Legalizam, Zakon i blagodat

Legalizam i držanje zapovijesti ili blagodat u Hristu bez obaveza prema Zakonu? Ili nešto treće? Svaki put kad vide termin „zapovijesti“ adventisti su naučeni da to primjenjuju na Deset zapovijesti. Među adventistima „zapovijesti Božje“ u Otkrivenju 12:17 i 14:12 podrazumijevaju se kao Deset zapovijesti.