Zahtjev za znakom

U prethodnom dijelu, Isus je oštro osudio fariseje koji su ga optužili da koristi Sotoninu moć da istjera demone. Nazvao ih je leglom zmija i govorio o zlu u njima koje je izašlo na vidjelo u riječima koje su govorili. On ih je upozorio na dolazeći sud (Matej 12:24-37). Nije jasno da li je pasus…