Izbor knjiga

PavleS

Ko prima obožavanje?

Kad pitate hrišćane da li vjeruju u trojstvo, oni najčešće kažu „da“ iako čak i ne znaju šta je to tačno. Većina takođe kaže da to ionako nije važno i da nije pitanje spasenja. Koliko su samo ti površni stavovi daleko od istine. Ako zaista volimo i poštujemo Gospoda, to je nešto što bi svakako trebalo da znamo, Nastavi čitati

Debata se nije okončala Nikejskim saborom

Sabor u Nikeji nije okončao sukob. Karen Armstrong objašnjava: „Atanasije je radio na nametanju svoje teologije delegatima… sa imperatorom koji mu je disao za vratom…

Pokazivanje saglasnosti zadovoljilo je Konstantina, koji nije imao razumijevanje teoloških pitanja, Nastavi čitati

Pokušaj da se prikrije istorija

Sve prethodne reference o Ariju predstavljaju opšteprihvaćeni istorijski pogled. Ali ima i onih prikrivenih.

Oni koji razumiju kako je papska crkva zavladala kroz period od 1260 godina poznat kao mračno doba takođe znaju da su prvo morali iskorijeniti tri opoziciona kraljevstva. Ali da li ste ikad zapazili da su to sve bila arijevska plemena? Nastavi čitati

Na slici ispod je tzv. Štit Trojstva. Precizno porijeklo ovog tipa dijagrama je nepoznato, ali se smatra da je nastao pod uticajem eksperimenata u 12. vijeku u simbolizovanju trojstva u apstraktnoj vizuelnoj formi. Ovo je Bog koji se obožava u rimo-katoličkom sistemu. Oni obožavaju Boga koji je tri u jednom i jedan u trojici. Jasno je da taj koncept ne potiče iz Biblije već se može pratiti unatrag sve do Vavilona. Nastavi čitati

„Temin trojstvo se ne nalazi u Bibliji. Prvo ga je upotrijebio Tertulijan na kraju 2. vijeka, ali širu upotrebu i formalno tumačenje primio je tek u 4. i 5. vijeku.“ (New Bible Dictionary, Trinity, 1996)

Novi biblijski rječnik nastavlja sa objašnjavanjem da je „formalna doktrina trojstva bila rezultat nekoliko neadekvatnih pokušaja da se objasni ko je i šta je hrišćanski Bog… Nastavi čitati

Arhiva članaka