Izbor knjiga

Religijska iskustva

U prethodnom poglavlju smo videli da je novorođenje samo početna tačka u hrišćanskom životu. Ono je tu da nam promeni pravac života i da nas podstakne na razmišljanje „o onome što je svojstveno Duhu“ (Rimljanima poslanica 8:5 NZ). Tek tada počinje mukotrpni proces preobražavanja u Božje obličje, zbog čega nam Isus Hrist poručuje sledeće: Nastavi čitati

U prethodnom poglavlju smo videli da će Bog večno prebivati među spasenim ljudima. Međutim, to nije sve, jer Njegovo carstvo može prebivati čak i danas u nama, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: „Kad su ga (Isusa Hrista) fariseji pitali kada će doći Božje kraljevstvo, On im je odgovorio: ‘Božje kraljevstvo ne dolazi tako da se može videti; niti će se kazati: Evo, ovde je! ili Onde je! Jer Božje kraljevstvo je u vama.’“ (Jevanđelje po Luki 17:20,21 NZ) Nastavi čitati

U prethodnom poglavlju smo razmatrali koje su prednosti novog života u Isusu Hristu i šta možemo očekivati u našoj skorijoj budućnosti, a sada sledi najzanimljiviji deo: S obzirom da je svako od nas bio razapet sa Hristom, „jer smo zaključili ovo: jedan čovek je umro za sve, pa su tako svi umrli“ (2. poslanica Korinćanima 5:14 NZ), svako od nas je i uskrsnut zajedno sa Njim, kao što nam sledeći stihovi potvrđuju: Nastavi čitati

Verujem da je svako od nas čuo za Isusovo uskrsenje, koje je usledilo trećeg dana od ovog nemilog događaja, dok nam sledeći stih pokazuje zašto Ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih: „Ali Bog Ga je uskrsnuo oslobodivši Ga okova smrti, jer nije bilo moguće da Ga smrt zadrži.“ (Dela apostolska 2:24 NZ) Upravo tako, smrt nije mogla da zadrži nesebičnu Ljubav u grobu, koja život Svoj žrtvuje za druge. Nastavi čitati

U prethodnom poglavlju smo videli da je većina okupljenih na suđenju uspela da izdejstvuje Isusovu smrt i na taj način su osudili sami sebe, jer su tražili da Njegova smrt bude pripisana njima, kao i njihovoj deci. Toliko su bili obuzeti Sotoninim duhom da su konstantno sprovodili njegove najprljavije misli u delo i, što je najtužnije od svega, svako od njih je verovao da štiti Božje interese. Da li vam ovo zvuči poznato? Nastavi čitati

Arhiva članaka