Izbor knjiga

Biblijske istine

U 2. glavi jevanđelja po Marku zabilježen je događaj kad su Isusu, dok je u Kapernaumu u jednoj kući podučavao narod Riječi Božjoj, doveli paralizovanog čovjeka. Zbog velike gužve i nemogućnosti pristupa Isusu, ljudi koji su nosili paralizovanog pronašli su rješenje tako što su raskrili dio krova da bi ušli unutra. Isus je pohvalio njihovu vjeru i rekao paralizovanom: „Sine, oprošteni su ti grijesi.“ (Marko 2:5) Nastavi čitati

Da li Biblija zaista uči o postojanju tri su-vječna Boga? Mnogi će potvrdno odgovoriti na ovo pitanje. No kako to, osim opšteprihvaćene dogme o trojstvu u hrišćanskoj zajednici, dokazuju na osnovu Svetog Pisma? Podržava li Biblija trojstvo? Razmotrićemo neke stvari koje nam mogu pomoći da dođemo do valjanih i logičnih zaključaka.  Nastavi čitati

Prema biblijskoj teologiji, opravdanje vjerom je pravednost koju Bog daruje čovječanstvu kroz Plan spasenja koji se realizuje u Hristovoj posredničkoj misiji u korist palog ljudskog roda. „Opravdati“ znači „proglasiti pravednim“, što svakako ukazuje na zakonske i sudske konotacije. Ukratko, opravdanje vjerom ima sledeće karakteristike: 1) ono se manifestuje nezavisno od Zakona ili tačnije od djela Zakona Nastavi čitati

Ovu kontroverznu i značajnu temu uvešćemo tekstom iz knjige proroka Ezekijela:

„Duša koja zgriješi, ona će umrijeti. Sin neće snositi krivicu za prestupe svog oca, niti će otac snositi krivicu za prestupe svog sina.“ (Ezekijel 18:20; vidi takođe 5. Mojsijeva 24:16)  Nastavi čitati

Pitanjem (ne)postojanja porodice na obnovljenoj Zemlji, dakle po realizaciji Plana spasenja, bavili smo se u jednom članku prošle godine. Možemo ukratko ponoviti logički redosled razmišljanja koji nam pomaže da steknemo pravilan uvid u ovu tematiku.

1) Čovjek je stvoren po Božjem obličju (Postanje 1:26,27).
Nastavi čitati

Arhiva članaka