Izbor knjiga

Filozofsko-religijski koncepti

Mnogi se boje da misle jer bi time bili u opasnosti da raskrinkaju svoje (iracionalne) izgovore za grijeh. Zato su svoje povjerenje poklonili nekom ili nečemu drugom (crkvi ili grupi kojoj pripadaju, svešteniku…) da misle i odlučuju umjesto njih.

Kada dođu u kontakt sa duhovnom literaturom mnogi odmah žele da saznaju ko je njen autor. Osjećaju se nesigurnim kada treba da misle, pa se zato „hvataju“ za iracionalne autoritete „istine“. Nastavi čitati

Među različitim religijskim i uopšte ideološkim učenjima postoje razlike koje nisu formalne prirode i koje su veoma značajne, jer otkrivaju različit odnos čovjeka prema dobru i zlu, prema njegovoj sopstvenoj životnoj odgovornosti i karakteru motiva koji ga pokreću.

Čovjeka pokreću motivi ponašanja nesvrsishodni njegovoj egzistenciji, te da je zato postojanje takvih motiva neobjašnjivo ateističkom filozofijom. Nastavi čitati

Zašto filozofi negiraju ličnost đavola?

Problem zla je evidentan i neminovno pokreće pitanje postojanja zla ako istovremeno postoji dobri, sveznajući i svemoćni Bog. Odatle filozofi izvode zaključak da koegzistencija zla i takvog Boga nije vjerovatna ili da je nemoguća. Prema filozofskom rezonu, sveznajući Bog bi morao da poznaje sve načine na koje se zlo može aktivirati Nastavi čitati

Jedna od osnovnih Ničeovih tvrdnji je bila ta da su vrijednosti koje su prvenstveno predstavljene u hrišćanstvu izgubile svoju moć u životima pojedinaca. On izražava ovo u maksimi „Bog je mrtav“. Bio je ubijeđen da su vrijednosti predstavljale „robovski moral“ koji su stvorili slabi i ozlojađeni pojedinci. Tvrdio je da bi nove vrijednosti mogle biti stvorene da bi zamijenile stare vrijednosti i njegova diskusija je dovela do mogućnosti koncepta natčovjeka ili superčovjeka.  Nastavi čitati

Šta povezuje neka slavna filozofska imena XIX vijeka? Kako je nastala moderna filozofija i njoj srodne nauke: da li kao produkt razumijevanja ili elementarnog nerazumijevanja funkcionisanja ljudskog uma i uopšte problematike ljudske prirode? Zašto i danas ljudi koje važe za intelektualce i imaju visoka akademska zvanja „padaju“ na najprostijoj logici? Da li se sva ta silna filozofija i pseudo nauka zapravo svode na iracionalne pokušaje opravdavanja pale ljudske prirode i traženja smisla izvan Boga?  Nastavi čitati

Arhiva članaka