Izbor knjiga

Biblijske istine

Šta je Isus mislio kad je rekao „moj Otac je veći od mene“, imajući u vidu neke druge izjave u Svetom Pismu koje sugerišu da je Sin jednak sa Ocem? Da li ima nekih kontradikcija u stihovima koje ćemo upravo razmotriti?

Jovan 14:28: „Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratiću se k vama.’ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac moj veći od mene.“ Nastavi čitati

U pitanju je jedan dodatak Svetom Pismu koji je toliko čuven i dobro poznat da je čak dobio svoje ime. Comma Johanneum je comma, dio rečenice (kratka dopuna) u 1. Jovanovoj 5:7,8, što je „jedini“ pasus u cijeloj Bibliji koji kaže da su troje jedno bez pretpostavki ili nebiblijske ljudske logike. U većini Biblija čitamo: „Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno. Nastavi čitati

Ovo je još jedno područje velike zabune pošto neki vjeruju da je Utješitelj Sveti Duh dok drugi kažu da je to Hrist. Oba gledišta mogla bi se smatrati ispravnim pod uslovom da razumijete da Sveti Duh nije doslovno biće. Puno konfuzije takođe dolazi od pogrešnog shvatanja teksta iz jevanđelja po Jovanu 14:26: „A utješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučiće vas svemu i podsjetiće vas na sve što sam vam govorio.“ Nastavi čitati

Kako trinitarci tvrde da je Sveti Duh Bog?

Doktrina o trojstvu uči da je Otac Bog, Isus je Bog i Sveti Duh je Bog pa ipak ne postoje tri boga već jedan Bog. Kad su se prvi put suočili sa izazovom da dokažu da je Sveti Duh Bog, trinitarci su morali pronaći nešto u Svetom Pismu da podrže ovo pogrešno vjerovanje. Evo najboljeg što su mogli naći. Nastavi čitati

Pavle kaže u Efescima 4:4 da postoji „jedan Duh“. Ali Biblija govori o „Duhu Božjem“ i „Duhu Hristovom“ što uključuje dva božanska bića. Ako Otac ima Sveti Duh, mora imati i Sin. Kako, dakle, postoji samo jedan Duh? Odgovor je nešto što većina propuštaju da shvate jer su indoktrinirani katoličkom idejom da je Sveti Duh drugo biće a ne Božji vlastiti Duh. Bog i Njegov Sin imaju dijeljeni Duh koji ih predstavlja gdje nijesu lično prisutni. Nastavi čitati

Arhiva članaka