Izbor knjiga

Nauka

Suština rasprave „stvaranje ili evolucija“ nije u tome koja strana ima više empirijskih dokaza, već da li je ispravan pogled na svijet koji određuje kako ti dokazi treba da se tumače.

Kreacionisti i evolucionisti raspolažu istim činjenicama, poznaju iste zakone logike i prirodne zakone i, u suštini, žive prema istim principima apsolutne moralnosti. Nastavi čitati

Dan prvi

„U početku stvori Bog nebesa i zemlju. Zemlja je postala bezlična i prazna, i tama je bila nad spoljašnjošću bezdana, a duh Božji lebdio je nad površinom voda. I Bog reče: ‘Neka bude svjetlost.’ I nastala je svjetlost. Bog je vidio da je svjetlost dobra, i Bog je razdvojio svjetlost od tame. Bog je svjetlost nazvao dan, a tamu je nazvao noć. I bilo je veče i bilo je jutro – dan jedan.“ (Postanje 1:1-5)  Nastavi čitati

Tokom mog nedavnog intervjua na podkastu Nevjerovatno sa Justinom Brierleyem, jedan slušalac je želio znati postoji li dovoljno dokaza izvan jevanđelja koji potvrđuju njihovu pouzdanost. Prvo sam mu pomogao shvatiti prirodu dokazivanja i ograničene informacije koje obično nude takvi dokazi. Svaki dio potkrepljujućeg dokaza obično rješava (i provjerava) samo „dodirne tačke“, mali aspekt svjedočanstva iz kojeg vidimo širu, „razumnu“ sliku događaja. Nastavi čitati

Šanse da će dvije osobe imati isti otisak prsta iznosi cca 1 naprema 64 milijarde. Upravo zato se otisci prstiju koriste u kaznenim predmetima i smatraju vrlo pouzdanim dokazom.

Da li je moguće biti toliko siguran u vezi s Isusom? Šta bi se moglo smatrati „naučnim dokazom“ Isusovog mesijanstva?  Nastavi čitati

Precizno naučno medicinsko objašnjenje Isusovog mučenja i smrti, saglasno biblijskim izvještajima, dao je dr Aleksandar Meterel u intervjuu novinaru istraživaču Li Strobelu. Dr Meterel je diplomirao medicinu na Univerzitetu u Majamiju na Floridi, i doktorirao na Univerzitetu u Bristolu u Engleskoj, Dobio je odborski sertifikat za dijagnostiku od strane američkog Odbora za radiologiju i bio je konsultant u Nacionalnom institutu za srce, pluća i krv pri Nacionalnom institutu zdravlja u Betezdi, u Merilendu.  Nastavi čitati

Arhiva članaka