Izbor knjiga

Istorija Božjeg naroda

Protestantska reformacija je naziv za vjerske pokrete protiv papstva i Katoličke crkve u 16. vijeku. Iz tih pokreta nastale su nove vjerske zajednice, nezavisne od papstva.

Najvažniji pokretači reformacije bili su Martin Luter u Njemačkoj, te Ulrih Cvingli i Žan Kalvin u Švajcarskoj. Nastavi čitati

U ranoj fazi svog putovanja u Australiju (1891-1900), Elen Vajt je pozvana da uputi savjet jednom istaknutom radniku u adventističkoj izdavačkoj kući koji je postao duboko upleten u aktivnosti masonske lože. Savjet koji je izložila ovom bratu naveo ga je da prekine svoje veze sa ložom uprkos činjenici da je bio postigao najveći stepen časti u organizaciji. {2SM 120.1}  Nastavi čitati

Adventni pokret, a posebno nadahnuće i Božje vođstvo preko Elen G. Vajt, izloženi su neviđeno perfidnim napadima svake vrste koji imaju zajednički cilj obaranja njihove validnosti. Takvi napadi uglavnom dolaze iz vjerskih krugova koji negiraju poruke i autentičnost ovog pokreta na prekretnici istorije, polovinom 19. vijeka.  Nastavi čitati

Biblijsko proroštvo oduvijek je fasciniralo mnoge istraživače. Istorija svijeta, posebno detalji koji se odnose na djelovanje Božjeg naroda ili se tiču njihovog tretmana i sudbine opisani su vjekovima unaprijed na stranicama Svetog Pisma. U tim proročkim opisima, bogohulne sile koje nastoje po svaku cijenu zatrti i falsifikovati Božje djelo na Zemlji igraju naročito istaknutu ulogu i njima je posvećena velika pažnja. Nastavi čitati

Tokom ljeta 1904. godine, na kritičnoj tački u krizi oko objava doktora Džona Harvija Keloga o panteističkim teorijama, a u vrijeme kad je on zastupao nejasnu politiku vezano za menadžment medicinskog djela Adventističke crkve, Elen G. Vajt je dala određen broj upozorenja koja su sabrana u Posebnim svjedočanstvima, Serija B, br. 2. U dva od ovih pomenutih saopštenja ona pominje „Alfu i Omegu“. Nastavi čitati

Arhiva članaka