Idolatrija: Uvod

Mnogi, posebno mladi ljudi, na pitanje „Da li imate idola u životu“, odgovoriće vam potvrdno. Njihov idol je obično neka medijski eksponirana osoba, svijetu predstavljena kao uspješna, hrabra, moćna, najčešće fizički privlačna i naočita, stvarna ili izmišljena ličnost, koja živi u sadašnjosti ili znamo za nju iz istorije, legendi i mitova.

Bog i idolatrija

Bog i idolatrija „Ja sam Gospod, tvoj Bog, koji te je izveo iz egipatske zemlje, iz doma robovanja. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Ne pravi sebi rezani lik niti bilo kakvu sliku od onoga što je gore na nebesima ili dolje na zemlji ili u vodama ispod zemlje.

Demoni i idolatrija

Demoni i idolatrija Kao što smo već čitali iz poslanice apostola Pavla, vjerska služba ili žrtve idolima zapravo je služba demonima. Kako je to moguće? U prvoj komunikaciji čovjeka (tačnije žene, Eve) sa palim anđelom Luciferom, zapažamo strategiju demona da ne nastupaju otvoreno, već to čine skrivajući se iza određenih medijuma i paravana.