Religije svijeta

Tek kad uzmemo u obzir široku lepezu religija svijeta, uključujući i glavne filozofske pravce, te teorije o postanku života, naše planete i univerzuma, možemo zaista shvatiti ogromni značaj koji ima Biblija. Na žalost, umjesto da se promoviše, biblijska nauka se uvijek nalazila na udaru svih onih koji metodama manipulacije pokušavaju sebi obezbijediti duhovni ili svjetovni…

Grijeh i obmana

Među različitim religijskim i uopšte ideološkim učenjima postoje razlike koje nisu formalne prirode i koje su veoma značajne, jer otkrivaju različit odnos čovjeka prema dobru i zlu, prema njegovoj sopstvenoj životnoj odgovornosti i karakteru motiva koji ga pokreću. Čovjeka pokreću motivi ponašanja nesvrsishodni njegovoj egzistenciji, te da je zato postojanje takvih motiva neobjašnjivo ateističkom filozofijom.

Da li je zlo personalno?

Zašto filozofi negiraju ličnost đavola? Problem zla je evidentan i neminovno pokreće pitanje postojanja zla ako istovremeno postoji dobri, sveznajući i svemoćni Bog. Odatle filozofi izvode zaključak da koegzistencija zla i takvog Boga nije vjerovatna ili da je nemoguća. Prema filozofskom rezonu, sveznajući Bog bi morao da poznaje sve načine na koje se zlo može…

„Spasi svoj život…“ pod lupom

Serija predavanja koju je održao Zdravko Vučinić juna 2017. pod naslovom „Spasi svoj život dok još nije kasno“ predočena je publici kao predstavljanje dubljeg razumijevanja problema grijeha i njegovih manifestacija u ličnom životu, te Plana spasenja iz jedne drugačije perspektive, i primjene istog u ličnom životu. Na žalost, sva ova predavanja prožeta su nebiblijskom i…

Ples između istine i laži

Najveći napori koje čovjek ulaže u životu povezani su sa izbjegavanjem istine ili opiranjem istini. Neko je kazao da je istina govor mržnje za one koji žive u laži. Čovjek ima intelektualnu potrebu da sve relativizuje i živi u svojoj humanističkoj „istini“ koja se okreće poput vjetrokaza. Ali takva pseudo potreba proističe iz oštećene duhovnosti.…

Pentekostalni i Harizmatski pokret

Pentekostalizam je nastao kao jedan od pokreta obnove unutar protestantizma koji stavlja poseban naglasak na direktnom ličnom iskustvu sa Bogom kroz krštenje Svetim Duhom. Ovaj termin potiče od grčkog naziva jevrejskog Praznika sedmica. Naime, na Pedesetnici, nakon Hristovog vaznesenja, Sveti Duh se na poseban način spustio na sledbenike Isusa Hrista i osposobio ih za djelo…

Nacionalizam

Osnov svakog totalitarizma je u manipulisanju ljudskim slabostima. Ljudska zajednica, koju odlikuje kolektivna neodgovornost, pokušava da nadomjesti problem gušenja razuma i savjesti kroz potrebu za ideološkim autoritetom koji će da misli i odlučuje umjesto nje same. To je pretpostavka za instalaciju državnog aparata. Pošto sam čovjek nema moći da trajno riješi zajedničke egzistencijalne probleme, svaki…