Izbor knjiga

Biblijske istine

Naše ophođenje prema našim bližnjim je veoma važno, jer je naše svjedočanstvo kontinium cijelog našeg života. Sve što kažemo ili uradimo ima za posledicu na život naše okoline i kao i nas samih.

Ukoliko znamo da je rečeno da su hrišćani udovi Hristovog tijela, i međusobno kao pojedinci udovi jedni drugima u Hristu onda nam je jasno da među ljudima postoji interakcija Nastavi čitati

Suočavanje sa zastranjivanjem od biblijske teologije u praksi je znatno lakše od identifikacije i prepoznavanja pseudo duhovnosti. Iako je izvjesno da će pseudo duhovnost prije ili kasnije rezultirati kvarenjem teologije i donijeti rodove koji su nekompatibilni rodovima Božjeg duha, za njeno razobličavanje potreban je istančani fini osjećaj koji se stiče iskustvom, znanjem i postojanošću u izvornoj vjeri. Nastavi čitati

Ljudima je sve manje važna istina. Da li zato što je ona nebitna ili postoje drugi razlozi? O značaju istine Isus Hrist je jednom prilikom kazao sledeće:

„Ako ostanete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici, i upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi.“ (Jovan 8:31,32)

Istina ima moć da oslobađa. Nastavi čitati

Brojni istraživači biblijskog originalnog teksta bavili su se pitanjem da li je trojstvena formula u jevanđelju po Mateju 28:19 autentična ili nije. Jedan od njih je Stendford Rajvs (Standford Rives) koji u knjizi Originalno Jevanđelje po Mateju (Original Gospel of Matthew), izdatoj 2012. godine, izlaže dokaze da prvobitni tekst nije imao trinitističku formulu krštenja. Rajvs je pravnik i takođe klasični jezički skolar latinskog i grčkog. Nastavi čitati

Osjećanje straha je povezano sa različitim racionalnim ili iracionalnom opasnostima i neizvjesnošću. Kada nešto ne znamo ili ne možemo da pretpostavimo ishod makar i djelimično onda nas neznanje i neodređenost jako plaše. To je prirodno u svijetu u kakvom živimo jer se iza neizvjesnosti može kriti opasnost koja ugrožava sam život ili ono što smatramo vrijednim. Zato je normalni, umjereni strah, bez obzira na sva neprijatna osjećanja koja izaziva, funkcionalan i neophodan mehanizam, slično kao što je to bol. Nastavi čitati

Arhiva članaka