oko Isusove službe (Matej 11:2-19; Luka 7:18-35). Jovan Krstitelj je u zatvoru (Matej 11:2) jer je javno prozvao Heroda Antipu da se oženio ženom svog brata (Luka 3:19-20). Antipina teritorija obuhvata dva odvojena područja. Isus je u Galileji, sjeverno od Samarije i zapadno od Galilejskog mora i rijeke…