Izbor knjiga

Religijska iskustva

Već nekoliko godina veliki broj muslimana migrira u Evropu jer su pogođeni posljedicama surovih ratnih sukoba i sopstvenog mentaliteta. Pokušavaju naći spas u hrišćanskoj kulturi, a ne povezuju uzrok sa posljedicom, ne shvataju da je islam izvor njihove neprosvećenosti, nemoći da pobijede svoje slabosti karaktera i sklonosti ka nasilju.

Kako islam može biti kriv za duh nasilja kod muslimana, ako sam ne zagovara nasilje, pitate se?  Nastavi čitati

Odnos prema istini i zabludi nije bitan samo za Božje djelo već i za lično spasenje. Koliko su to važne stvari, najbolje se može vidjeti iz sistema koji je Bog postavio svom narodu – Izraelu – koji naglašava potrebu za vjerom u poslušnosti, posebno pazeći i čuvajući ono što je sveto, uz krivično-pravni zakonik sa predviđenim sankcijama, kao i iz samog Isusovog učenja i djelovanja. Zbog toga moramo biti sposobni da stanemo za istinu i dočekamo jeresi i zablude i njihove nosioce.  Nastavi čitati

Ima ljudi koji odrastaju i vaspitavaju se u vjeri, da bi se u jednom trenutku okrenuli ateizmu. U takvim slučajevima obično se radi o religioznosti koja je bila neutemeljena, neizgrađena, naslijeđena, zavisila od različitih spoljnih faktora, subjektivnog mišljenja i osjećaja, itd. Međutim, sigurno bi nas iznenadilo da čujemo od nekog kako je postao ateista zato što je počeo proučavati Bibliju.  Nastavi čitati

Poznati predavač prof. dr Valter Fajt održao je seriju predavanja u Podgorici pod naslovom „Istina za naše vrijeme“, od 3. do 8. marta 2017. godine, u organizaciji Hrišćanske adventističke crkve. Predavanjima je prisustovala i grupa ljudi okupljena oko Instituta za religijska istraživanja (IRI) koja smatra da i pored opsežnih i vrlo važnih poruka koje Fajt predstavlja svijetu postoje otvoreni problemi u njegovoj nauci koji proističu iz privrženosti crkvi. Nastavi čitati

Iskustvo ulaska u svijet natprirodnog sa naizgled bezazlenim počecima: radoznalost u pogledu svoje budućnosti, gatanje u šolju, tarot karte…

Šta je zapravo telepatija i s kim se ostvaruje kontakt putem tog misterioznog režima komunikacije?

Šta pali anđeli žele od ljudi? Nastavi čitati

Arhiva članaka