Izbor knjiga

Biblijske istine

Dokazi Hristove ljudske prirode

Već smo vidjeli da je Isus došao na svijet kao „sjeme Avramovo“ i odbranih iz Avramove genealogije. Ali Hrist se utjelovio kao prapostojeći Božji Sin. Hrist u tom smislu zaista jeste drugi Adam kao opšti čovjek, predstavnik ljudskog roda (vidi: Rimljanima 5. glava), no On nije na sebe primio Adamovu nepalu prirodu niti Adamov napali um, već prirodu kojoj je potrebno iskupljenje. Nastavi čitati

Analiza biblijskih činjenica o prirodi Isusa Hrista neophodna je za sticanje ispravnih gledišta o našem Gospodu i Spasitelju, što je od presudne važnosti za zdravost u vjeri. Pažljivim proučavanjem Biblije otkrićemo da je Božja Riječ vrlo dosledna i precizna po ovom pitanju i da možemo znati sve što nam je potrebno.  Nastavi čitati

Ukoliko se odlučite da potražite definiciju satanizma, ubrzo ćete shvatiti da to nije jednostavno kao što se na prvi pogled može činiti. Pogledajmo neke primjere.

„Satanizam je kultno učenje čiji sledbenici identifikuju Satanu (Đavola) sa arhetipom, prekosmičkom silom, istinskim živim bićem, ili nekim aspektom ljudske prirode. Nastavi čitati

„Ljubazni! Ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. Po ovom prepoznajte Duha Božijeg: svaki duh koji priznaje da Isus Hristos u tijelu dolazi, od Boga je; a svaki duh koji ne priznaje da Isus Hristos u tijelu dolazi, nije od Boga: i to je duh antihrista, za kog čuste da dolazi, i sad je već na svijetu. Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih, jer je onaj koji je u vama veći od onoga koji je na svijetu. Nastavi čitati

Biblijski pojmovi za „nevjerstvo“ imaju značenje nevjerovanja i skepticizma u religijskom smislu ali takođe i neposlušnosti i nepokornosti.

Koliko je zaista dubok taj pojam, možemo shvatiti iz pažljivog proučavanja Svetog Pisma. Bog tretira nevjerstvo kao grijeh. U Jevrejima poslanici 3:7-11 apostol Pavle citira Psalam 95:7-11 i objašnjava grijeh nevjerstva starog Izraela. Nastavi čitati

Arhiva članaka