Ima li monaštvo uporište u Bibliji?

U očima mnogih hrišćana monaštvo (od grčke reči monachos što znači onaj koji živi sam, odnosno onaj koji živi odvojeno od ostalih ljudi) izaziva divljenje i smatra se višim oblikom duhovnog života. Njegovi se temelji traže u učenju apostolske crkve, njene odvojenosti od svijeta i posebno se ističe da je monaštvo produžetak mučeništva iz vremena…