Izbor knjiga

VanjaM

Naše ophođenje prema našim bližnjim je veoma važno, jer je naše svjedočanstvo kontinium cijelog našeg života. Sve što kažemo ili uradimo ima za posledicu na život naše okoline i kao i nas samih.

Ukoliko znamo da je rečeno da su hrišćani udovi Hristovog tijela, i međusobno kao pojedinci udovi jedni drugima u Hristu onda nam je jasno da među ljudima postoji interakcija Nastavi čitati

Stanja moždane aktivnosti

Svi znamo da postoje razna stanja aktivnosti mozga kao što su: strah, potištenost, spavanje, budnost, radost i slično. Sva ova stanja su posledice različitih aktivacijskih ili inhibicijskih sila nastalih uglavnom u samom mozgu. Bavićemo se kratkom pregledom specifičnih stanja moždane aktivnosti Nastavi čitati

Zamislite da držite pijesak u ruci, i koliko sićušnih čestica ga sačinjava? Mnogo, na hiljade. Kada biste pravili skulpturu čovjeka od pijeska koliko bi vam trebalo zrnaca pijeska? Nebrojeno mnogo. U tijelu jednog čovjeka, svaka od 100 triliona (1014) ili više ćelija je živa struktura koja može neograničeno da preživi i u većini slučajeva da reprodukuje samu sebe ukoliko naravno ima dovoljno hranljivih materija. Nastavi čitati

Arhiva članaka